-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Polabské hůry na Nymbursku se stanou přírodní památkou

13. listopadu 2018
[Středočeský kraj]

Děti Země ochranu tohoto unikátního území navrhují již od počátku tisíciletí

Území nové Přírodní památky Polabské hůry mezi Lysou nad Labem a dálnicí D11 z Prahy do Hradce Králové zahrnuje tři části na sousedních kopcích: Přerovská hůra, Semická hůra a Břístevská hůra. Na všech lze nalézt především suché trávníky a křoviny s výskytem řady zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

O vyhlášení Přírodní památky Polabské hůry usilovaly nevládní organizace již dříve. Návrh Občanského sdružení Přerováci nadlabáci a Dětí Země - Klubu za záchranu Polabí na vyhlášení chráněného území na Přerovské hůře, resp. ochranu všech tří hůr jako celku, bohužel odmítl Krajský úřad Středočeského kraje v roce 2006 a nadále připravoval pouze vyhlášení Přírodní památky Semická hůra.

Děti Země přitom již tehdy upozorňovaly, že vyhlášením všech tří hůr je v souladu s požadavky Evropské komise, aby ČR do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 zahrnula i tato území, protože se na hůrách nacházejí vzácná stanoviště, jejichž ochrana nebyla dostatečně zajištěna.

Česká vláda pak zařazení Polabských hůr jako evropsky významná lokalita do soustavy NATURA 2000 v roce 2009 schválila, takže vyhlášení Přírodní památky Polabské hůry se tak až nyní završuje proces ochrany těchto tří cenných hůr.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za záchranu Polabí
Jiří Řehounek, M. Chlajna 12
České Budějovice; 370 05

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-