-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Krajský úřad podruhé odmítl obnovit stavební řízení pro D8

19. září 2018
[Ústecký kraj]

Máme podezření na úmyslný trestný čin, říkají Děti Země

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 7. září 2018 podruhé přerušil řízení o obnovení stavebního řízení pro trasu dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,66 km u Řehlovic, které bylo zahájeno v dubnu 2013 na základě žádosti Dětí Země.

Proti tomuto druhému přerušení podaly Děti Země dne 17. září 2018 odvolání k Ministerstvu pro místní rozvoj a navíc požádaly ředitele krajského úřadu v Ústí nad Labem Milana Zemaníka, aby prověřil jejich podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

„Krajský úřad naši žádost vyřizuje opakovaně nezákonným způsobem již více než pět a půl roku, neboť potřetí rozhodl opět s pohrdáním rozsudků správních soudů, když řízení o obnově přerušil na šest měsíců. Včera jsme proto požádali ředitele krajského úřadu Milana Zemníka, ať postup krajského úřadu prošetří,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik na trvalé a úmyslné šikanózní obstrukce krajského úřadu.

Za pravdu mu dává právě rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018, který zamítnutí žádosti Dětí Země o obnovení stavebního řízení krajským úřadem v září 2013 a Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu 2014 zrušil jako zjevně nezákonné.

V tomto rozsudku NSS uvádí, že žádost Dětí Země z dubna 2013 splňuje podmínky na obnovení stavebního řízení, takže krajský úřad měl této žádosti již v roce 2013 vyhovět, nikoliv v řízení o obnovení ještě v roce 2018 pokračovat a podruhé ho přerušovat (cit.):
„Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že rozsudek napadený kasační stížností je nezákonný z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem... Tento názor lze shrnout tak, že v dané věci byly dány podmínky pro povolení obnovy stavebního řízení.“

„Naši žádost v roce 2018 v rozporu s tímto rozsudkem již dvakrát přerušila pracovnice krajského úřadu Hana Bergmannová, takže se domníváme, že jde o trestný čin zneužití pravomocí úřední osoby s jasným úmyslem nás poškodit. Uvidíme, jak se k problému postaví ředitel krajského úřadu,“ říká dále Patrik.

Na úmyslně nezákonném postupu krajského úřadu, který žádost o obnovení zamítnul a nyní řízení přerušuje, se podílejí hlavně Zdenka Švehlová a Naděžda Studenovská (obě 2013) a Hana Bergmannová (2018).

„Podle rozsudku NSS má v obnoveném stavebním řízení proběhnout nové posouzení vlivů této části dálnice na životní prostředí a k vydání závazného stanoviska EIA, i když byla dálnice v prosinci 2016 dokončena. V roce 1996 totiž tento proces EIA proběhl nezákonně a bez účasti veřejnosti,“ vysvětluje ještě Patrik.

Dálnici D8-0805 délky 16,4 km stavělo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 2017-8: předčasné užívání je platné do 31. 12. 2018.


* * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic:

01) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
02) 27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká Krajskému úřadu Ústeckého kraje nečinnost
03) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
04) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání
05) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá
06) 07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu
07) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá
08) 14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
09) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu
10) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018
11) 24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 1 a žádají stavební řízení obnovit
12) 07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
13) 17.09.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 2 a žádají stavební řízení obnovitVydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Krajský úřad stále odmítá obnovit stavební řízení pro D8 (TZ, 26.07.2018)

Pro část hotové dálnice D8 proběhne nové stavební řízení (TZ, 23.02.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-