-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Miroslav Patrik: Ropuchy lidem spíše pomáhají

6. září 2018
[Česká republika]

Reakce předsedy Dětí Země ze dne 6.9.2018 o zdrojích finančních příjmů Dětí Země, které "zkoumal" článek "Zpovykané Děti Země" (Reflex, 23.9.2018).


Miroslav Patrik: Ropuchy lidem spíše pomáhají (Reflex, 6. 9. 2018)
ad: Zpovykané Děti Země (Jiří X. Doležal, Reflex 34/2018)

Článek nelogicky vyhrocuje starý spor, která živá bytost je cennější. Antropocentristé preferují člověka, ekocentristé a biocentristé nikoliv (jako Děti Země). Navíc je známo, že ropuchy jsou pro lidi užitečné, například v biologické ochraně zahrad. Autor má pravdu, že Děti Země od roku 2009 nezveřejňují výroční zprávy. Zákon nám tuto povinnost sice neukládá, ale zkusíme se polepšit.

Je však záhadou, proč autor nezveřejnil finanční příjmy Dětí Země alespoň za rok 2017, které jsme mu sami poslali – 115 tisíc Kč představují dary osob a firem a 249 tisíc Kč služby a prodej.

Děti Země přitom za posledních pět let získaly celkem 1,545 mil. Kč, přičemž veřejné prostředky tvoří dvě procenta, nadační zdroje tři procenta, dary 37 % a služby a prodej 58 % příjmů. Tyto informace bychom na autorovo vyžádání obratem a snadno poskytli.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země


* * * * * * * * * * * *


Mojmír Vlašín: Ropuchy a skokani (Reflex, 30. 8. 2018)
Ad: Zpovykané Děti Země (Jiří X. Doležal, Reflex 34/2018)

Ani mě příliš nepobavilo, že v článku byly použity zavádějící fotografie dvou druhů žab. Na úvodní straně je sice ropucha, ale je to druh, který se u nás vůbec nevyskytuje. Třeba do Austrálie byla uměle dovezena lidmi jako biologická ochrana některých plodin proti škůdcům. Není tedy zřejmé, jak tato ropucha souvisí s Dětmi Země a výstavbou českých dálnic.

Na poslední straně je pak skokan štíhlý, jenž u nás žije a jde o silně ohrožený druh živočicha. Není ale z rodu Bufo, jak popisek uvádí, ale z rodu Rana. Doporučuji proto, aby při výběru fotografií k článkům byly použity takové, které skutečně odpovídají jejich obsahu, i když v tomto případě to obsahu už příliš uškodit nemohlo.

Mojmír Vlašín, zoolog


* * * * * * * * * * * *


Jiří X. Doležal: Zpovykané Děti Země (Reflex, 23. 8. 2018)

Tímto textem jsem se pokusil dokázat, že kvůli obstrukcím dostavby páteřních dálničních úseků zemřely desítky lidí na starých, moderní dopravě nevyhovujících silnicích nižší třídy. Hlavní roli v blokacích hraje zelený spolek aktivistů, který si už třicet let říká Děti Země. Proč to vlastně dělají?

Děti Země jsou ekologický spolek zaměřený na ochranu životního prostředí. Vznikl na podzim 1989. Lidé, kteří mají důvěru členů Dětí Země a podporují jejich činnost, jsou voleni do Čestné rady. Jejími členy jsou Jiří Dědeček, Erazim Kohák, Vladimír Merta, Zdeněk Thoma, Jaroslav Pavlíček a Jan Vodňanský. Dosavadní předsedové Dětí Země: 1990–1993 Miroslav Patrik, 1993–2001 Jindřich Petrlík, 2001–2003 Simona Jašová, 2003 až 2004 Vít Roušal, 2004 – nyní znovu Miroslav Patrik.

Z webu Dětí Země: Věříme v občanskou společnost, v níž mají všichni lidé možnost aktivně chránit sebe, své zdraví a životní prostředí, bez ohledu na to, jaká politická strana a ideologie zrovna rozhodují. Působíme proto decentralizovaně, jen tak můžeme účinně pomoci lidem s jejich konkrétními problémy a na konkrétním místě. „Hájíme veřejný zájem,“ říká k dostavbě dálnice D11 předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Ten prozradil redaktorům Deníku důvody odvolání proti vydání stavebního povolení na daný úsek dálnice D11.

Děti Země k dopravě

Výroční zpráva 2000: Dálnice D3 by znamenala nepřijatelné poškození Posázaví, západního Benešovska a Českokrumlovska. Namísto dálnice D3 navrhujeme elegantní rychlostní silnici z Prahy do Českých Budějovic.

Výroční zpráva 2007: Aktivně jsme se účastnili 11 procesů hodnocení vlivů na životní prostředí u 10 silnic, například dálnice D3 ve Středočeském kraji.

Výroční zpráva 2008: Účastnili jsme se 63 správních řízení pro 15 staveb – nejčastěji se jednalo o silniční stavby. Vyhráli jsme čtyři soudní spory týkající se odsunu nádraží v Brně a vodního díla Přelouč, další tři žaloby jsme prohráli (ty se týkaly dálnic D1, D8 a D11).

Výroční zprávy o hospodaření a činnosti Dětí Země z posledních deseti let se mi bohužel nepodařilo na serveru Dětí Země ani jinde na internetu dohledat.

Nyní trocha vědecky ověřených dat. Cituji semestrální práci z životního prostředí Dopravní fakulty Jan Pernera Univerzity Pardubice: Výstavba dálnice D3 ve Středočeském kraji. Novotný, Tomáš; Štangler, Lubomír (2003): „Argumenty pro výstavbu D3: Význam realizace dálnice D3, vedené v samostatném koridoru s napojením na pražský silniční okruh, spočívá v rychlém a bezpečném dopravním spojení Prahy, Tábora a Českých Budějovic. Doprava po dálnici je mnohem bezpečnější a rychlejší, počet nehod je tu nižší.“ Tato skutečnost je všeobecně známa i politikům.

Rok 2017 v dopravě: Nové úseky dálnic, příprava dalších staveb a rekonstrukce nádraží (2017): „Letos otevřeme skoro 40 kilometrů nových, a hlavně bezpečných dálnic pro řidiče. Bude to například část dálnice D3 u Českých Budějovic či plnohodnotné propojení Prahy a Hradce Králové na D11,“ říká ministr dopravy Dan Ťok v roce 2017. Pro stejný rok hlavní priority ministerstva dopravy: Nové moderní a bezpečné dálnice a silnice. Letos bude otevřeno 37,8 kilometru nových úseků dálnic. Pokračuje výstavba dalších desítek kilometrů silnic I. třídy. D3 – 8,9 km, D11 – 3,7 km.

Ministr dopravy Dan Ťok: „Bezdůvodné napadení stavebního povolení občanským sdružením Děti Země zdrží stavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic o několik měsíců. Námitky spolku proti stavbě jsou nekonkrétní a zavalí úřady dalším papírováním místo toho, aby mohla stavba začít a brzy sloužit lidem, kteří na ni netrpělivě čekají. Spolek Děti Země uplatňuje svou obvyklou procesní zdržovací taktiku, kdy v rámci rozkladu požaduje přezkoumat všechna podkladová závazná stanoviska příslušnými nadřízenými orgány podle správního řádu. V praxi to znamená ověřování a potvrzování všech dokumentů, vyrozumění všech účastníků stavebního řízení, až poté je možné rozhodnout a vydat pravomocné stavební povolení.“

Ministerstvo dopravy se rozhodlo vyhovět celkem pěti krajům, které budou mít od příštího roku vyjmuty vybrané úseky dálnic ze zpoplatnění dálničním kupónem. „Starostové měst, přes něž projíždějí stovky až tisíce aut denně, která mohou využívat dálnici, mě opakovaně žádali o výjimku ze zpoplatnění. Od příštího roku si tedy oddychnou obyvatelé dotčených měst, ale i řidiči, kteří mohou využít bezpečnější dálnici,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Známka nebude potřeba (například) na D3. Osvobozeny od poplatku již byly úseky na D1 kolem Brna nebo na dálnici D3 kolem Tábora. V další vlně byly znepoplatněny vjezdy do Prahy pro obyvatele okolních obcí kolem Prahy, například úsek na D11.

Z další činnosti Dětí Země: Titul Ropák 2007 získal Jiří Hodač, náměstek ministra dopravy – Česká republika (239 bodů) za bojkotování splnění usnesení české vlády č. 1064 ze dne 19. září 2007, které ministrovi dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí uložilo jmenovat skupinu odborníků, jež vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu R1 kolem Prahy přes Suchdol a dálnice D3 ve Středočeském kraji přes rekreační oblast Posázaví.

Výsledky anket Ropák 2016 a Zelená perla 2016: Titul Ropák 2016 získal Ing. Dan Ťok, ministr dopravy, za předložení návrhu neprovádět nové hodnocení vlivů u několika účelově vybraných prioritních dopravních staveb na životní prostředí v rozporu s evropskou směrnicí EIA, čímž se zabrání účasti a připomínkování veřejnosti. Šlo o úsek například D3 a D11.

Z tisku: „Další zpoždění dostavby D11. Děti Země podaly rozklad na poslední chvíli. Došlo k napadení všech závazných stanovisek, která musí být znovu přezkoumána,“ sdělil mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar. „Dostavba D11 v ohrožení. Povolení blokují Děti Země i majitelky pozemků. Několikaměsíční zpoždění může nabrat pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Děti Země a majitelky pozemků napadly stavební povolení a ministerstvo dopravy musí řešit jimi podaný rozklad.“

Tisková zpráva Dětí Země: V Kutné Hoře se diskutovalo o dálnici D11 (rok 2006): Šedesátka studentů Gymnázia Jiřího Ortena z Kutné Hory a německých studentů se zúčastnila přednášek o dálnici D11. S kritikou výstavby se začalo již v roce 1995. Později se přidaly Děti Země. Během deseti let se toto sdružení účastnilo nejméně padesáti správních řízení.

Titul Ropák roku 2005 získal – 6. místo RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) – Jihočeský kraj za prosazování dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, přestože její průchod přes dolní Posázaví kritizují některé místní obce a občanská sdružení z hlediska trvalého narušení rekreační a přírodně-estetické funkce této krajiny.

Kdo to platí?

„Děti Země děkují za spolupráci a podporu například (kromě mnoha jiných) těmto subjektům: ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu životního prostředí, Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Open Society Fund Praha, Programu PHARE, Českým dráhám, a. s.“ A na všech stránkách serveru Dětí Země se dočteme (vlevo dole): Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha.

Roční rozpočet Dětí Země (ukázky):

2000:
Příjmy celkem: 6 529 907,90 Kč
Z toho na mzdy: 1 628 450,00 Kč

2007:
Příjmy celkem: 1 463 000 Kč
Údaj, kolik z celkových příjmů bylo použito na mzdy aktivistů, jsem bohužel ve zprávě nenalezl.

2008:
Příjmy celkem: 1 374 000 Kč
Údaj, kolik z celkových příjmů bylo použito na mzdy aktivistů, jsem bohužel ve zprávě nenalezl.

Výroční zprávy o hospodaření a činnosti Dětí Země z posledních deseti let se mi nepodařilo na serveru Dětí Země ani jinde na internetu dohledat. Přes všechno výše uvedené jsou snadno dohledatelné tyto zprávy z loňského roku:

Stavbu D11 účelově zdržují Děti Země (2017): Některé stavby dálnic se potýkají s problémem účelových odvolávání proti vydanému stavebnímu povolení. Příkladem je úsek dálnice D11 směřující z Hradce Králové do Smiřic, kde může dojít až k ročnímu zdržení kvůli rozkladu podanému spolkem Děti Země. „Podaný rozklad spolkem, který údajně chrání přírodu, je účelový, zavalí úřady několikaměsíčním papírováním místo toho, aby mohla stavba co nejdřív sloužit lidem a chránit především je před těžkou nákladní dopravou,“ dodal ministr Ťok. Děti Země nedávno podaly další rozklad proti stavebnímu povolení dálnice D11 pro úsek z Hradce Králové do Smiřic. Tím připravenou stavbu zablokovaly na několik měsíců.

Co si od toho slibují, vysvětluje předseda spolku Miroslav Patrik.

* Proč stavbu blokujete?

Patrik: Nejraději bychom dálnici D11 ukončili v Jaroměři, neboť její pokračování nemá dopravní a ekonomické odůvodnění. Dlouhodobý přínos nových dálnic není až tak jednoznačný.

* Co konkrétně vám vadí na úseku z Hradce Králové do Smiřic?

Patrik: Chceme mít jistotu, že povolování dálnice je v pořádku. V rozkladu proti stavebnímu povolení pro tento úsek tak například žádáme změnit jednu podmínku o hlučnosti při výstavbě, dále u stanoviska hygieniků navrhujeme doplnit dvě nové podmínky. U stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků žádáme změnit jednu podmínku o kácení dřevin a doplnit čtyři nové. U stanoviska EIA chceme změnit čtyři podmínky.

* Budete žádat přezkum všech závazných stanovisek u všech dalších dálnic?

Patrik: Naše účast v řízeních o dálnicích je vždy individuální, ale u D1 a D11 jsme vycházeli z principu předběžné opatrnosti.

Smutný závěr

Rozeslal jsem všem jmenovaným podporovatelům velmi zdvořilý dopis, zda považují činnost Dětí Země za prospěšnou naší zemi a lidem. Za (víceméně) soukromé a (víceméně) kontrolované peníze odpověděli všichni důležití. České dráhy podporovaly Děti Země na akcích, kde aktivisté propagovali vlaky.

Nadace OSF poslední finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč poskytla Dětem Země na podporu cyklistiky v roce 2004. Předtím Dětem podpořila třeba minimalizaci a recyklaci odpadů, zpřístupňování informací týkajících se velkých zdrojů znečišťování ovzduší a záchrany posledního nezregulovaného toku Labe.

Nadace Partnerství je naposledy podpořila v roce 2010. Od té doby jim neposkytla žádnou podporu. „Některé procesní žaloby, které Děti Země vedou v infrastrukturních stavbách, považujeme za zcela zbytečné a obstrukční, neboť už nejde o řešení problémů, ale pouze napadání formálních chyb v úředních postupech. Toto jednání poškozuje v očích veřejnosti celé ekologické hnutí. Je třeba si uvědomit, že Děti Země jsou postižené potřebou „školit“ úředníky. Děti Země rozhodně nereprezentují stanovisko Nadace Partnerství.“ Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Pan předseda Dětí Země Miroslav Patrik:

* Považujete v kontextu zaslaných informací činnost Dětí Země za přínosnou pro lidi v této zemi?

Patrik: Činnost Dětí Země považuji za přínosnou, neboť stále máme spoustu podporovatelů a příznivců, přičemž téměř každý den nás nějaký občan, spolek nebo obec žádají o pomoc při obraně přírody a životního prostředí, protože jsme pro ně seriózní, odborná a odvážná autorita.

* Je pro vás důležitější život člověka, nebo ropuchy?

Patrik: Obtížná odpověď, protože záleží na úhlu pohledu. Pro řadu lidí bývá život člověka důležitější, kdežto pro všechny ropuchy je život ropuch vždy důležitější. Osobně si myslím, že každý život je nutné chránit, pokud je to reálné a uskutečnitelné.

* Kolik jste si za tu dobu od revoluce svou ochranou přírody celkově vydělal, prosím?

Patrik: Sám netuším a ani se o to nezajímám, protože množství vydělaných peněz není pro mě nijak důležité, neboť můj hodnotový žebříček na penězích nestojí.

Vladimír Merta: „Ano. Zvířata jsou taky lidé. Zdržení předražených, nekvalitně prováděných dálnic o půl roku přiměje ministra k prosazení přímé odpovědnosti firem, které zneužívají dlouhodobé smlouvy a vedou spory táhnoucí se léta. Bezmoc státu a frustrace řidičů sledujících denně stovky nezákonných poutačů ohrožují životy občanů této země víc nežli betonářský moloch. Stát, který neumí dodržet technologii silnice, nesmí uvažovat o atomové energetice.“

O tom, kdo platil zdržování výstavby bezpečných silnic, na nichž by se nezabíjeli lidé, jsem se nedozvěděl nic. Z ministerstev mi na otázku, jestli jsme pana Patrika a jeho obstrukce neplatili náhodou my z daní, totiž neodpověděli. Krátký komentář autora: I já mám raději ropuchy než Miroslava Patrika, Vladimíra Mertu a státní úředníky.

Data z tras dálnic, jejichž vý­stavbu zdržovali aktivisté (ŘSD):

D3 ve Středočeském kraji – úsek Mirošovice – Mezno 2009 – 2016
Úmrtí: 50
Těžká zranění: 91
Lehká zranění: 767

D3 0310/I, II – Úsilné – Hodějovice – Třebonín
Úmrtí: 12
Těžká zranění: 54
Lehká zranění: 587

D11 1106, 1107 – Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř
Úmrtí: 9
Těžká zranění: 41
Lehká zranění: 250

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-