-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Vliv silnice I/13 do Dětřichova na Liberecku se musí upřesnit

15. března 2018
[Liberecký kraj]

Děti Země kritizují novou silnici z Krásné Studánky do Dětřichova

Krajský úřad Libereckého kraje svým oznámením ze dne 1. března 2018 uznal námitky veřejnosti proti dokumentaci EIA o vlivu nové silnice I/13 z Krásné Studánky do Dětřichova délky cca 8,5 km na životní prostředí, neboť nechal její obsah doplnit.

Procesu EIA se účastní i Děti Země, které předložily padesát připomínek, podle kterých je dokumentace EIA zpracovaná povrchně, neobsahuje všechny potřebné odborné údaje a především neposuzuje jinou trasu silnice I/13 a dokonce ani modernizaci stávající silnice.

„S postupem krajského úřadu o doplnění dokumentace EIA jsme spokojeni, protože v našem vyjádření jsme upozornili na desítky chyb, nejasností a rozporů, takže pokud má skutečně dojít k řádnému posouzení vlivů této silnice na životní prostředí, tak zákon jinou možnost nedává,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém obsáhlém vyjádření identifikovaly nedostatečné posouzení vlivů nové silnice na povrchové a podzemní vody s rizikovým zásahem do zdrojů pitné vody pro obce Mníšek, Nová Ves a Oldřichov, vlivů na krajinný ráz a na biotopy vzácných druhů organismů a dále i na rozpory v hlukové a rozptylové studii.

„Jako zcela zásadní nedostatek dokumentace EIA považujeme neposouzení jiných tras nové silnice I/13 mimo území obce Nová Ves s rekreačním a přírodním charakterem a také levnou, rychlou a jednoduchou modernizaci stávající silnice I/13, takže by se žádná silnice I. třídy vůbec nestavěla,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle něho je také zavádějící pokud se tvrdí, že do roku 2035 dojde k nárůstu dopravních intenzit až o 35 %, takže je nutné postavit novou 2-pruhovou silnici I/13.

Děti Země proto ve svém vyjádření navrhují, aby se z dopravního a ekonomického hlediska v dílčích úsecích stávající silnice I/13 udělaly jen potřebné stavební úpravy, tj. modernizace, a nezbytné technicko-organizační opatření, včetně přeznačení.

„Připadá nám, že stát nebo krajští politici se opět snaží spíše utratit velké množství veřejných prostředků, než aby tu byla snaha pro finančně úspornější a dopravně efektivnější řešení problémů regionální silniční dopravy, které lze odstranit bez střetů s přírodou a se zájmy místních občanů a obcí,“ myslí si dále Patrik.

Z průběhu procesu hodnocení vlivů nové silnice na životní prostředí, který začal v lednu 2017, totiž vyplývá, že její trasa se již setkala s důrazným odporem stovek lidí z okolních obcí, zejména z Nové Vsi, a také místních spolků jako jsou myslivci a rybáři.

Proti silnici je rovněž obec Nová Ves a Mikroregion Jizerské podhůří, který zajišťuje zásobování pitnou vodou téměř dva tisíce lidí v širokém okolí.

Podle Ředitelství silnice a dálnice ČR má mít nová silnice I/13 z Krásné Studánky do Dětřichova délku 8,527 km a šířku 11,5 metrů (pro rychlost 70 km/h) a má se stavět v letech 2021 až 2024.

Součástí stavby má být také obrovská estakáda přes údolí Jeřice v Nové Vsi délky asi 750 metrů a výšky až 40 metrů. Stavba navazuje na novou silnici I/13 ze Stráže nad Nisou do Krásné Studánky, která je v provozu od roku 2013.


* * * * * * * * * * * * *


Průběh hodnocení vlivů nové silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov na životní prostředí

1) 06.01.2017 = zveřejnění oznámení EIA
2) 20.02.2017 = KÚ Libereckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení
3) 02.01.2018 = zveřejnění dokumentace EIA
4) 01.02.2018 = Děti Země zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
5) 01.03.2018 = KÚ Libereckého kraje vrací dokumentaci EIA k doplnění
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů stavby „Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“ na životní prostředí

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-