-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Splňte své sliby veřejnosti, vyzývají radnici občanské iniciativy

26. února 2018
[Jihomoravský kraj]

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, aliance Občané pro nádraží v centru a občanské koalice Nádraží v centru

V úterý 27. února 2018 se na mimořádném jednání zastupitelstva Statutárního města Brna odhlasuje, které varianty modernizace železničního uzlu město Brno preferuje. Rada města doporučila odsun nádraží.

Občanské iniciativy proto apelují na radnici, aby splnila svůj závazek z koaliční smlouvy, podle které má vybrat takovou variantu, která je dopravně a ekonomicky výhodná pro Brno a má prokazatelnou podporu veřejnosti.

„Požadujeme, aby se modernizace nádraží ve variantě Petrov stala prioritním projektem, protože má sloužit veřejnosti. Politici a političky by tedy neměli prosazovat odsun nádraží ve variantě Řeka, neboť je to v rozporu s názorem veřejnosti,” tvrdí Hana Chalupská z NESEHNUTÍ. Občanské iniciativy se chystají brněnským voličům a voličkám výsledek hlasování o nádraží připomenou před podzimními komunálními volbami. Navíc podle aktivistů a aktivistek stávající postup odporuje koaliční smlouvě. [1]

Občanské iniciativy proto úterní zasedání zastupitelstva připravují happening, distribuci odborného letáku o tom, co politici před veřejností zatajují, a apelačních pohlednic pro primátora. Nebude chybět ani pěvecký sbor podporující občany a občanky, kteří přijdou nádraží v centru hájit. Ti, kteří na zastupitelstvo nepřijdou, mohou využít stránky www.nadrazivcentru.cz a napsat svůj názor e-mailem přímo zastupitelům a zastupitelkám.

„Studie proveditelnosti v souladu s požadavky koaliční smlouvy prokázala, že varianta Petrov je technicky realizovatelná a pro Brno je dopravně a ekonomicky výhodná. Nerozvrátí totiž unikátní systém MHD, udrží význam historického jádra, zajistí postupný rozvoj jižního centra a pro město je investičně i provozně třikrát levnější, než kdyby se nádraží odsunulo,“ upozorňuje Radek Kubala z aliance Občané pro nádraží v centru.

Navíc podle dalšího požadavku koaliční smlouvy má varianta Petrov trvale vysokou podporu obyvatel Brna, jak prokazují výsledky dvou referend a dvou výzkumů veřejného mínění. [2]

Variantu Petrov doporučují i desítky nezávislých odborníků a odbornic po celé zemi, jako jsou profesor Ivan Ruller, historik architektury Rostislav Koryčánek, architekt Jiří Oplatek, dopravní urbanista Ivan Lejčar, urbanistka Šárka Jahodová, expert na vysokorychlostní tratě Petr Šlégr či architekti a architektky z GEN Brno.

„Přestože Brno od roku 2004 dalo za kampaně na podporu odsunu nádraží desítky miliónů korun, tak lidé v Brně i odborníci a odbornice z celé republiky stále trvají na modernizaci nádraží v centru,“ připomíná Miroslav Patrik z aliance, který také upozorňuje, že předchozí vedení Brna s primátorem Romanem Onderkou z ČSSD a s náměstkem Robertem Kotzianem z ODS utratilo v letech 2010 až 2014 na propagaci odsunu nádraží více než patnáct miliónů korun.

- - - - - - - - - - - - - - - -

[1] V koaliční smlouvě šesti stran a hnutí pro Zastupitelstvo města Brna je uvedeno: „Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů, a to bez zbytečných odkladů. Zpřístupníme veřejnosti veškeré informace o projektu. Zahájíme seriózní odbornou diskuzi s účastí široké veřejnosti. Zahájíme změnu územního plánu, která umožní realizovat obě koncepční varianty projektu. Realizovaná může být jen taková varianta, která bude vycházet ze zpracované studie proveditelnosti při zohlednění všech dopravních návazností v brněnské metropolitní oblasti a minimalizující finanční dopady na rozpočet města, a která bude mít prokazatelnou podporu veřejnosti.“


[2] V Brně dosud proběhla dvě místní referenda, která se lidí ptala, zda má dojít k modernizaci železniční stanice Brno-hlavní nádraží podél ulice Nádražní. V říjnu 2004 se referenda účastnilo téměř 25 % voličů, z nichž kolem 86 % (67,4 tisíc lidí) hlasovalo pro nádraží v centru, a v říjnu 2016 téměř 24 % voličů, z nichž pro nádraží v centru hlasovalo kolem 81 % (59,2 tisíc lidí). Obě referenda sice nejsou závazná, neboť nesplnila zákonný limit účasti voličů, nicméně je lze považovat za silně doporučující pro politické představitele a představitelky.

Vysokou podporu lidí pro modernizaci nádraží v centru potvrdily i výsledky výzkumu veřejného mínění z února 2018, který si u agentury FOCUS objednalo vedení Brna. Výzkum zjistil mj. následující: „Nejvyšší míru přijatelnosti optikou obyvatel města vykazuje varianta Pod Petrovem (přijatelná pro 64 % dotázaných)... nejnižší přijatelnost vykazuje varianta Řeka (49 %)... Zastupitelé by se při rozhodování o přestavbě ŽUB a budoucí poloze hlavního nádraží měli podle 71 % respondentů opírat o názor obyvatel města Brna.“

A podobně výzkum Svazu cestujících ve veřejné dopravě z února 2018 prokázal, že 78 % cestujících, kteří jezdí do Brna vlakem, upřednostňuje variantu Petrov a jen 10 % cestujících variantu Řeka s odsunem nádraží. Většina dotazovaných (více než 51 %) přitom jezdí do Brna vlakem více než čtyřikrát za týden.


* * * * * * * * * * * *


Příloha tiskové zprávy ze dne 26. února 2018:


Hlavní výhody nádraží v centru ve variantě Petrov:

01) Výrazně kratší cestovní doby nejen pro cestující vlakem a MHD v Brně, ale i pro samotné obyvatele Brna, kteří vlak nevyužívají, neboť jim stačí MHD nebo chůze po městě
02) Až 3x nižší provozní náklady na veřejnou dopravu pro Brno, než má odsun
03) Až 3x nižší investiční náklady pro Brno (o 1,6 mld. Kč), než má odsun
04) Zlepšuje dopravu v Brně ve srovnání s dneškem a navíc je varianta Petrov ekonomicky přínosnější, než odsun: za srovnatelné počáteční investice více peněz v budoucnosti
05) Nezhoršuje pohyb po městě těm, kteří ani nádraží nepotřebují, což odsun ano
06) Centrum je dostupné pěšky v řádu minut: celé historické centrum do 15ti minut a stejně tak budoucí město v Jižním centru
07) Při výstavbě vysokorychlostních tratí pod městem jsou výrazně nižší územní dopady a výrazně kratší jízdní časy, než má odsun
08) Více než 80 % účastníků dvou referend v Brně a nadpoloviční většina ve výzkumech veřejného mínění chce mít nádraží v centru
09) Nádraží v centru ve variantě Petrov může fungovat, aniž bude nutné před tím investovat velké částky do dalších staveb, jako je zapuštění ulice Opuštěné a zbourání části města u Koliště pro Novou městskou třídu
10) Umožní výstavbu nádraží v centru a jižního centra po funkčně ucelených částech, které bude možné stavět podle potřeby a finančních možností - ve variantě Petrov dokonce s více byty (o 15 %), než ve variantě Řeka

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

aliance Občané pro nádraží v centru

FB stránka aliance Občané pro nádraží v centru
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-