-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Zemanovo tvrzení o vydírání stále postrádá důkazy

4. září 2017
[Ústecký kraj]

Děti Země: prezident Zeman prostě není gentleman

Kancelář prezidenta republiky a její vedoucí Vratislav Mynář na základě tří žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a jednoho dopisu sdělili Dětem Země, že v materiální podobě nemají žádné důkazy o tom, že by Děti Země během povolování dálnice D8 na Ústecku někoho žádaly o tzv. sponzorské dary či vydíraly.

Prezident Miloš Zeman si toto tvrzení, které prohlásil dne 29. května 2017 v Brně, prostě jen účelově vymyslel. Prezident by se tak měl omluvit, neboť ve hře je žaloba na ochranu dobrého jména.

„Děti Země mají nyní doklady, z nichž vyplývá, že tvrzení o jejich údajném vydírání a podáváním žádostí o peníze během povolování a výstavby dálnice D8 je klasickou prezidentovou urážlivou pomluvou. Prezident Zeman prostě není gentleman,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho Zeman tímto způsobem zastírá obrovské selhání, neboť definitivní variantu dálnice D8 přes České středohoří přes rizikové sesuvné území, na které geologové a Děti Země upozorňovali, potvrdil v únoru 2001 právě jeho ministr Miloš Kužvart z ČSSD.

V červnu 2013 pak obrovský sesuv na dálnici skutečně spadl. Od roku 2016 ovšem do Labe ujíždí estakáda Prackovice, neboť byla nevhodně umístěna.

„Proti urážlivým a nepravdivým výrokům prezidenta se dá bránit především výzvou, aby se veřejně omluvil. A pokud tak neučiní, tak zbývá žaloba na ochranu osobnosti, která je samozřejmě také ve hře. Zeman se přitom už v roce 2007 musel za výrok o domnělé korupci jednoho novináře veřejně omluvit,“ upozorňuje dále Patrik.

Miloš Zeman v pondělí 29. května 2017 podle médií tvrdil toto: „Podle něj se zelení aktivisté vyznačují i tím, že požadují výpalné. „Čili je to 'pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu'. Důkazem jsou Děti země v čele s panem Patrikem (předseda Miroslav Patrik). Podali 26 žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavba úseku 15 kilometrů proto trvala asi 20 let,“ řekl Zeman.“

Děti Země k získání podrobností o tomto tvrzení využily nejen zákona o právu na informace, ale vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynářovi napsaly speciální dopis se šesti otázkami, neboť chtěly znát i okolností, za kterých prezident informace o jejich údajném vydírání a výpalném získal.

Z odpovědi ovšem vyplynulo, že na žádnou z těchto otázek nelze odpovědět, neboť chybějí jakékoliv důkazy.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří stavělo sdružení pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s. Původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul až na 2017-8: předčasný provoz začal od 17. 12. 2016.


* * * * * * * * * * *


I. Přehled vyřizování žádostí o informace u Kanceláře prezidenta republiky


1) Doklady, které potvrzují tvrzení prezidenta Miloše Zemana, že Děti Země během schvalování dálnice D8 žádaly o sponzorské dary:

a) 01. 06. 2017 = Děti Země podávají žádost o informace
b) 08. 06. 2017 = KPR žádost odmítá, neboť podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. sice žádané informace má, ale jsou od soukromé osoby, která k jejich poskytnutí nedala svolení
c) 21. 06. 2017 = Děti Země podávají odvolání
d) 12. 07. 2017 = vedoucí KPR Vratislav Mynář mění odůvodnění tak, že KPR podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádané informace nemá v materiální podobě


2) Doklady, které popisují okolnosti, na základě kterých prezident Miloš Zeman získal důkazy, že Děti Země při schvalování dálnice D8 žádaly o sponzorské dary:

a) 13. 06. 2017 = Děti Země podávají žádost o informace
b) 27. 06. 2017 = KPR žádost odmítá, neboť podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. informace nemá v materiální podobě
c) 13. 07. 2017 = Děti Země podávají odvolání
d) 18. 07. 2017 = vedoucí KPR Vratislav Mynář odvolání zamítá, neboť KPR informace nemá v materiální podobě


3) Žádost o sdělení bližších podrobností, které by potvrdily tvrzení prezidenta Miloše Zemana, že Děti Země během schvalování dálnice D8 žádaly o sponzorské dary:

a) 16. 07. 2017 = Děti Země podávají žádost řediteli KPR Vratislavu Mynářovi se 6 otázkami
b) 27. 07. 2017 = vedoucí KPR Vratislav Mynář na tyto otázky nezná odpověď, neboť k nim nemá žádné informace


II. Hlavní rozhodovací procesy o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes České středohoří


1) 20.04.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 ke studii firmy Valbek Liberec přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

2) 15.11.1996 = MŽP vydává stanovisko EIA s variantou „C2“ dálnice D8 přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

3) 13.07.2000 = náměstek ministra životního prostředí Josef Běle výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území povoluje (Zemanova vláda)

4) 14.02.2001 = ministr životního prostředí Miloš Kužvart výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území potvrzuje (Zemanova vláda)

5) 17.01.2003 = Litoměřická výzva 60 spolků politikům a ŘSD ČR na podporu výstavby dlouhého tunelu na dálnici D8 mimo sesuvné území

6) 31.07.2003 = kritické stanovisko veřejného ochránce práv Otakara Motejla o zjištěných nezákonnostech při přípravě a schvalování dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území

7) 2003-2012 = Děti Země a místní spolek podávají 26 žalob, přičemž vyhrávají 13 soudních sporů

8) 09.03.2005 = 47 zastupitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem podpořilo variantu ŘSD ČR přes sesuvné území s dostavbu dálnice do XII/2008 a zamítlo variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka mimo sesuvy, tzn. zamítlo změnu části územního plánu

9) 06.11.2007 = zahájení výstavby dálnice D8 s termínem dokončení v XII/2010

10) 14.05.2012 = zprovoznění úseku D8 MÚK Lovosice – MÚK Bílinka délky 3,7 km

11) 07.06.2013 = sesuv 500 tisíc m3 zeminy v km 56,3-56,5 šířky 200 metrů a výšky 5-10 metrů

12) 17.12.2016 = předčasné zprovoznění úseku D8 Bílinka – Řehlovice délky 12,5 km přes sesuvné územíSouvisející kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Tvrzení prezidenta Zemana o vydírání jsou nepravdivá (TZ, 01.06.2017)

Zavřel bych aktivisty do rezervací bez vody a elektřiny, prohlásil prezident – video od 4:00 do 4:35 minuty (29.05.2017)

Dálnice D8 není hotová, věcně a ani právně (TZ, 14.12.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-