-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Dnešní soudní jednání ke sporu o plzeňský Hornbach bylo zrušeno

27. ledna 2017
[Plzeňský kraj]

Již téměř pět let trvající soudní spor čeká další zdržení

Dnes v 8:30 mělo u Okresního soudu Plzeň-město začít jednání ke sporu mezi Dětmi Země a společností Intercora o nesplněné závazky z kompromisní smlouvy o plzeňském Hornbachu.

Soud se ale náhle rozhodl jednání zrušit a řízení přerušit až do doby, než skončí dílčí a méně podstatný spor o smluvní pokutu z téže smlouvy. Pomyslný konec sporu se tak odsouvá do nedohledna.

Nesplněný slib developerské firmy Intercora, že nebude stavět ani provozovat Hornbach, pokud se jí nepodaří zajistit vyhrazené jízdní pruhy pro MHD v ulici U Prazdroje, začaly Děti Země soudně vymáhat v březnu 2012. Požadovaly, aby soud uložil firmě to, k čemu se písemně ve smlouvě zavázala – tedy aby neprovozovala obchodní centrum.

Okresní soud Plzeň-město však tehdy zcela odmítl žalobu projednat s odůvodněním, že není srozumitelné, co znamená „neprovozovat obchodní centrum“. Děti Země se pak přes krajský a Nejvyšší soud dostaly až k Ústavnímu soudu, kde nakonec v červnu loňského roku uspěly.

„Okresní soud Plzeň-město, kterému Ústavní soud kauzu vrátil k projednání, nařídil již před dvěma měsíci na dnešek ústní jednání. Jenže v pondělí změnil názor. Řízení přerušil, dokud nebude vyřešen dílčí spor o smluvní pokutu za neplnění smlouvy,“ vysvětluje nečekaný vývoj Martin Hyťha z Dětí Země.

„Otázka přiznání nebo nepřiznání smluvní pokuty přitom nemá vliv na rozhodnutí ve věci samotné. Po téměř pěti letech soud stále odmítá naši žalobu byť jen začít projednávat,“ dodává Hyťha.

Dílčí spor o sjednanou pokutu, která činí 50.000 Kč za každý den neplnění smlouvy, zahájily Děti Země více než dva roky po podání první žaloby. „Když jsme zjistili, že spor potrvá roky, podali jsme i žalobu o pokutu, která běží nezávisle na hlavním sporu,“ vysvětluje Hyťha. Minulý týden ve sporu o pokutu Děti Země uspěly; rozsudek ale ještě není pravomocný a Intercora se zřejmě odvolá.

Děti Země kritizovaly záměr výstavby obchodního centra již od jeho počátku. Hlavními důvody bylo zvýšení intenzity hluku a znečištění ovzduší, zhoršení dopravní situace a navíc zablokování šance na umístění vlakového a autobusové nádraží v těsné blízkosti.

Nakonec Děti Země přistoupily na kompromis a stáhly své odvolání proti územnímu rozhodnutí; investor se oproti tomu zavázal k několika ekologickým opatřením. Mezi ně patřily vyhrazené pruhy pro veřejnou dopravu.

Investor se zavázal, že pokud se mu nepodaří pruhy zajistit, nepostaví ani Hornbach. I přes neexistenci pruhů však obchodní centrum již roky prodává.

„Není jasné, proč soud odmítá projednat naši žalobu. Proti usnesení o přerušení řízení, které vlastně nikdy ani nezačalo, se v každém případě odvoláme,“ dodává na závěr Hyťha.

Kontakt: Martin Hyťha, Děti Země: +420 606 104 784


Přílohy:

(1) Plný text smlouvy o minimalizaci a kompenzacích negativních vlivů obchodního centra U Prazdroje v Plzni na životní prostředí ze dne 6. 10. 2008:
www.detizeme.cz/dokumenty/smlouva-Hornbach.pdf

(2) Usnesení o přerušení soudního řízení ze dne 23. 1. 2017:
www.detizeme.cz/dokumenty/usneseni_o_preruseni.pdf


Stručný přehled vývoje kauzy

a) 6. 8. 2008 = Děti Země a InterCora uzavírají smlouvu o minimalizaci a kompenzacích negativních vlivů obchodního centra U Prazdroje v Plzni na životní prostředí

b) 25. 5. 2011 = Hornbach otevírá, aniž by byla splněna podmínka smlouvy – zprovoznění vyhrazených jízdních pruhů pro MHD v ulici U Prazdroje

c) 30. 3. 2012 = Děti Země podávají žalobu na plnění smlouvy s požadavkem neprovozování obchodního centra, dokud nebudou uvedeny do provozu vyhrazené jízdní pruhy

d) 23. 9. 2013 = Okresní soud Plzeň-město odmítá žalobu na plnění smlouvy (z důvodu údajné nesrozumitelnosti a neurčitosti požadavku „neprovozovat obchodní centrum“ zakotveného ve smlouvě mezi sdružením a investorem)

e) 8. 11. 2013 = Krajský soud v Plzni potvrzuje odmítnutí žaloby na plnění smlouvy

f) 25. 1. 2015 = Děti Země podávají Okresnímu soudu Plzeň-město žalobu na smluvní pokutu za jeden den neplnění smlouvy (tj. o 50.000 Kč)

g) 17. 9. 2015 = Nejvyšší soud potvrzuje odmítnutí žaloby na plnění smlouvy

h) 15. 6. 2016 = Ústavní soud vydává nález, podle kterého bylo porušeno právo Dětí Země na přístup k soudu zaručené Listinou základních práv a svobod; všechna předchozí rozhodnutí soudů ohledně žaloby na plnění smlouvy se ruší a věc je vrácena Okresnímu soudu Plzeň-město

i) 18. 1. 2017 = Okresní soud Plzeň-město ústně vyhlašuje rozsudek a přiznává Dětem Země smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za jeden den neplnění smlouvy Intercorou

j) 23. 1. 2017 = Okresní soud Plzeň-město vydává usnesení o přerušení řízení o plnění smlouvy do doby, než bude pravomocně vyřešen spor o smluvní pokutu, a ruší jednání svolané na 27. 1. 2017

Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-