-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Brabcovo ministerstvo tají údaje o obchvatu Frýdku-Místku

29. prosince 2016
[Moravskoslezský kraj]

Asi probíhá účelová manipulace vlivů stavby na životní prostředí, myslí si Děti Země

Děti Země již dva měsíce marně čekají na to, až jim Ministerstvo životního prostředí podle informačního zákona zašle všechny odborné podklady, které získalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 20. září 2016 o vlivu dálničního obchvatu Frýdku-Místku na životní prostředí.

Ministerstvo si ale lhůtu nejprve prodloužilo o další měsíc a pak 15. prosince informace odepřelo, neboť se s nimi dále ještě pracuje. Tento postup považují Děti Země za účelově nezákonný, takže podaly rozklad k ministru Brabcovi.

„Netušili jsme, že v dnešní době budou odborné studie o vlivu nějaké dálnice na životní prostředí tak cenné, že je bude Ministerstvo životního prostředí před občany utajovat. Podobné praktiky přitom používali komunisté před rokem 1990, kdy se skutečné poškozování životního prostředí před občany také tajilo, např. důsledky havárie jaderné elektrárny v Černobylu z dubna 1986,“ diví se předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

MŽP ve svém odpíracím rozhodnutí tvrdí, že odborné studie a další údaje poskytnuté ŘSD ČR před třemi měsíci o vlivu plánovaného obchvatu Frýdku-Místku na životní prostředí se musejí ještě zpracovat a vyhodnotit, takže je zatím nelze poskytnout.

Aby se obchvat postavil, musí MŽP vydat souhlasné závazné stanovisko EIA.

„Jde o klasicky nezákonný manévr úředníků, kteří pohrdají zákonem, protože předané studie jsou dokončené a zaplacené z veřejných prostředků. Neexistuje tedy žádná zákonná překážka je nevydat. MŽP si přitom může souběžně bez problému o nějaké chybějící údaje požádat u ŘSD ČR nebo si studie vyhodnocovat,“ tvrdí Patrik.

Děti Země se proto obávají, že plánovaný jižní obchvat Frýdku-Místku spíše nesplňuje potřebné ekologické parametry, takže si MŽP s ŘSD ČR tajně domlouvá nějaké změny, aby formálně bylo vše v pořádku.

V roce 1994 bylo totiž ve vyhledávající studii firmy VIAPONT odborně doloženo, že pro město je z ekologického, dopravního i z ekonomického hlediska optimální severní trasa obchvatu, nikoliv jižní.

„Máme doloženo, že ministři za hnutí ANO opakovaně porušují zákony o právu na informace účelovými a obstrukčními důvody. Kromě Brabcova ministerstva je to i Ťokovo ministerstvo, které nám od května 2016 sedm měsíců nezákonně odmítalo poskytnout studii o příčinách sesuvu na dálnici D8 v Českém středohoří. Politická moc se prostě opět bojí kritických názorů vlastních občanů,“ upozorňuje také Patrik.

Brabcovo ministerstvo rovněž neplní slib, který dalo Ťokovu ministerstvu, že pro devět prioritních dopravních staveb vydá všechna závazná stanoviska EIA do dvou měsíců od předání podkladů, neboť zatím je získalo jen pět staveb.

V seznam tak chybí dálnice D6, D3, D35 a D48 v trase obchvatu Frýdku-Místku.


* * * * * * * * * *


1) Průběh vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb. na MŽP o poskytnutí podkladů od ŘSD ČR k vydání závazného stanoviska EIA pro stavbu „Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat“

01) 20. 09. 2016 = MŽP od ŘSD ČR získává všechny podklady k vydání závazného stanoviska EIA
02) 16. 10. 2016 = Děti Země podávají žádost (lhůta je 30 dní)
03) 14. 11. 2016 = MŽP prodlužuje lhůtu o 30 dní
04) 15. 12. 2016 = MŽP žádost odpírá, neboť jde o nezpracované nebo nevyhodnocené údaje
05) 19. 12. 2016 = Děti Země podávají rozklad k ministru Richardu Brabcovi


2) MŽP z 9 prioritních dopravních staveb dosud vydalo 5 závazných stanovisek EIA

- Modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice
- Dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov
- Dálnice D11-1106 Hradec Králové – Smiřice
- Dálnice D49-4901 Hulín – Fryšták
- Dálnice D55 Otrokovice, obchvat JV část


3) MŽP z 9 prioritních dopravních staveb dosud nevydalo 4 závazná stanoviska EIA

- Dálnice D3, obchvat Českých Budějovic (2 stavby)
- Dálnice D6, obchvaty obcí Řevničov, Lubenec a Krušovice (3 stavby)
- Dálnice D35 Opatovice nad Labem – Ostrov (2 stavby)
- Dálnice D48 Frýdek Místek, obchvat


4) Průběh vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. na MD o poskytnutí studie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR o příčinách sesuvu na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice

01) 10. 05. 2016 = Děti Země podávají žádost (lhůta je 15 dní)
02) 25. 05. 2016 = MD prodlužuje lhůtu o 10 dní
03) 03. 06. 2016 = MD žádost poprvé odmítá, neboť jde o podklad pro rozhodování MD
04) 16. 06. 2016 = Děti Země podávají rozklad č. 1 k ministru Danu Ťokovi
05) 16. 07. 2016 = Děti Země podávají stížnost č. 1 proti nečinnosti – ministra
06) 29. 08. 2016 = ministr rozklad č. 1 uznává a věc vrací na MD k druhému vyřízení
07) 20. 09. 2016 = Děti Země podávají stížnost č. 2 proti nečinnosti – MD
08) 10. 10. 2016 = MD žádost podruhé odmítá, neboť jde o informace z rozhodovací činnosti soudů
09) 25. 10. 2016 = Děti Země podávají rozklad č. 2 k ministru Danu Ťokovi
10) 15. 11. 2016 = Děti Země podávají stížnost č. 3 proti nečinnosti – ministra
11) 07. 12. 2016 = ministr rozklad č. 2 uznává a věc vrací na MD k třetímu vyřízení
12) 23. 12. 2016 = MD žádost vyhovuje a posílá studii


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Přehled vydávaných závazných stanovisek EIA pro devět prioritních dopravních staveb

Nařízení vlády ze dne 24. 8. 2016, č. 283/2016 Sb. o stanovení prioritních dopravních záměrů
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-