-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O umístění nádraží v Brně má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje

21. března 2016
[Jihomoravský kraj]

Podle MMR jsou primátor Brna i ředitelka krajského úřadu podjatí

Více než pětiletý požadavek Dětí Země na brněnský magistrát, aby o odvolání proti vydání územního rozhodnutí pro odsunované nádraží rozhodl jiný úřad, dospěl do úspěšné fáze.

Ministerstvo pro místní rozvoj totiž svým usnesením ze dne 3. března 2016 rozhodlo, že primátor Brna Petr Vokřál a ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková představují riziko systémové podjatosti, takže všechna odvolání z října 2013 má nyní vyřešit Krajský úřad Jihočeského kraje, nikoliv magistrát v Brně.

„Jsme rádi, že o našem odvolání nebude již rozhodovat brněnský magistrát, zvláště když v roce 2010 do vedení Brna na čtyři roky nastoupil Roman Onderka z ČSSD a Robert Kotzian z ODS. Přitom Brno je jedním ze dvou investorů modernizace železničního uzlu,“ říká spokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se schvalováním nádraží v Brně zabývá od června 2001 a nyní je členem přípravného výboru pro referendum 2016.

Proti vydání územního rozhodnutí s námitkou podjatosti bývalého primátora Romana Onderky a všech úředníků magistrátu podaly v říjnu 2013 odvolání Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice a jedna fyzická osoba. Čtvrté odvolání podala ještě jedna soukromá firma.

O všech těchto odvolání nebylo dosud rozhodnuto, protože se řešila námitka o systémové podjatosti primátora Brna a všech osob na magistrátu.

„V minulosti jsme opakovaně žádali, aby o odvolání magistrát nerozhodoval, ale bylo to stále zamítáno,“ vzpomíná Patrik a doplňuje: „V březnu 2014 nám v podstatě podjatý krajský úřad v Brně dokonce sdělil, že primátor Roman Onderka podjatý není.“

Změna nastala až s příchodem Petra Vokřála z hnutí ANO do funkce primátora Brna, který v lednu 2015 upozornil ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, že při rozhodování o umístění nádraží se cítí být podjatý. Ředitelka krajského úřadu pak v únoru 2015 sdělila MMR, že se též cítí podjatá.

Podle nového právního názoru MMR představuje Brno a Jihomoravský kraj značné riziko tzv. systémové podjatosti, protože společně s Ministerstvem dopravy a se Správou železniční dopravní cesty podepsaly dne 4. července 2002 dohodu o spolupráci při přípravě a výstavbě železničního uzlu Brno.

Územní řízení pro odsunuté nádraží probíhá již více než deset let a během něho bylo doloženo plno nezákonností a chyb. Nyní se již více než 2,5 roku čeká, jak se rozhodne o odvolání proti jeho třetímu umístění.

„Velkou nadějí na prosazení nádraží v centru je pro nás referendum o poloze nádraží a o způsobu výběru variant veřejnými návrhovými soutěžemi, které proběhne v říjnu 2016 s volbami do krajů,“ uzavírá Patrik, který připomíná, že v říjnu 2004 přišlo k prvnímu referendu 25 % voličů, z nichž 86 % bylo proti odsunu.


* * * * * * * * * * *


Průběh územního řízení pro odsunované nádraží během 10 let:

01) 09.12.2005 = podání žádosti o vydání územního rozhodnutí SŽDC, s. o., a Statutárním městem Brno
02) 27.11.2006 = vydání územního rozhodnutí č. 1 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (141 stran, 66 podmínek)
03) 31.05.2007 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 1 potvrzuje
04) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
05) 02.07.2010 = vydání územního rozhodnutí č. 2 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (214 stran, 59 podmínek)
06) 28.11.2011 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 2 ruší a řízení vrací zpět na stavební úřad
07) 18.09.2013 = vydání územního rozhodnutí č. 3 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (254 stran, 61 podmínek)
08) 25.10.2013 = s námitkou podjatosti všech osob na MM Brna podávají Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice a jeden občan odvolání, čtvrté podává ještě jedna firma
09) 06.03.2014 = KÚ JmK sděluje, že primátor Brna Roman Onderka není podjatý
10) 13.01.2015 = primátor Brna Petr Vokřál sděluje ředitelce KÚ JmK Věře Vojáčkové, že je podjatý
11) 03.02.2015 = ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková sděluje MMR, že je podjatá
12) 16.07.2015 = MMR ukládá KÚ Zlínského kraje rozhodnout o podjatosti primátora Brna Petra Vokřála
13) 30.07.2015 = Brno podává proti usnesení MMR rozklad
14) 18.12.2015 = ministryně Karla Šlechtová rozhoduje, že primátor Brna Petr Vokřál i ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková jsou podjatí, takže o odvolání rozhodne jiný úřad
15) 03.03.2016 = MMR usnesením pověřuje KÚ JčK rozhodnout o všech odvoláních

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

O nádraží v Brně se bude rozhodovat také ve Zlíně (TZ, 20.07.2015)

Finanční sbírka na referendum pro nádraží v centru Brna (01.03. do 14.04.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-