-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země uspěly s kritikou přeložky silnice Okříšky – Třebíč

17. března 2016
[Vysočina]

Rozhodnutí o nízkém vlivu nové přeložky na životní prostředí je zrušeno

Ministerstvo životního prostředí v Brně na základě odvolání Dětí Země zrušilo dne 15. března 2016 rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, podle kterého plánovaná přeložka silnice II/405 z Okříšek do Třebíče nemá mít významný vliv na životní prostředí.

Ministerstvo upozornilo na absenci vyhodnocení vlivů silnice na biotopy vzácných živočichů, na hladinu podzemních vod a na zemědělskou půdu.

„Ministerstvo stejně jako my zjistil, že krajský úřad v Jihlavě rozhodoval nedbale, neboť pro tvrzení, že přeložka nemá významný vliv na přírodu, neměl žádné odborné podklady. Navíc nebyly řádně posouzeny připomínky Obce Petrovice, ZD Okříšky a jednoho zemědělce,“ komentuje zrušující rozhodnutí MŽP předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Přeložku silnice II/405 z Okříšek do Třebíče v délce 6,53 km chce postavit Kraj Vysočina, ačkoliv stavba není v žádném územním plánu dotčené obce a ani v Zásadách územního rozvoje.

Podle Dětí Země jde o paradox, protože politici by měli rozhodovat jako řádní hospodáři logicky: nejprve pro jakoukoliv stavbu z veřejných prostředků zajistit ochranu území v územních plánech a pak projektovat její trasu, nikoliv obráceně.

„Očekáváme, že krajský úřad v Jihlavě již uzná, že přeložka silnice má významný vliv na životní prostředí a nařídí vypracovat podrobnou dokumentaci EIA, která na základě odborných podkladů pečlivě posoudí všechny vlivy. Takto totiž postupoval u trasy nového obchvatu Okříšek v prosinci 2015,“ doufá Patrik.

MŽP se především nelíbilo, že krajský úřad v Jihlavě rozhodl bez posouzení vlivů přeložky silnice II/405 na biotopy chráněných druhů živočichů, na hladinu podzemních vod a na nevhodnou parcelaci půdy.

Zvláštní také prý je, pokud u souběžné stavby, jakou je obchvat Okříšek silnicí III/40510 Okříšky – Přibyslavice, bylo podrobné vyhodnocení vlivů na životní prostředí v prosinci 2015 uloženo a u přeložky důležitější silnice ne.

„Příprava obou silnic u Okříšek nám připadá chaotická, protože hejtman Jiří Běhounek a jeho náměstek pro dopravu Libor Joukl obě stavby nelogicky prosazují. Navíc stavby nejsou v územních plánech, takže nebyly vyhodnoceny jiné silniční koridory a všechny střety a rizika v území. Zřejmě se mají tyto stavby za veřejné peníze stát trumfem volební kampaně ČSSD v krajských volbách letos v říjnu,“ myslí si Patrik.


* * * * * * * * * *


Průběh hodnocení vlivů přeložky silnice č. II/405 Okříšky – křižovatka s I/23 na životní prostředí:

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 06.01.2016 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí
3) 28.01.2016 = odvolání Dětí Země proti tomuto rozhodnutí
4) 15.03.2016 = MŽP v Brně odvolání uznává a rozhodnutí ruší


Průběh hodnocení vlivů přeložky silnice č. III/40510 Okříšky – Přibyslavice na životní prostředí:

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 02.09.2015 = vyjádření Dětí Země k oznámení EIA
3) 18.12.2015 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení s 10 požadavky, že proběhne podrobné posuzování a že Kraj Vysočina by měl vyhodnotit i jinou trasu obchvatu Okříšek

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů přeložky silnice č. II/405 Okříšky – křižovatka s I/23 na životní prostředí

Proces hodnocení vlivů přeložky silnice č. III/40510 Okříšky – Přibyslavice na životní prostředí

Obchvat Okříšek bude vyhodnocen i v alternativní variantě (TZ, 28.12.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-