-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spalovna v Chotíkově podruhé bez územního rozhodnutí

14. března 2016
[Plzeňský kraj]

Děti Země vyhrály už všech pět soudních sporů o spalovnu

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov svým rozsudkem ze dne 31. prosince 2015, který byl doručen až nyní, již podruhé zrušil pravomocné územní rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově.

Z rozsudku vyplývá, že krajský úřad v Českých Budějovicích územní rozhodnutí potvrdil, ačkoliv ve spise neměl všechny potřebné podklady, jako je závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí nebo ty, které již ztratily platnost.

„Podle očekávání spolky vyhrály i druhý spor o zákonnosti vydání územního rozhodnutí, takže krajský úřad v Českých Budějovicích i investor Plzeňská teplárenská neměly pravdu. Schvalování spalovny se bez pravomocného územního a stavebního rozhodnutí právně ocitlo na úrovni roku 2012,“ hodnotí tento soudní úspěch předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku stejně jako při zrušení pravomocného stavebního povolení v září 2015 opět upozornil, že od 1. dubna 2015 platí novela zákona č. 100/2001 Sb., podle níž má být mezi podklady navazujícího řízení závazné stanovisko EIA, kterým se ověřuje, zda v území nedošlo ke změnám na životním prostředí a ani na samotné stavbě. Toto důležité závazné stanovisko ve spisu ovšem chybělo.

„I když už od ledna 2016 závazné stanovisko EIA existuje, tak vydání třetího pravomocného územního rozhodnutí očekáváme někdy v létě, neboť je nutné aktualizovat podklady, kterým již skončila jejich platnost, a také přezkoumat, zda všechna závazná stanoviska byla vydána podle zákona,“ vysvětluje další postup Patrik.

Spalovna dosud čelila pěti žalobám spolků, přičemž všechny tyto soudní spory skončily jejich vítězstvím. Krajský soud totiž v letech 2014 a 2015 zrušil pravomocné územní rozhodnutí, v roce 2015 dvakrát pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal účelově nečinné Plzeňské teplárenské řádně rozhodnout o žádosti Dětí Země o poskytnutí údajů o stavu výstavby spalovny a o konzervačních pracích.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září 2013 a od prosince 2015 je téměř dokončená. Nyní se tedy čeká na vydání třetího pravomocného územního rozhodnutí a třetího pravomocného stavebního povolení. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu již od roku 2010.


* * * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá významný vliv na ŽP
3) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
4) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
5) 25.01.2012 = veřejné projednání
6) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami
7) 21.01.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje vydává závazné stanovisko EIA s 37 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
6) 31.10.2014 = o odvoláních proti územnímu rozhodnutí má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje
7) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 02.10.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
9) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
5) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
6) 09.04.2015 = o odvoláních proti stavebnímu povolení má rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje
7) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 17.07.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
9) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením:

1) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny stavby před dokončením
2) 15.12.2015 = stavební úřad MěÚ Nýřany přerušuje řízení do vydání pravomocného stavebního povolení


Řízení o poskytnutí informací o konzervačních pracích na spalovně odpadů v Chotíkově:

1) 29. 05. 2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 17. 06. 2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20. 07. 2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 19. 10. 2015 = Krajský soud v Plzni ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit
5) 14. 12. 2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Děti Země počtvrté vítězí u soudu nad spalovnou v Chotíkově (TZ, 07.12.2015)

Schvalování spalovny v Chotíkově čeká druhé přerušení (TZ, 12.11.2015)

Občanský vzdor v ohni (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.01.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-