-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Obchvat Okříšek bude vyhodnocen i v alternativní variantě

28. prosince 2015
[Vysočina]

Krajský úřad v Jihlavě uznal návrhy Dětí Země a občanů a Obce Petrovice

Uvažovaný východní obchvat Okříšek v délce 3,4 km bude na základě doporučení Dětí Země, ZD Okříšky a občanů a Obce Petrovice podrobně posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí.

Rozhodl o tom krajský úřad v Jihlavě v závěrech zjišťovacího řízení ze dne 18. prosince 2015, takže investor, Kraj Vysočina, musí vypracovat podrobnou dokumentaci EIA a splnit deset ekologických požadavků. Navíc kraj by měl vyhodnotit i jiné trasy obchvatu, např. po SZ okraji Okříšek podle námětu Dětí Země.

„S postupem krajského úřadu jsme spokojeni, protože jsme ve svém vyjádření upozornili na více než dvacet nedostatků a rozporů v oznámení EIA, takže naše doporučení na vypracování podrobné dokumentace EIA bylo zcela logické,“ komentuje závěry zjišťovacího řízení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho byly do deseti požadavků na vypracování dokumentace EIA zahrnuty všechny hlavní návrhy kritiků stavby, takže kraj musí mj. předložit hlukovou studii, studii o vlivech na podzemní vody a na krajinný ráz, zásahy do půdy a do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, popsat zdroje potřebných surovin apod.

„Z procesního hlediska nám také nepřipadá přijatelné, aby o stavbě rozhodovali zaměstnanci krajského úřadu, kteří jsou nepřímo spojení s Krajem Vysočina jako investorem. Proto jsme podali námitku proti tzv. systémové podjatosti všech zaměstnanců krajského úřadu a kraje, včetně ředitele a hejtmana. Je zde totiž značné riziko z porušování zákona a z neúčelného vynakládání veřejných prostředků,“ upozorňuje dále Patrik.

Námitku o podjatosti krajského úřadu a kraje nyní řeší Ministerstvo životního prostředí. Nicméně podle Patrika nebudí důvěru v tuto stavbu i její absence v územních plánech šesti obcí. Přitom bývá obvyklé, že než investor začne utrácet peníze za podrobné odborné studie, tak potřebné plochy má již schválené v územních plánech obcí.

„Je to opravdu zvláštní, pokud hejtman Jiří Běhounek a jeho náměstek pro dopravu Libor Joukl tuto stavbu tak horečně prosazují tímto nelogickým postupem. Asi se má nová silnice III. třídy kolem Okříšek za veřejné peníze stát trumfem volební kampaně ČSSD v krajských volbách příští rok v říjnu,“ myslí si Patrik.


* * * * * * * * * * *


Průběh hodnocení vlivů obchvatu Okříšek na životní prostředí během cca 4 měsíců:

1) 14.08.2015 = zveřejnění oznámení EIA Krajem Vysočina
2) 02.09.2015 = vyjádření Dětí Země k oznámení EIA
3) 13.10.2015 = MŽP zamítá námitku Dětí Země o podjatosti ředitele KÚ v Jihlavě Zdeňka Kadlece
4) 28.10.2015 = rozklad Dětí Země proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě k ministru životního prostředí
5) 19.11.2015 = ředitel KÚ v Jihlavě zamítá námitku Dětí Země proti podjatosti 4 osob na KÚ: zástupce ředitele KÚ M. Březiny, vedoucí odboru ŽP a zemědělství E. Horné, vedoucího oddělení EIA R. Slouky a úřednice oddělení EIA M. Čardové
6) 28.11.2015 = odvolání Dětí Země proti nepodjatosti 4 osob na KÚ v Jihlavě k MŽP
7) 18.12.2015 = KÚ v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení s 10 požadavky o tom, že proběhne podrobné posuzování a že Kraj Vysočina by měl vyhodnotit i jinou trasu obchvatu OkříšekNámět alternativní trasy obchvatu Okříšek Dětmi Země pro dokumentaci EIA:

- měří cca 3,7 km (oficiální trasa měří cca 3,4 km)
- trasa je daleko od obytné zástavby
- trasa z větší části probíhá po vrstevnici bez obrovských zářezů a násypů
- v zářezu je asi 600 m trasy, v násypu asi 200 m
- most přes řeku Jihlavu je podobný mostu v oficiální variantě
- novým stavebním prvkem je mimoúrovňové křížení se železnicí „na mostě“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Proces hodnocení vlivů přeložky silnice č. III/40510 Okříšky – Přibyslavice na životní prostředí

Petrovické děsí nová silnice, píší hejtmanovi (15.06.2015)

Kraj Vysočina dal za projekt silnice u Petrovic čtyři miliony korun. Obec stavbu zamítla (10.06.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-