-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země počtvrté vítězí u soudu nad spalovnou v Chotíkově

7. prosince 2015
[Plzeňský kraj]

Plzeňská teplárenská, a. s., svou nečinností porušila zákon o právu na informace

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země ze dne 20. července 2015 proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., vyřídit jejich žádost o poskytnutí informací o výstavbě spalovny komunálních odpadů v Chotíkově vydal rozsudek, že tato akciová společnost Města Plzeň je veřejnou institucí, takže musí do deseti dnů o žádosti rozhodnout a zaplatit jejich advokátce soudní náklady.

Firma přitom soudu mylně tvrdila, že veřejnou institucí není, takže informace poskytovat nemusí.

„Po čtyřech soudních vítězstvích je pro nás zarážející, kdo Tomáše Drápelu ještě drží ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Plzeňské teplárenské, a. s., která pod jeho vedením nezvládá přípravu spalovny a navíc si tato městská akciovka v rozporu se zákonem myslí, že není veřejnou institucí, ačkoliv funguje z veřejných peněz,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

V rozsudku ze dne 19. října 2015, č. j. 57A 90/2015 – 29 se přímo uvádí:

„Žalovaná je veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky, neboť je soukromým subjektem založeným orgánem veřejné moci, byla založena k plnění veřejného účelu, je podřízena rozhodovací pravomoci orgánu veřejné moci (územního samosprávného celku), a jím je kontrolována. Je proto ve smyslu § 2 odst. 1 InfoZ subjektem povinným poskytovat informace vztahující se k její působnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“

„Od počátku bylo z ustálené judikatury nepochybné, že Děti Země měly na vyřízení žádosti o informace o výstavbě spalovny právní nárok, zvláště když jim sama Plzeň před podáním žaloby sdělila, že se mají obrátit na Plzeňskou teplárenskou,“ komentuje rozsudek advokátka Dětí Země Zuzana Candigliota.

Krajský soud v Plzni také upozornil na další rozsudky, které dokazují existenci jiných veřejných institucí. Jde o: Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., ČEZ, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Jižní centrum Brno, a. s., Thermal Pasohlávky, a. s., Teplárna České Budějovice, a. s., FC Hradec Králové, a. s., či Letiště Praha, s. p.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září 2013 a měla skončit v prosinci 2015. Její zprovoznění lze ale očekávat spíše o rok později.

Veřejnost a spolky kritizují spalovnu od roku 2010. Nyní se čeká na rozsudek o druhém sporu o zákonnosti územního rozhodnutí, který by měl být vydán do ledna 2016.

„Stavební práce na spalovně na základě výzvy stavebního úřadu v Nýřanech skončily již před čtrnácti dny, nicméně náš požadavek na zahájení řízení o odstranění stavby byl zamítnut,“ upozorňuje ještě Patrik.


* * * * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Žádost Dětí Země o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o výstavbě spalovny v Chotíkově:

1) 29. 05. 2015 = žádost Dětí Země o informace
2) 17. 06. 2015 = stížnost Dětí Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20. 07. 2015 = žaloba Dětí Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., vyřídit žádost o informace
4) 19. 10. 2015 = rozsudek Krajského soudu v Plzni spis. zn. 57A 90/2015 (doručen 07. 12. 2015), který žalobu uznal, takže Plzeňské teplárenské, a. s., přikázal žádost do deseti dní vyřídit


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá významný vliv na ŽP
3) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
4) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
5) 25.01.2012 = veřejné projednání
6) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
6) 31.10.2014 = o odvoláních proti územnímu rozhodnutí má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje
7) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 02.10.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
5) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
6) 09.04.2015 = o odvoláních proti stavebnímu povolení má rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje
7) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 17.07.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
9) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

POH Plzeňského kraje: Spalovna v Chotíkově je zbytečná (TZ, 27.11.2015)

Schvalování spalovny v Chotíkově čeká druhé přerušení (TZ, 12.11.2015)

Špinavé praktiky (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.05.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-