-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Schvalování spalovny v Chotíkově čeká druhé přerušení

12. listopadu 2015
[Plzeňský kraj]

Děti Země obdržely obsáhlý rozsudek o zrušení stavebního povolení

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov svým rozsudkem ze dne 30. září 2015 již podruhé zrušil pravomocné stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově.

Z rozsudku, který Děti Země obdržely včera, vyplývá, že krajský úřad v Praze stavební povolení potvrdil, ačkoliv ve spise neměl závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí a další povinné podklady. Navíc neřešil ani námitku o systémové podjatosti Městského úřadu v Nýřanech.

„Jsme rádi, že téměř všechny naše žalobní body byly uznány. Nyní se další povolování spalovny na několik měsíců přeruší, protože se musí vyřešit systémová podjatost zaměstnanců Městského úřadu v Nýřanech. Současně chybí řada vyjádření a závazných stanovisek, zejména o vlivu na životní prostředí, jejichž získání může trvat dlouho,“ hodnotí již třetí soudní úspěch Dětí Země jejich předseda Miroslav Patrik.

Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku totiž upozornil, že od 1. dubna 2015 platí novela zákona č. 100/2001 Sb. o procesu EIA, která požaduje, aby mezi podklady navazujícího řízení bylo i závazné stanovisko EIA, kterým krajský úřad v Plzni měl ověřit, zda v území nedošlo ke změnám na životním prostředí a ani na samotné stavbě. Ovšem toto důležité stanovisko Krajskému úřadu Středočeského kraje ve spisu chybělo.

„Stejnou chybu ale udělal i Krajský úřad Jihočeského kraje, který 23. července 2015 potvrdil územní rozhodnutí, takže očekáváme, že ho krajský soud ze stejného důvodu také zruší, takže spalovna bude podruhé bez územního i stavebního rozhodnutí, čímž se její schvalování dostane do roku 2012,“ připomíná dále Patrik.

Oba spolky u krajského soudu uspěly i s námitkami, že není dostatečně ochráněn krajinný ráz a okraj lesa a že krajský úřad řádně neposoudil a neodůvodnil, zda má všechny podklady ve spise v pořádku.

„Další výstavba spalovny by se měla zastavit a mělo by dojít k zahájení řízení o odstranění stavby, protože bez pravomocného stavebního povolení nelze dále pokračovat. Tento postup ovšem stále odmítá stavební úřad v Nýřanech, který je ale obviněn ze systémové podjatosti,“ upozorňuje dále Patrik.

Spalovna dosud čelí pěti žalobám spolků, přičemž tři soudní spory skončily jejich vítězstvím. Nyní se čeká na výsledek druhého sporu o zákonnosti územního rozhodnutí a o nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., která podle názoru Dětí Země nevyřídila žádost o informace v souladu se zákonem.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září 2013 a podle původního plánu má být dokončená v prosinci 2015. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu od roku 2010.


* * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá významný vliv na ŽP
3) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
4) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
5) 25.01.2012 = veřejné projednání
6) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
6) 31.10.2014 = o odvoláních proti územnímu rozhodnutí má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje
7) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 02.10.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
5) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
6) 09.04.2015 = o odvoláních proti stavebnímu povolení má rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje
7) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 17.07.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
9) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Soud dvakrát potvrdil podjatost krajského úřadu v Plzni (TZ, 05.06.2015)

Špinavé praktiky (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.05.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-