-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004

22. října 2015
[Pardubický kraj]

Stavba je bez výjimek k zásahu do biotopů a bez územního rozhodnutí

Povolování plavebního kanálu u Přelouče je opět ve slepé uličce. Krajský úřad v Pardubicích v únoru zrušil územní rozhodnutí a páté nebylo vydáno. Ředitelství vodních cest ČR si přitom o něj požádalo již v srpnu 2004.

Nyní v říjnu Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů obdržely od Nejvyššího správního soudu dva rozsudky o zrušení výjimek ze zákona k zásahu do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů. ŘVC ČR se tak ani po šesti soudních sporech od roku 2004 nepodařilo tyto výjimky získat.

„Pokud to shrneme, tak státní instituce ŘVC ČR ve své investorské práci více než deset let opakovaně selhává a stejně jsou na tom i státní úředníci, kteří během této doby neustále vydávají nezákonná rozhodnutí, přičemž vše se děje za peníze občanů,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ve sporech o přípustnost škodlivého zásahu stavby do biotopů 44 druhů vzácných organismů, jako jsou Evropskou unií chránění motýli modrásci očkovaní a bahenní a brouci lesák rumělkový a páchník hnědý, oba rozsudky NSS vyhověly téměř všem argumentům Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů.

NSS mj. Městskému soudu v Praze a Ministerstvu životního prostředí vytknul, že v rozporu se zákonem se spolky nemohly vyjádřit ke všem podkladům ve spise, chyběly studie s kompenzačními a eliminačními opatřeními na udržení příznivého stavu biotopů, chyběly prokazatelné důvody o převaze veřejného zájmu na výstavbě kanálu nad zájmy ochrany těchto biotopů atd.

„Soud také důrazně upozornil, že když při hodnocení vlivů stavby na životní prostředí v roce 2000 nedošlo k důslednému posouzení jiných variant zlepšení plavebních podmínek u Přelouče, tak k němu u zásahu do biotopů živočichů chráněných EU mělo dojít v řízení o výjimkách, neboť je prokázané, že existuje varianta tokem řeky a také varianty po levém břehu Labe,“ připomíná Patrik jednu z nejzávažnějších nezákonností.

Podle NSS bylo také zásadní vadou, že se MŽP řádně nevypořádalo s předchozími rozhodnutími, které výjimky nepovolily, takže chybějí přesvědčivé argumenty, proč k tak náhlému obratu došlo.

Zarážející také je, že se MŽP a krajský úřad v Pardubicích opřely o studie, které se předmětu řízení přímo netýkaly a naopak ignorovaly odborný posudek AOPK ČR a jeden znalecký posudek, podle nichž nebylo možné výjimky povolit.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun.

Výstavba kanálu má podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma SKANSKA.


* * * * * * * * * *


Přehled 6 soudních sporů o výjimkách ze zákona č. 144/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů v trase plavebního kanálu u Přelouče v letech 2004 až 2015:

1) rozsudek ze dne 28. 2. 2006, spis. zn. 7 Ca 25/2004 – soud vyhověl žalobě občanského sdružení Svoboda zvířat Hradec Králové a zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí o povolení výjimky k zásahu do biotopů 26 kriticky a silně ohrožených druhů organismů; NSS kasační stížnost ŘVC ČR svým rozsudkem ze dne 27. 3. 2008, spis. zn. 6 As 48/2005 zamítl

2) rozsudek ze dne 4. 6. 2010, spis. zn. 9 Ca 360/2007 – soud zamítl žalobu ŘVC ČR proti rozhodnutí MŽP o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 2 silně ohrožených druhů živočichů (modrásků); NSS kasační stížnost svým rozsudkem ze dne 27. 10. 2011, spis. zn. 6 As 17/2011 zamítl

3) rozsudek ze dne 12. 4. 2011, spis. zn. 11 Ca 463/2008 – soud zamítl žalobu ŘVC ČR proti rozhodnutí MŽP o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 30 kriticky a silně ohrožených druhů organismů; NSS kasační stížnost svým rozsudkem ze dne 23. 8. 2012, spis. zn. 9 As 30/2012 zamítl

4) rozsudek ze dne 3. 7. 2013, spis. zn. 7 Ca 137/2009 – soud zamítl žalobu ŘVC ČR proti rozhodnutí MŽP o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 1 silně ohroženého druhu živočicha (lesák rumělkový)

5) rozsudek ze dne 19. 12. 2014, spis. zn. 3 A 27/2011 – soud zamítl žalobu Dětí Země proti rozhodnutí MŽP o povolení výjimky k zásahu do biotopů 40 kriticky a silně ohrožených druhů organismů; NSS kasační stížnost Dětí Země svým rozsudkem ze dne 30. 9. 2015, spis. zn. 6 As 73/2015 uznal a rozsudek městského soudu a rozhodnutí MŽP zrušil

6) rozsudek ze dne 19. 12. 2014, spis. zn. 3 A 22/2011 – soud zamítl žalobu Dětí Země proti rozhodnutí MŽP o povolení výjimky k zásahu do biotopů 4 ohrožených druhů živočichů; NSS kasační stížnost Přátel Slavíkových ostrovů svým rozsudkem ze dne 2. 10. 2015, spis. zn. 2 As 84/2015 uznal a rozsudek městského soudu a rozhodnutí MŽP zrušil


* * * * * * * * * *


Průběh třetího územního řízení pro stavbu Stupeň Přelouč II v letech 2004 až 2015:

01) 25. 08. 2004 = třetí žádost ŘVC ČR o vydání územního rozhodnuti
02) 27. 12. 2004 = územní rozhodnuti č. 1 stavebního úřadu v Přelouči
03) 06. 05. 2005 = zrušení územního rozhodnuti č. 1 krajským úřadem v Pardubicích
04) 11. 10. 2005 = územní rozhodnutí č. 2 stavebního úřadu v Přelouči
05) 14. 12. 2005 = potvrzení územního rozhodnutí č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
06) 27. 02. 2006 = správní žaloba dvou občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí
07) 13. 06. 2008 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí č. 2 krajského úřadu
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud ruší zrušující rozsudek Krajského soudu v Pardubicích
09) 03. 02. 2011 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí č. 2 krajského úřadu a MěÚ Přelouč
10) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud potvrzuje rozsudek KS jen o zrušení rozhodnutí č. 2 KÚ
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá stížnost ŘVC ČR proti rozsudku NSS
12) 30. 03. 2012 = zrušení územního rozhodnuti č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
13) 17. 12. 2012 = územní rozhodnuti č. 3 stavebního úřadu v Přelouči
14) 29. 11. 2013 = zrušení územního rozhodnuti č. 3 krajským úřadem v Pardubicích
15) 16. 07. 2014 = územní rozhodnuti č. 4 stavebního úřadu v Přelouči
16) 20. 02. 2015 = zrušení územního rozhodnuti č. 4 krajským úřadem v Pardubicích

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Rozsudek NSS o zrušení povolené výjimky k zásahu do biotopů 40 druhů organismů (30.09.2015)

Rozsudek NSS o zrušení povolené výjimky k zásahu do biotopů 4 druhů organismů (02.10.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-