-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Koncepce vodní dopravy se bude posuzovat variantně

6. října 2015
[Česká republika]

Ministerstvo životní prostředí žádá vyhodnocení s jezem u Děčína i bez něho

V závěrech zjišťovacího řízení k oznámení koncepce vodní dopravy, které dne 29. září 2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí, se v sedmnácti podmínkách po Ministerstvu dopravy požaduje, aby její vlivy na životní prostředí byly podrobně vyhodnoceny.

Připomínky k oznámení poslalo dvacet čtyři státních institucí a spolek Děti Země. Podle nich je zásadní, že se musejí vyhodnotit vlivy plánované výstavby jezu u Děčína i bez něho a vlivy staveb na území NATURA 2000 jako je kanál u Přelouče.

„Je správné, pokud MŽP trvá i na pečlivém posouzení vlivů takových dopravně sporných a finančně drahých staveb na Labi, jako je jez u Děčína a plavební kanál u Přelouče, ačkoliv se tomu Ministerstvo dopravy účelově brání, že jde o rozhodnuté stavby,“ chválí si závěry zjišťovacího řízení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je také důležité, že se budou vyhodnocovat i přeshraniční vlivy koncepce, zvláště na německý úsek Labe, u něhož se právě negativní vlivy očekávají.

Plánované vodní stavby také zabírají mnoho chráněných území a cenné zemědělské a lesní půdy, ovlivňují podzemní vody a říční nivy a zasahují do krajinného rázu.

„Koncepce je pro nás jen skrytým nástrojem stavební lobby utratit miliardy korun veřejných prostředků bez ekonomického a dopravního efektu, neboť nenastane významné zvýšení dopravních výkonů a množství dopravovaného nákladu po řekách. Naopak dojde ke zničení posledních zbytků cenných lužních lesů a biotopů vzácných živočichů a rostlin a k rozvrácení vodního režimu,“ tvrdí dále Patrik.

Po předložení samotné vodní koncepce a jejího vyhodnocení na životní prostředí se k oběma materiálům bude moci opět vyjádřit veřejnost. MŽP má souhlasné stanovisko vydat v prosinci 2015.

Koncepce přitom předpokládá zlepšit plavební podmínky pro nákladní a osobní dopravu na Labi od Pardubic ke státní hranici s přístavem Pardubice, s plavebním kanálem u Přelouče a s jezem u Děčína (247 km) a na Vltavě od Třebenic až k soutoku s Labem (91 km) a pro osobní dopravu na Vltavě do Českých Budějovic, na Berounce z Prahy do Černošic a na Moravě na Baťově kanále z Otrokovic do Rohatce (72 km).

Nicméně Ministerstvo životního prostředí již dne 25. října 2013 vydalo souhlasné stanovisko k Dopravní sektorové strategii, která je základem pro čerpání evropských peněz z Operačního programu Doprava II.

Ovšem polovina doporučení na ochranu životního prostředí se týká vodních staveb na Labi, které stanovisko považuje za ekologicky nejrizikovější.

Proto MŽP požaduje, aby se prověřilo, zda dopravní důvody o údajném efektivním přesunu nákladní dopravy ze železnice a silnice na lodní dopravu na Labi opravdu existují.

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Materiály o hodnocení vlivů koncepce vodní dopravy na životní prostředí

Veřejnost může připomínkovat koncepci vodní dopravy (TZ, 13.08.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-