-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Veřejnost může připomínkovat koncepci vodní dopravy

13. srpna 2015
[Česká republika]

Děti Země: Jde o absurdní plán, jak zkanalizovat poslední zbytky našich řek

Ministerstvo životního prostředí oznámilo zahájení procesu hodnocení vlivů koncepce vodní dopravy na životní prostředí, takže ke vstupnímu materiálu, oznámení, se může do 1. září 2015 vyjádřit každý občan či instituce.

Podle Dětí Země jde o předstíranou snahu Ministerstva dopravy chránit českou přírodu, ačkoliv bylo opakovaně doloženo, že výstavba vodní infrastruktury pro nákladní dopravu ji rozvrátí.

„Koncepce je jen skrytým nástrojem stavební lobby utratit miliardy korun veřejných prostředků bez ekonomického a dopravního efektu, neboť nenastane významné zvýšení dopravních výkonů a množství dopravovaného nákladu po řekách. Naopak dojde ke zničení posledních zbytků cenných lužních lesů a biotopů vzácných živočichů a rostlin a k rozvrácení vodního režimu,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Připomínky veřejnosti by měly obsahovat návrhy, na jaké složky životního prostředí a v jaké míře podrobnosti se má pak hodnocení zaměřit a zda posoudit i nějaké varianty koncepce.

Ze získaných vyjádření se pak vypracuje samotné odborné hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, k němuž se podle zákona č. 100/2001 Sb. bude veřejnost opět vyjadřovat. MŽP má souhlasné stanovisko vydat v prosinci 2015.

„Zarážející je, že není k dispozici samotná koncepce, ale jen stručný popis, a že největší střety se životním prostředím a s přírodou se v koncepci vůbec hodnotit nebudou. U staveb jako je jez u Děčína jde prý o velký detail a u kanálu Dunaj – Odra – Labe se vlivy budou hodnotit až podle toho, jak dopadne studie proveditelnosti,“ kroutí hlavou Patrik, který celý proces považuje spíše za absurdní divadlo.

Ze stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 23. července 2015 přitom vyplývá, že i taková (ne)koncepce může z odborného hlediska jen stěží získat souhlasné stanovisko, protože plánované dopravní stavby se významně negativně dotknou nejméně patnácti území evropské soustavy NATURA 2000, včetně Slavíkových ostrovů s plavebním kanálem u Přelouče a údolí Labe s jezem u Děčína.

Z oznámení vyplývá, že hlavním přínosem koncepce s výstavbou dopravní vodní infrastruktury za miliard korun bude nákup nových plavidel s lepšími ekologickými parametry a mimodopravní funkce.

Ironií ale je, že podmínky pro využití těchto moderních lodí, tj. výstavba přístavů, skladišť, jezů a kanálů, způsobují největší ekologická negativa, a mimodopravní funkce lze řešit daleko levněji a rychleji, než realizací této koncepce.

Koncepce Ministerstva dopravy předpokládá zlepšit plavební podmínky pro nákladní a osobní dopravu na Labi od Pardubic ke státní hranici s přístavem Pardubice, s plavebním kanálem u Přelouče a s jezem u Děčína (247 km) a na Vltavě od Třebenic až k soutoku s Labem (91 km) a pro osobní dopravu na Vltavě do Českých Budějovic, na Berounce z Prahy do Černošic a na Moravě na Baťově kanále z Otrokovic do Rohatce (72 km).
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Materiály o hodnocení vlivů koncepce vodní dopravy na životní prostředí

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-