-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Plzeňská teplárenská čelí žalobě kvůli informacím o spalovně

22. července 2015
[Plzeňský kraj]

Je to klasické vrchnostenské pohrdání zákona, tvrdí Děti Země

Investor spalovny komunálních odpadů v Chotíkově Plzeňská teplárenská, a. s., čelí žalobě, kterou proti ní podaly Děti Země za pohrdání zákona o právu na informace. Městská akciovka totiž na jejich žádost o informace z května 2015, které se týkají výstavby spalovny, nijak nereagovala. A ani na stížnost generálnímu řediteli Tomáši Drápelovi.

O žalobě proti nečinnosti rozhodne Krajský soud v Plzni, který u spalovny zrušil v červenci 2014 pravomocné územní rozhodnutí a v únoru 2015 i stavební povolení.

„Ani nás moc nepřekvapilo, že akciovka raději bude porušovat zákon, než aby nám musela poskytnout podrobné informace, co se dělo na staveništi její spalovny odpadů v době, kdy neexistovalo pravomocné územní a stavební rozhodnutí, takže má jistě velmi vážný důvod to tajit,“ vysvětluje si nezákonný postup Plzeňské teplárenské, a. s., předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se přípravou spalovny zabývá téměř čtyři roky.

Děti Země ve své žádosti po Plzeňské teplárenské, a. s., žádaly např. všechny dopisy, které stavebnímu úřadu v Nýřanech zaslala od července 2014, kdy bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí, doklady o tom, že probíhá konzervace rozestavěné stavby nebo zápisy z kontrol na staveništi.

Akciovka, jejímž majitelem je jen město Plzeň, na žádost nereagovala a nepomohla ani stížnost generálnímu řediteli Tomáši Drápelovi.

„Máme silné podezření, že v době absence pravomocného stavebního povolení probíhaly stavební práce na dokončení spalovny v obvyklém rychlém tempu a v potřebném rozsahu, takže konzervační práce byly jen zástěrkou pro stavební úřad v Nýřanech, který tento podezřelý stav toleroval,“ myslí si Patrik.

Spalovna za dvě miliardy korun, s jejíž výstavbou se začalo v září 2013, má být hotová do konce roku, takže podle Dětí Země zrušení územního a stavebního rozhodnutí jistě narušilo plánovaný harmonogram její výstavby.

Podle nich tak existuje silný důvod tajit projekt konzervačních prací nebo komunikaci se stavebním úřadem, který ve své funkci zcela selhal, protože měl výstavbu spalovny začátkem dubna do vydání nového pravomocného stavebního povolení na konci června 2015, tj. na tři měsíce, pozastavit.

„Pokud jsme od akciovky nedostaly žádané základní informace o způsobu výstavby spalovny, pak jsme zřejmě na stopě nějakého vážného případu nakládání s veřejnými prostředky a s komunálním odpadem v kraji či v Plzni,“ uvažuje ještě Patrik.


* * * * * * * * * * *

Hlavní rozhodovací procesy pro spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně

Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
2) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
3) 25.01.2012 = veřejné projednání
4) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni územní rozhodnutí pro podjatost pracovníků krajského úřadu ruší
6) 12.09.2014 = Plzeňská teplárenská, a. s., a krajský úřad v Plzni podávají kasační stížnost k NSS
7) 31.10.2014 = o odvoláních proti územnímu rozhodnutí má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje
8) 14.05.2015 = Nejvyšší správní soud obě kasační stížnosti zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu
5) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni stavební povolení pro podjatost pracovníků krajského úřadu ruší
6) 09.03.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává kasační stížnost
7) 12.03.2015 = krajský úřad v Plzni podává kasační stížnost
8) 09.04.2015 = o odvoláních proti stavebnímu povolení má rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje
9) 02.06.2015 = Nejvyšší správní soud obě kasační stížnosti zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje
10) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Soud dvakrát potvrdil podjatost krajského úřadu v Plzni (TZ, 05.06.2015)

Špinavé praktiky (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.05.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-