-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O nádraží v Brně se bude rozhodovat také ve Zlíně

20. července 2015
[Jihočeský kraj,Zlínský kraj]

Zlínský krajský úřad začíná řešit podjatost primátora Brna Petra Vokřála

Ministerstvo pro místní rozvoj svým usnesením ze dne 16. července 2015 rozhodlo, že pokud krajský úřad v Brně odmítá zkoumat případnou podjatost primátora Brna Petra Vokřála při rozhodování o zákonnosti územního rozhodnutí o umístění odsunovaného nádraží, tak ji bude řešit krajský úřad ve Zlíně.

Podjatost primátora ve svých odvoláních proti vydání územního rozhodnutí napadly v říjnu 2013 Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice a jedna osoba. Rozhodnutí lze očekávat do konce srpna 2015.

„Jsme rádi, že o podjatosti se konečně rozhodne mimo Jihomoravský kraj a jeho krajský úřad, které jsou pro nás silně nedůvěryhodné instituce. Zároveň vítáme, že nový primátor Brna Petr Vokřál již v lednu 2015 upozornil ředitelku krajského úřadu v Brně, že při rozhodování o umístění nádraží se cítí být podjatý společně s celým magistrátem, tak ať krajský úřad rozhodne, zda je to tak či ne,“ upřesňuje dále předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se procesně a odborně nádražím v Brně zabývá již od června 2001.

Z usnesení MMR dále vyplývá, že v únoru 2015 i sama ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková a celý úřad se cítí být podjatí, takže odmítá o příp. podjatosti současného primátora Brna rozhodnout.

Přesto ji MMR dne 30. 3. 2015 vyzvalo, aby o podjatosti primátora rozhodla. Vzhledem k trvající nečinnosti krajského úřadu v Brně má podjatost nakonec řešit krajský úřad ve Zlíně.

„Podle aktuální judikatury správních soudů jde o jasnou podjatost, neboť odvolací orgán je propojen se žadatelem o vydání územního rozhodnutí pro odsunované nádraží. V minulosti jsme přitom opakovaně žádali, aby o odvoláních nerozhodovali lidé z magistrátu, ale bylo to vždy zamítnuto,“ vysvětluje dále Patrik a doplňuje: „V březnu 2014 nám krajský úřad v Brně sdělil, že primátor Onderka podjatý není.“

Územní řízení probíhá již devět a půl let a během něho bylo opakovaně doloženo plno nezákonností a chyb. Nyní se již více než 1,5 roku čeká, jak a kdo rozhodne o třetím odvolání proti územnímu rozhodnutí.

„Velkou nadějí na prosazení nádraží v centru je pro nás referendum o poloze nádraží a o způsobu výběru variant veřejnými návrhovými soutěžemi, které proběhne v říjnu 2016 s volbami do krajů,“ uzavírá Patrik, který připomíná, že v říjnu 2004 přišlo k prvnímu referendu 25 % voličů, z nichž 86 % bylo proti odsunu.

Průběh územního řízení pro odsunované nádraží během 9,5 let:

1) 09.12.2005 = podání žádosti o vydání územního rozhodnutí SŽDC, s. o., a Statutárním městem Brno
2) 27.11.2006 = vydání územního rozhodnutí č. 1 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (141 stran, 66 podmínek)
3) 31.05.2007 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 1 potvrzuje
4) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
5) 02.07.2010 = vydání územního rozhodnutí č. 2 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (214 stran, 59 podmínek)
6) 28.11.2011 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 2 ruší a řízení vrací zpět na stavební úřad
7) 18.09.2013 = vydání územního rozhodnutí č. 3 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (254 stran, 61 podmínek)
8) 25.10.2013 = Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice, jeden občan a jedna firma podávají odvolání


* * * * * * * * * *


Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování


1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast / 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč
2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna

2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)

2016 (říjen?) = volby do zastupitelstva JmK spolu s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty
2016 (listopad?) = termín dokončení studie proveditelnosti č. 5 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně (?)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Usnesení MMR o řešení případné podjatosti primátora Brna na Krajském úřadě Zlínského kraje (16.07.2015)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-