-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Rozsáhlá nová výsadba dřevin za kácení v trase obchvatu Frýdku-Místku

19. června 2015
[Moravskoslezský kraj]

Děti Země jsou spokojené s postupem krajského úřadu v Ostravě

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal dne 16. června 2015 povolení ke kácení 143 kusů stromů a keřů na ploše 0,88 hektarů v části trasy budoucího obchvatu Frýdku-Místku, přičemž na základě doporučení Dětí Země uložil Ředitelství silnic a dálnic ČR vysadit asi pětkrát více dřevin, než je kácených.

Tento pro obyvatele Ostravska pozitivní výsledek vznikl po dohodě Dětí Země s investorem, kterému se pro tuto rozsáhlou výsadbu podařilo v okolí silnice R48 a dálnice D1 najít vhodné plochy.

„S rozhodnutím jsme spokojení, protože jeho základ vnikl na jednání s ŘSD ČR, které po zrušení původního povolení krajského úřadu s ostudně nízkou náhradní výsadbou zajistilo odborníky, kteří našli vhodné plochy pro vysazení nejméně pětinásobného počtu nových stromů a keřů,“ říká s uspokojením předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který peripetie přípravy obchvatu Frýdku-Místku silnicí R48 sleduje od roku 1994.

Krajský úřad v Ostravě v červenci 2014 povolil vykácet 87 kusů stromů a dále ještě keřů na ploše 0,78 hektarů, tzn. odhadem odstranit 860 kusů dřevin. Přitom ale uložil vysadit jen 648 kusů keřů, tzn. 75 procent počtu kácených dřevin.

Ministerstvo životního prostředí v Ostravě toto rozhodnutí 18. listopadu 2014 zrušilo, takže ŘSD ČR začalo jednat s Dětmi Země o rozsahu přiměřené náhradní výsadby a o vhodných plochách.

„Náhradní výsadba proběhne v okolí budoucí silnice R48 na území Starého Města a dále v blízkosti dálnice D1 v Klimkovicích, kde se plánuje vytvořit regionální biokoridor, takže nové dřeviny na Ostravsku splní nejen estetickou a hygienickou funkci, ale i krajinotvornou,“ pochvaluje si Patrik.

Podle něho si toto území s vysokou koncentrací znečišťujících látek v ovzduší z automobilové dopravy a z průmyslu zaslouží více nových dřevin.

Patrik proto očekává, že postup krajského úřadu bude inspirovat i Magistrát města Frýdek-Místek, u něhož ještě probíhají tři řízení o kácení dřevin v dalších částech trasy obchvatu Frýdku-Místku, takže se rovněž vysadí nejméně pětkrát více kusů dřevin, než bude kácených.

Děti Země se ještě účastní dvou stavebních řízení pro obchvat Frýdku-Místku. První začalo 5. února 2014 a týká se trasy v délce 2,3 km, která prochází přes chráněné území údolí říčky Morávka. V tomto řízení ministr dopravy uznal rozklad Dětí Země a stavební povolení dne 2. dubna 2015 zrušil. Nové rozhodnutí nebylo ještě vydáno.

Druhé řízení začalo 26. srpna 2014 a týká se trasy v délce 370 metrů. Proti vydanému stavebnímu povolení podaly Děti Země dne 27. března 2015 rozklad, takže se čeká na rozhodnutí ministra dopravy.


* * * * * * * * * * *


Řízení o povolení kácení 143 kusů stromů a keřů na ploše 0,88 hektaru v trase silnice R48 kolem Frýdku-Místku na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje:

1) 07.03.2014 = žádost ŘSD ČR
2) 08.04.2014 = vyjádření Dětí Země
3) 04.07.2014 = povolení č. 1 KÚ MSK: káceno 87 ks stromů a keřů na ploše 7.729 m2 s výsadbou nových 648 ks keřů, tj. cca 75 % sázených kusů dřevin, než kácených
4) 23.07.2014 = odvolání Dětí Země
5) 18.11.2014 = MŽP povolení č. 1 KÚ MSK ruší
6) 16.06.2015 = povolení č. 2 KÚ MSK: káceno 143 ks stromů a keřů na ploše 8.799 m2 s výsadbou nových 4.143 ks stromů a 3.573 ks keřů, tj. cca 5-6x více, než kácených


Stavebního řízení pro 12 objektů v trase silnice R48 kolem Frýdku-Místku na Ministerstvu dopravy:

1) 05.02.2014 = žádost ŘSD ČR
2) 01.07.2014 = námitky Dětí Země
3) 18.08.2014 = stavební povolení Ministerstva dopravy
4) 17.09.2014 = rozklad Dětí Země
5) 02.04.2015 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení ruší


Stavební řízení pro 5 objektů v trase silnice R8 kolem Frýdku-Místku na Ministerstvu dopravy:

1) 26.08.2014 = žádost ŘSD ČR
2) 09.10.2014 = námitky Dětí Země
3) 24.02.2015 = stavební povolení Ministerstva dopravy
4) 27.03.2015 = rozklad Dětí Země

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Kácení dřevin v trase obchvatu Frýdku-Místku je zrušeno (TZ, 08.09.2014)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-