-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Pátá studie proveditelnosti o poloze nádraží je opět riziková

8. června 2015
[Jihomoravský kraj]

Prosazování odsunuté varianty je stále plné nezákonností a chyb

Podepsání smlouvy na zpracování studie proveditelnosti o poloze nádraží v Brně dne 20. května 2015 mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o., a konsorciem firem SUDOP Brno, s. r. o., Moravia Consult Olomouc, a. s., a AF-CityPlan, s. r. o., považují Děti Země za další riziko, že k funkční modernizaci železniční uzlu Brna nedojde ani do roku 2022.

Firma SUDOP z Brna je podle nich v jasném střetu zájmu, neboť se nejméně dvacet pět let za veřejné peníze silně angažuje nádraží v Brně odsunout, takže už má na svém kontě nejméně čtyři předchozí studie proveditelnosti vždy se stejným výsledkem.

„Pokud již pátou studii proveditelnosti o poloze nádraží bude zase dělat brněnský SUDOP, tak jde o zbytečné vyhození dalších sedmnácti miliónů korun, protože stačí, když se během tří měsíců zrecyklují její přeplněné šuplíky o výhodách odsunu nádraží a přidají se již dávno sepsané námitky proti variantě v centru,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se procesně a odborně nádražím v Brně zabývá již od června 2001.

Podle archívu Dětí Země se brněnský SUDOP v letech 1987, 2004, 2006 a 2011 podílel na vypracování již nejméně čtyř studií proveditelnosti, podle nichž se vždy po vyhodnocení variant pokračovalo s odsunováním nádraží. A to vždy se zásadními ekonomickými a dopravními výhradami, které se ale příliš nedařilo plnit.

Nejsilnějším argumentem pro odsun se tak po desetiletí stala floskule, že odsunutí nádraží je nutné, protože projekt je nejlépe rozpracovaný, realistický a pro Brno vysoce potřební, protože se chce rozvíjet na jih.

„Výsledek páté studie proveditelnosti lze tedy již dnes snadno odhadnut. Opět se prokáže, že obě varianty sice mají různé výhody a nevýhody, ale nakonec bude doporučen odsun, protože se pro jeho realizaci už utratilo téměř 600 milionů korun, je procesně nejdále a bude tedy i nejdříve postavený,“ pokouší se o prognózu Patrik.

Ten také připomíná, že v případě pochybností o férovosti českého rozhodování o poloze nádraží není Evropská unie povinna uvolňovat žádné miliardy korun, přičemž bez těchto peněz se železniční uzel nezmodernizuje.

„Velkou nadějí na změnu je jen druhé referendum o poloze nádraží a o způsobu výběru variant veřejnými návrhovými soutěžemi, které proběhne spolu s volbami do zastupitelstva krajů, protože rozhodnou sami občané Brna, nikoliv ekonomicky podjaté firmy nebo politici, kteří nehájí veřejný zájem,“ upozorňuje Patrik, který připomíná, že v říjnu 2004 přišlo k prvnímu referendu 25 % voličů, z nichž 86 % bylo proti odsunu.

Projekt odsunu nádraží z dílny firmy SUDOP v Brně nebyl také dosud ani odborně správný, takže firma IKP Consuling Engineers, s. r. o., předložila v březnu 2014 jeho přepracování. Přitom čtyři studie proveditelnosti od firmy SUDOP v Brně stále podporovaly odsun nádraží.

Navíc tento záměr je obtížně realizovatelný i procesně, neboť územní řízení probíhá již devět let a během něho bylo opakovaně doloženo plno nezákonností a chyb. Nyní se již 1,5 roku čeká, jak magistrát rozhodne o třetím odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Přehled zpracovatelů studií proveditelnosti o poloze železničního nádraží v Brně na podporu odsunu:
1) 12/1987 = SUDOP, pobočka Brno
2) 01/2004 = SUDOP Brno, s. r. o., + FRAM Consult, a. s.
3) 11/2006 = SUDOP Brno, s. r. o., + FRAM Consult, a. s. (aktualizace)
4) 12/2011 = SUDOP Brno, s. r. o., + FRAM Consult, a. s.
5) 11/2016 (?) = SUDOP Brno, s. r. o., + Moravia Consult Olomouc, a. s., + AF-CityPlan, s. r. o.


* * * * * * * * * * * * *


Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování:


1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast / 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč
2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna

2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)

2016 (říjen?) = volby do zastupitelstva JmK spolu s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty
2016 (listopad?) = termín dokončení studie proveditelnosti č. 5 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně (?)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-