-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Soud dvakrát potvrdil podjatost krajského úřadu v Plzni

5. června 2015
[Plzeňský kraj]

Zrušení územního i stavebního rozhodnutí pro spalovnu v Chotíkově potvrzeno NSS

Nejvyšší správní soud svými rozsudky ze dne 14. května 2015 a z 2. června 2015 zamítl kasační stížnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje a firmy Plzeňská teplárenská, a. s., které se domáhaly zrušení dvou rozsudků Krajského soudu v Plzni, jenž v červenci 2014 a v únoru 2015 zrušil pravomocné územní a stavební rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově u Plzně.

Soud podle očekávání žalobců Dětí Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov potvrdil systémovou podjatost krajského úřadu.

„Jsme s rozsudky spokojeni a jiný výsledek jsme ani nečekali. Krajský soud v Plzni zrušil územní i stavební rozhodnutí ze závažného podezření na systémovou podjatost celého krajského úřadu odůvodněně a srozumitelně. Navíc NSS doložil, že při zkoumání podjatosti nelze vylučovat ředitele krajského úřadu, jak si Ministerstvo pro místní rozvoj mylně myslelo,“ říká spokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Plzeňský kraj s investorem stavby, Plzeňskou teplárenskou, sepsal v dubnu 2010 dohodu o partnerství, v níž se zavázal k maximální součinnosti při přípravě a realizaci této spalovny.

Podle Krajského soudu v Plzni a podle Nejvyššího správního soudu v Brně tak došlo k ukázkově systémové podjatosti krajského úřadu, takže o odvolání proti územnímu rozhodnutí a proti stavebnímu povolení měl rozhodovat jiný krajský úřad.

„O územním rozhodnutí má nově rozhodnout krajský úřad v Českých Budějovicích, ale je už pět měsíců účelově nečinný, a o stavebním povolení zase krajský úřad v Praze. Do května 2015 měl stavební úřad v Nýřanech zahájit řízení odstranění stavby spalovny, ale je rovněž nečinný,“ popisuje současný stav Patrik.

Ačkoliv Plzeňská teplárenská nemá pro svou spalovnu od března 2015 pravomocné stavební povolení, tak podle zjištění Dětí Země její výstavba pokračuje za „tichého souhlasu“ stavebního úřadu v Nýřanech, který o čirém ruchu na stavbě nemá zřejmě žádné informace. Spalovna za dvě miliardy korun se přitom staví od září 2013 a podle původního plánu má být dokončená již v prosinci 2015.

„Ze systémové podjatosti zrušily krajské soudy v roce 2014 i územní rozhodnutí pro spalovny v Karviné a v Komořanech. V těchto případech na vydání stavebního povolení již ani nedošlo,“ připomíná dále Patrik.

Podle Dětí Země existuje mnoho staveb v České republice, které státní úřady povolují za tiché spolupráce se samosprávou.

Příkladem může být plavební kanál u Přelouče přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy, o kterém rozhoduje stavební úřad v Přelouči a krajský úřad v Pardubicích, ačkoliv město i kraj obě stavby několik let prosazují, nebo odsunutí železničního nádraží v Brně, kde odvolacím orgánem je brněnský magistrát, ačkoliv Brno je jedním ze dvou investorů stavby. V obou případech územní řízení probíhají kolem deseti let.


* * * * * * * * * * * *


Příloha k tiskové zprávě ze dne 5. června 2015:


Hlavní rozhodovací procesy pro spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:
1) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
2) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
3) 25.01.2012 = veřejné projednání
4) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:
1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni územní rozhodnutí pro podjatost pracovníků krajského úřadu ruší
6) 12.09.2014 = Plzeňská teplárenská, a. s., a krajský úřad v Plzni podávají kasační stížnost k NSS
7) 31.10.2014 = o odvoláních proti územnímu rozhodnutí má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje
8) 14.05.2015 = Nejvyšší správní soud obě kasační stížnosti zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:
1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu
5) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni stavební povolení pro podjatost pracovníků krajského úřadu ruší
6) 09.03.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává kasační stížnost
7) 12.03.2015 = krajský úřad v Plzni podává kasační stížnost
8) 09.04.2015 = o odvoláních proti stavebnímu povolení má rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje
9) 02.06.2015 = Nejvyšší správní soud obě kasační stížnosti zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Špinavé praktiky (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.05.2015)

Spalovně v Chotíkově chybí územní i stavební rozhodnutí (TZ, 03.03.15)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-