-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Nová brněnská koalice je připravena vyhlásit referendum společně s krajskými volbami

21. listopadu 2014
[Jihomoravský kraj]

Přípravný výbor za vyhlášení referenda o poloze nádraží v Brně vítá aktivitu Strany zelených, která na prvním jednání zastupitelstva města v úterý 25. listopadu 2014 navrhne vyhlásit referendum společně s volbami do krajských zastupitelstev na podzim roku 2016.

Zastupitelé tak budou hlasovat jak o tomto termínu, tak o termínu 24. ledna 2015 odcházející ČSSD a ODS.

Podle výboru schválení pozdějšího termínu brněnskou čtyřkoalicí současně prokáže životaschopnost nového politického kurzu ve prospěch občanů města, kteří budou moci o této stavbě sami rozhodnout.

„Jestliže nová koalice podporuje náš návrh vyhlásit referendum až s krajskými volbami v roce 2016, nikoliv na začátku příštího roku podle ČSSD a ODS, půjde o zásadní průlom ve vnímání zájmů veřejnosti města,“ komentuje postup čtyřkoalice člen přípravného výboru za vyhlášení referenda Miroslav Patrik.

Přípravný výbor prosazuje konání referenda souběžně s krajskými volbami především kvůli zákonné podmínce pětatřicetiprocentní účasti, která může být snáze dosažena jen ve spojení referenda s jinými volbami. Jestliže by se tak nestalo, tak by mohla vzniknout situace, že i druhé brněnské referendum by bylo neplatné.

„Bylo by opravdu nešťastné, pokud by se referendum konalo v jiném termínu a z důvodu nízké účasti by nebylo opět platné. Brno by tak mohlo dostat nesmazatelnou nálepku „evropského přeborníka v pořádání neplatných referend“,“ upozorňuje Patrik na riziko vyhlásit referendum mimo volby do krajských zastupitelstev.

„Pro nás je také podstatný příslib budoucího vedení města, že skončí jednostranná propagace odsunu nádraží, bude existovat vstřícnost k zapojení široké odborné i občanské veřejnosti a ochota akceptovat jako metodu výběru definitivního řešení architektonické soutěže podle metodiky České komory architektů,“ připomněl další představy přípravného výboru jeho zmocněnec Jakub Patočka.

Přípravný výbor předložil dne 1. srpna 2014 celkem 21,1 tisíc podpisů, nicméně Brno jich 7,8 tisíc vyškrtlo. Následně výbor dne 1. září 2014 předložil dalších 5,9 tisíc podpisů, avšak město vyškrtlo 1 tisíc podpisů. Brno pak s ignorování názoru soudu dne 10. září 2014 zaslalo přípravnému výboru stanovisko, že ke splnění limitu 18.508 platných podpisů mu ještě chybí předložit 414 podpisů.

Ovšem reálný stav byl zcela opačný, neboť návrh byl bezvadný již od 1. září 2014, což také konstatoval Krajský soud v Brně ve svém rozsudku ze dne 17. října 2014, spis. zn. 65A 8/2014, který potvrdil splnění zákonného počtu podpisů.

Pro vyhlášení referenda o poloze nádraží vznikla v Brně v lednu 2014 občanská aliance Referendum 2014, kterou založily brněnské pobočky Dětí Země, Hnutí DUHA a Masarykovy Demokratické Akademie. Podporují ji i další významné spolky jako je Greenpeace, Hnutí Brontosaurus či NESEHNUTTÍ.

Navržené otázky pro referendum o poloze nádraží v Brně:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?


* * * * * * * * * *


Přehled aktivit za vyhlášení referenda o poloze nádraží v Brně od 1. srpna 2014

01.08.2014 = předání petice s 21.101 podpisy na vyhlášení referenda s volbami do obcí
15.08.2014 = magistrát návrh na vyhlášení referenda vrací, neboť chybí odhad nákladů a 5.251 platných podpisů
21.08.2014 = podání žaloby ke krajskému soudu proti zamítnutí návrhu na vyhlášení referenda
01.09.2014 = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda s volbami do obcí
02.09.2014 = zastupitelstvo Brna zamítá návrh Strany zelených jednat o vyhlášení referenda
03.09.2014 = podání žaloby ke krajskému soudu proti odmítnutí vyhlásit referendum
08.09.2014 = výzva primátoru Romanu Onderkovi za svolání mimořádného jednání zastupitelů o referendu
10.09.2014 = Krajský soud v Brně rozhodl, že návrh na vyhlášení referenda ze dne 01.08.2014 není bezvadný
10.09.2014 = protestní happening „Lidský řetěz za dodržování občanských práv v Brně“
10.09.2014 = magistrát dodatek k návrhu ze dne 01.09.2014 vrací, neboť chybí 414 platných podpisů
12.09.2014 = Krajský soud v Brně návrh na vyhlášení referenda s komunálními volbami odmítá jako předčasný
19.09.2014 = podání žaloby ke krajskému soudu proti zamítnutí návrhu s dodatkem na vyhlášení referenda
10.-11.10.2014 = volby do zastupitelstva obcí (a Brna): brněnskou koalici sestavily ANO, Žít Brno s ČPS, KDU-ČSL a Strana zelených
17.10.2014 = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda za bezvadný
22.10.2014 = odstupující Rada města Brna složená z ČSSD a ODS doporučuje svolat referendum o poloze a způsobu modernizace železničního nádraží na sobotu 24. ledna 2015 od 8 do 22 hodin
23.10.2014 = přípravný výbor zasílá brněnské koalici dopis se dvěma způsoby svolání referenda
06.11.2014 = nové koaliční vedení Brna svolává první pracovní jednání s přípravným výborem o termínu vyhlášení referenda
25.11.2014 = jednání nového zastupitelstva Brna o dvou termínech referenda: 1) v sobotu 24. ledna 2015 dle rozhodnutí odstupující dvoukoalice ČSSD a ODS a2) podzim 2016 společně s krajskými volbami dle návrhu přípravného výboru za vyhlášení referenda s podporou čtyřkoalice ve složení hnutí ANO, Žít Brno s Českou pirátskou stranou, KDU-ČSL a Strany zelených
Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

občanská aliance Referendum 2014

Referendum o poloze nádraží v Brně na FB
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-