-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘSD ČR musí poskytnout 36 smluv externích advokátů

23. září 2014
[Česká republika]

Děti Země opět uspěly se svou žalobou proti utajování smluv

Děti Země slaví, neboť po 6,5 letech od podání žádosti na Ředitelství silnic a dálnic ČR o zaslání 36 smluv s advokátními kancelářemi WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s., (19 ks), Jansta, Kostka & spol. (10 ks) a Kříž a Bělina (7 ks) se dne 12. září 2014 dočkaly vítězného rozsudku Městského soudu v Praze, který přikázal ŘSD ČR všechny smlouvy poskytnout.

Soud zamítnul tvrzení ŘSD ČR, že účel smluv je obchodním tajemstvím. Děti Země přitom již v červnu 2012 obdržely obdobný rozsudek městského soudu, který přikázal zase Ministerstvu dopravy poskytnout jiných 35 smluv externích advokátních kanceláří.

„Městský soud nám již podruhé potvrdil, že veřejné orgány musejí smlouvy s externími advokáty poskytovat v plném znění, nikoliv, jak se nám opět v tomto případě stalo, že jejich účel bude začerněn, neboť to odporuje veřejné kontrole. Pokud by všechny smlouvy za externí služby byly automaticky ihned zveřejňovány, jak žádá projekt rekonstrukce státu, pak by k takovým nezákonným a nákladným obstrukcím nedocházelo,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Výhodné smlouvy s externími advokátními kancelářemi na tři roky za 450 miliónů korun zařídil v roce 2007 bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Když se o tom Děti Země v červenci 2008 dověděly, požádaly o tyto smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC).

ŘSD ČR odmítalo poskytnout 36 smluv 6,5 roku, přičemž Děti Země za tu dobu musely podat šest stížností proti nečinnosti, tři odvolání, jednu žalobu proti nečinnosti MD a jednu žalobu proti odmítnutí sdělit účel těchto 36 smluv. Náklady státu za odpírání informací odhadují Děti Země nejméně na 70.000 Kč.

MD odmítalo poskytnout 35 smluv 4 roky, přičemž Děti Země za tu dobu musely podat tři stížnosti proti nečinnosti, dva rozklady, jednu žalobu proti nečinnosti MD a jednu žalobu proti odmítnutí sdělit účel těchto 35 smluv. Náklady státu za odpírání informací odhadují Děti Země nejméně na 23.000 Kč.

ŘVC ČR odmítalo poskytnout 3 smlouvy 4 roky, přičemž Děti Země za tu dobu musely podat šest stížností proti nečinnosti, čtyři odvolání a tři žaloby proti nečinnosti MD. Náklady státu za odpírání informací odhadují Děti Země nejméně na 31.000 Kč.

„Odmítání informací o činnosti externích advokátů ze strany ŘSD ČR ale stále pokračuje, takže jsme v lednu 2014 podali další žalobu, neboť jsme nedostali výkazy konkrétní činnosti advokáta Jiřího Hartmanna, který řešil naše žaloby proti vydaným stavebním povolením pro dálnici D8 přes České středohoří,“ říká dále Patrik.

Podle něho ani současná vládní koalice složená z ČSSD, KDU-ČSL a z hnutí ANO nemá příliš velký zájem na tom, aby se všechny smlouvy veřejných subjektů za externí služby ihned zveřejňovaly, neboť je lepší je utajovat, i kdyby za tyto nezákonné obstrukční postupy byly náklady státu řádově desítky až statisíce korun.


* * * * * * * * * * *Získání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to dvou příloh Rámcové mandátní smlouvy o právních službách a Prováděcí smlouvy se čtyřmi advokátními kancelářemi u ŘSD ČR (žádost č. 17)

a) 03. 07. 2008 = žádost Dětí Země
b) 17. 07. 2008 = ŘSD ČR prodlužuje lhůtu pro vyřízení o 10 dní do 29.07.08
c) 07. 08. 2008 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti ŘSD ČR
d) 03. 09. 2008 = MD stížnosti VYHOVUJE a přikazuje ŘSD ČR do 7 dní žádost vyřídit
e) 08. 09. 2008 = ŘSD ČR žádosti VYHOVUJE a žádané 2 přílohy i 36 ks rámcových smluv mezi ŘSD ČR a 4 AK posílá: AK WEIL, GOTSHAL a MANGES = 19 ks, AK Kříž a Bělina = 7 ks, AK Jansta, Kostka a spol. = 10 ks, AK Hartmann a spol. = 0 ks, nicméně žádost poprvé částečně ODMÍTÁ tím, že zabělilo účel poslaných 36 ks smluv s AK
f) 26. 09. 2008 = odvolání č. 1 proti zabělení 36 ks smluv v jejich účelu
g) 09. 11. 2008 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnost MD
h) 12. 11. 2008 = ministr dopravy stížnost UZNÁVÁ a ukládá MD vydat rozhodnutí do 28.11.08
i) 20. 12. 2008 = stížnost č. 2 DZ proti opakované nečinnost MD
j) 22. 12. 2008 = MD rozhodnutím č. 1 RUŠÍ odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR a věc vrací zpět k novému projednání, přičemž ŘSD ČR má určit, která smlouva bude vydána či ne a proč
k) 09. 01. 2009 = ministr dopravy stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti UZNÁVÁ a ukládá MD odvolání vyřídit do 31.12.08, což MD splnilo, neboť rozhodlo je ze dne 22.12.08
l) 13. 01. 2008 = ŘSD ČR prodlužuje lhůtu pro vyřízení o 10 dní do 23.01.09
m) 23. 01. 2009 = ŘSD ČR žádost podruhé částečně ODMÍTÁ – poskytne 36 ks smluv se zabělením
n) 10. 02. 2009 = odvolání č. 2 proti zabělení 36 ks smluv v jejich účelu
o) 25. 03. 2009 = stížnost č. 3 DZ proti nečinnosti MD
p) 20. 07. 2009 = žaloba DZ proti nečinnosti MD – spis. zn. 6 Ca 199/2009
q) 21. 10. 2009 = MD rozhodnutím č. 2 RUŠÍ odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR a věc vrací zpět k novému projednání
r) 10. 11. 2009 = ŘSD ČR prodlužuje lhůtu o 10 dní do 17.11.09
s) 30. 11. 2009 = Městský soud v Praze řízení proti nečinnosti MD zastavuje a nařizuje MD zaplatit 7.200 Kč
t) 01. 12. 2009 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti ŘSD ČR
u) 13. 01. 2010 = stížnost č. 4 DZ proti nečinnosti MD
v) 15. 04. 2011 = MD přikazuje ŘSD ČR rozhodnout
w) 07. 05. 2011 = stížnost č. 3 DZ proti nečinnosti ŘSD ČR
x) 20. 05. 2011 = ŘSD ČR žádost potřetí částečně ODMÍTÁ – poskytne 36 ks smluv se zabělením
y) 06. 06. 2011 = odvolání č. 3 DZ
z) 23. 06. 2011 = generální ředitel ŘSD ČR vydává rozhodnutí, kterým odvolání ZAMÍTÁ
aa) 29. 08. 2011 = žaloba DZ proti odmítavému rozhodnutí GŘ ŘSD ČR – spis. zn. 5 A 266/2011
bb) 12. 09. 2014 = Městský soud v Praze na ústním jednání ruší rozhodnutí ŘSD ČR i rozhodnutí GŘ ŘSD ČR a ukládá ŘSD ČR do 15 dní poskytnout všech 36 smluv se třemi externími AK a zaplatit 15.000 Kč
cc) ??. ??. 2014 = ŘSD ČR žádosti VYHOVUJE a posílá celé znění 36 ks smluv (až po doručení odůvodnění rozsudku)


Získání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to dvou příloh Rámcové mandátní smlouvy o právních službách a Prováděcí smlouvy se čtyřmi advokátními kancelářemi u Min. dopravy (žádost č. 32)

a) 03. 07. 2008 = žádost Dětí Země podle zákona č. 106/1999 Sb.
b) 16. 07. 2008 = MD prodlužuje lhůtu pro vyřízení o 10 dní do 29.07.08
c) 07. 08. 2008 = stížnost DZ proti nečinnosti
d) 13. 08. 2008 = MD žádosti zčásti VYHOVUJE, když posílá 2 přílohy a 35 ks rámcových smluv mezi MD a AK (se začerněním účelu smluv) – AK WEIL, GOTSHAL a MANGES = 12 ks, AK Kříž a Bělina = 9 ks, AK Jansta, Kostka a spol. = 7 ks, AK Hartmann a spol. = 7 ks, za MD je podepisovali: 17x Hodač, 6x Suttner, 5x Bártl, 2x Leitner, 2x Řebíček, 1x Nálevka, 1x Šlégr, 1x Vykydal
e) 13. 08. 2008 = MD žádost částečně ODMÍTÁ, a to tak, že neposkytne smlouvy mezi ŘSD ČR, ŘVC ČR a SŽDC se čtyřmi AK, neboť mu to nepřísluší, a dále začerněním účelu poslaných 36 ks smluv s AK
f) 02. 09. 2008 = rozklad č. 1 DZ proti začernění 35 ks smluv v jejich účelu
g) 14. 10. 2008 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti ministra dopravy
h) 11. 11. 2008 = ministr dopravy rozhodnutím RUŠÍ odmítavé rozhodnutí MD a věc vrací zpět k novému projednání, kdy MD má přesně určit, která smlouva bude vydána či nikoliv a proč
i) 05. 12. 2008 = MD prodlužuje vyřízení žádosti o 10 dní do 08.12.08
j) 16. 12. 2008 = MD žádost ODMÍTÁ setrváním na začernění účelu poslaných 36 ks smluv s AK
k) 02. 01. 2009 = rozklad č. 2 DZ proti ponechání začernění 35 ks smluv v jejich účelu
l) 11. 02. 2009 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti ministra dopravy
m) 02. 07. 2009 = žaloba DZ proti nečinnosti MD – spis. zn. 8 Ca 173/2009
n) 07. 07. 2009 = ministr Slámečka rozklad částečně MĚNÍ a potvrzuje odmítnutí poslat informace
o) 21. 07. 2009 = Městský soud v Praze řízení o stížnosti proti nečinnosti zastavuje a nařizuje MD zaplatit 7.200 Kč
p) 07. 09. 2009 = zaslání žaloby DZ proti ministru dopravy – spis. zn. 7 Ca 258/2009
q) 15. 06. 2012 = Městský soud v Praze ruší rozhodnutí ministra dopravy i MD a ukládá MD do 30 dní poskytnout všech 36 smluv se čtyřmi externími AK a zaplatit 9.200 Kč
r) 28. 08. 2012 = MD žádosti VYHOVUJE a posílá celé znění 35 ks smluv


Získání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to dvou příloh Rámcové mandátní smlouvy o právních službách a Prováděcí smlouvy se čtyřmi advokátními kancelářemi u ŘVC ČR (žádost č. 8)

a) 03. 07. 2008 = žádost Dětí Země
b) 18. 07. 2008 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní do 29.07.08
c) 29. 07. 2008 = ŘVC ČR žádost ODMÍTÁ, neboť stejnou žádost podaly DZ u nadřízeného orgánu MD, takže není účelné, aby ji posílalo i ŘVC ČR
d) 06. 08. 2008 = odvolání č. 1 DZ
e) 04. 09. 2008 = MD odmítavé rozhodnutí ŘVC ČR ruší a vše vrací zpět
f) 22. 09. 2008 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní do 30.09.08
g) 02. 10. 2008 = ŘVC ČR žádost ČÁSTEČNĚ ODKLÁDÁ, neboť uzavřelo jen 3 smlouvy s AK WEIL, GOTSHAL & MANGES, v.o.s, takže smlouvy od ostatních AK nemá
h) 02. 10. 2008 = ŘVC ČR žádost poprvé ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ, neboť v „Předmětu smlouvy“ text začerňuje, neboť jde o důvěrné informace dle zákona o advokacii
i) 02. 10. 2008 = ŘVC ČR žádosti ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE, takže začerněné části 3 smluv a dvě přílohy mohou DZ osobně převít za 619 Kč
j) 15. 10. 2008 = odvolání č. 2 DZ proti začernění 3 smluv v jejich účelu
k) 15. 10. 2008 = stížnost DZ proti nezákonnému výpočtu ceny ŘVC ČR
l) 20. 11. 2008 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti č. 1 MD při vyřízení stížnosti
m) 20. 11. 2008 = stížnost č. 1 DZ proti nečinnosti č. 1 MD při vyřízení odvolání
n) 02. 12. 2008 = MD stížnost UZNÁVÁ a náklady ve výši 619 Kč ruší, neboť informace byla poskytnuta po lhůtě
s) 08. 12. 2008 = MD RUŠÍ odmítavé rozhodnutí ŘVC ČR a věc vrací zpět k novému projednání, kdy ŘVC má přesně určit, která smlouva bude vydána či nikoliv a proč
t) 22. 12. 2008 = ŘVC ČR žádost podruhé ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ, takže text v „předmětu“ 3 smluv s AK WEIL a spol. nechává začerněný, neboť jde o obchodní tajemství
u) 05. 01. 2009 = odvolání č. 3 DZ proti ponechání začernění 3 smluv
v) 05. 01. 2009 = stížnost DZ proti nečinnosti č. 1 ŘVC ČR, neboť nezaslalo zdarma žádaných 5 smluv
w) 11. 02. 2009 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti č. 2 MD při vyřízení stížnosti proti nečinnosti č. 1 ŘVC ČR
x) 11. 02. 2009 = stížnost č. 2 DZ proti nečinnosti č. 2 MD při vyřízení odvolání č. 3
y) 21. 07. 2009 = žaloba DZ proti MD – spis. zn. 6 Ca 204/2009: nečinnost č. 2 proti odvolání č. 3
z) 21. 07. 2009 = žaloba DZ proti MD – spis. zn. 6 Ca 205/2009: nečinnost č. 2 proti stížnosti č. 1
aa) 05. 10. 2009 = MD přikazuje ŘVC ČR poslat 5 smluv
bb) 07. 10. 2009 = MD RUŠÍ odmítavé rozhodnutí ŘVC ČR a věc vrací k novému projednání z důvodu nepřezkoumatelnosti tvrzení o obchodním tajemství
cc) 22. 10. 2009 = ŘVC ČR žádosti VYHOVUJE a posílá žádané 3 smlouvy s AK WEIL a spol. se začerněnými účely
dd) 22. 10. 2009 = ŘVC ČR žádost potřetí ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ, takže text v „předmětu“ 3 smluv s AK WEIL a spol. nechává začerněný, neboť stále jde o obchodní tajemství
ee) 21. 10. 2009 = Městský soud v Praze řízení o stížnosti zastavuje a nařizuje MD zaplatit 7.200 Kč
ff) 29. 10. 2009 = odvolání č. 4 DZ proti ponechání začernění 3 smluv
gg) 30. 11. 2009 = Městský soud v Praze řízení o odvolání zastavuje a nařizuje MD zaplatit 7.200 Kč
hh) 08. 12. 2009 = stížnost č. 3 DZ proti nečinnosti MD při vyřízení odvolání
ii) 21. 01. 2010 = žaloba č.2 DZ proti MD – spis. zn. 9 A 14/2010: nečinnost č.2 proti odvolání č. 4
jj) 14. 04. 2011 = MD RUŠÍ odmítavé rozhodnutí ŘVC ČR a věc vrací zpět k novému projednání
kk) 02. 05. 2011 = ŘVC ČR žádosti VYHOVUJE a žádané informace posílá
ll) 30. 05. 2011 = Městský soud v Praze řízení o odvolání zastavuje a nařizuje MD zaplatit 7.200 Kč

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

D8: ŘSD ČR tají činnost externích advokátů (TZ, 02.10.2013)

Ministerstvo dopravy musí vydat 35 smluv s advokáty (TZ, 23.08.2012)

Řebíček najal „tajné“ právníky za 450 milionů – článek (15.09.2008)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-