-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ministr Prachař bude řešit stavební povolení u části obchvatu Frýdku-Místku

19. září 2014
[Moravskoslezský kraj]

Děti Země mají výhrady k trase silnice R48 přes řeku Morávku

Stavební povolení pro část plánovaného jižního obchvatu Frýdku-Místku silnicí R48 délky 2,3 km přes řeku Morávku, které Ministerstvo dopravy vydalo 15. srpna 2014, není pravomocné. Děti Země totiž proti jeho vydání podaly dne 17. září rozklad k ministru dopravy Antonínu Prachařovi.

V rozkladu požadují přezkoumat zákonnost všech závazných stanovisek, zejména k zásahu do nivy cenného území řeky Morávky, a doplnit spis o chybějící podklady, neboť například chybí rozhodnutí o odnětí lesní půdy.

„Ačkoliv nám ministerstvo v našich návrzích vyšlo poměrně vstříc, zákonnost závazných stanovisek lze prověřit jen až společně s odvoláním. A my právě máme vážné pochybnosti, zda krajský úřad v Ostravě vyhodnotil zásah obchvatu do nivy řeky Morávky správně. Proto žádáme, aby se znovu posoudil,“ vysvětluje hlavní námitky rozkladu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho nebyly při vydání stanoviska o zásahu do evropsky chráněného území nivy řeky Morávka řádně posouzeny všechny negativní vlivy i všechna řešení modernizace silnice I/48.

Děti Země proto ve svém rozkladu upozornily na variantu s modernizací části průtahu výstavbou zahloubeného tunelu délky 450 metrů za cca 1 mld. Kč. Jižní obchvat Frýdku-Místku silnicí R48 délky 8,6 km za 3,8 mld. Kč by se tak vůbec nestavěl.

„Pokud by se na stávajícím průtahu postavil tento krátký tunel, tak k zásahu do nivy řeky Morávky vůbec nedojde, a stát může ještě ušetřit asi 2,5 miliardy Kč. Navíc stále není ještě dořešena riziková sanace skládky pod trasou obchvatu,“ tvrdí dále Patrik, podle kterého bylo chybou, že si město laicky prosadilo jižní obchvat, který při multikriteriálním hodnocení v roce 1994 vyšel jako horší řešení, než třeba severní trasa.

Ministerstvo dopravy již také dne 11. září 2014 zahájilo asi šesté dílčí stavební řízení pro další část obchvatu Frýdku-Místku, tentokrát délky 370 metrů a s pěti stavebními objekty.

Na základě účasti Dětí Země v dalších dvou řízeních úřady také řeší kácení tisíců dřevin v trase obchvatu. První povolení již bylo zrušeno dne 28. srpna 2014 krajským úřadem, takže magistrát ve Frýdku-Místku musí znovu posoudit, jakou uloží náhradní výsadbu za vykácení 712 stromů a keřů na ploše dva a půl hektarů.

Vydání druhého povolení prověřuje Ministerstvo životního prostředí v Ostravě, přičemž se má vykácet 87 stromů a keřů na ploše 0,78 hektarů v chráněné nivě řeky Morávky a v jejím okolí. Oba úřady uložily nově vysadit menší množství dřevin, než se mělo kácet. Děti Země přitom doporučovaly vysadit pětinásobek.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Stavební povolení pro část obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km (18.08.2014)

Kácení dřevin v trase obchvatu Frýdku-Místku je zrušeno (TZ, 08.09.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-