-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘVC ČR potřetí kandiduje v anketě Zavřeno

9. září 2014
[Pardubický kraj,Ústecký kraj]

Důvodem je opakovaná obstrukční nečinnost při vyřizování žádostí o informace

Děti Země do 12. ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno o kvalitě veřejné správy zaslaly do kategorie Zavřeno stejně jako loni a předloni Ředitelství vodních cest ČR.

Podle nich bývalý šéf ŘVC ČR Jan Skalický, který byl odvolán k 1. říjnu 2013, opět pohrdal zákonem o právu na informace, neboť účelovou obstrukční nečinností utajoval informace, zvláště o práci externích odborníků, především z firmy WELL Consulting, s. r. o., a za externí advokáty. Výsledky soutěže budou známy 29. září 2014.

„S masivní obstrukcí Ředitelství vodních cest ČR při vyřizování žádostí o informace se potýkáme už od ledna 2012, takže máme pocit, že jedním z úkolů této státní instituce je za veřejné prostředky porušovat zákony, především tajit, za jaké nesmysly se utrácejí milióny našich peněz,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

ŘVC ČR od srpna 2013 do září 2014 vyřizovalo celkem 19 žádostí Dětí Země o informace. Během této doby musely Děti Země proti ŘVC ČR podat 19 stížností proti nečinnosti, 7 odvolání proti úmyslnému neposkytnutí informací a 2 stížnosti proti nezákonnému uložení nákladů za informace.

Ministerstvo dopravy pak všechny tyto obstrukční postupy zkritizovalo a odmítlo ve prospěch Dětí Země. ŘVC ČR se loni umístilo na 8. místě.

„Během roku jsme navíc museli podat patnáct žalob proti nečinnosti ŘVC ČR, takže to za svévolnou snahu utajovat informace a za účelovou obstrukční nečinnost muselo jen za soudní náklady zaplatit 168 tisíc korun, nepočítaje další náklady za zaměstnance a advokáty,“ popisuje arogantní manýry ŘVC ČR Patrik.

Děti Země ve svých žádostech o informace nejčastěji po ŘVC ČR žádaly zaslat odborné studie, které byly zpracované hlavně pro plavební kanál u Přelouče a pro jez u Děčína, a smlouvy i s doklady o výdajích za externí advokátní kanceláře a odborníky, neboť chtěly vědět, zda se veřejné prostředky utrácejí účelně.

Nejvíce žádostí o informace se týkalo činnost firmy WELL Consulting, s. r. o., s níž ŘVC ČR během pěti let sepsalo 42 smluv pod 2 mil. Kč v objemu 55,3 miliónu korun, nejvíce v roce 2012 za šéfování Jana Skalického.

Nehospodárnost na ŘVC ČR v letech 2010-13 už také doložila zpráva NKÚ č. 13/33 ze dne 4. srpna 2014, která zjistila, že ŘVC ČR pod jeho vedením chybovala ve všech kontrolách. Ten proto také čelí trestnímu oznámení.

Obstrukční a nezákonný postup ŘVC ČR od ledna 2012 podle Dětí Země hraničí s trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákona nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákona.

A tato činnost se týká jak bývalého šéfa ŘVC ČR Jana Skalického (do 1. 10. 2013), tak i současného Lubomíra Fojtů. Zda jde o trestní čin, musejí posoudit orgány činné v trestním řízení.


* * * * * * * * * * *

Důvody nominace Ředitelství vodních cest ČR do kat. Zavřeno – právo na informace


ŘVC ČR systematicky, účelově a plánovaně porušuje zákon č. 106/1999 Sb., zejména:

1) opakovanou obstrukční nečinností, takže bylo nutné posílat stížnosti proti nečinnosti a žádosti podle § 80 správního řádu ministrovi dopravy, neboť ŘVC ČR ve lhůtách neposílalo spisy na Ministerstvo dopravy s tvrzením, že má málo zaměstnanců, takže např. v jednom případě bylo nutné podat tři stížnosti proti nečinnosti ŘVC ČR, tři odvolání a jednu stížnost proti nečinnosti ministerstva, než byla žádost po roce obstrukcí správně vyřízena (žádost č. 59/5)

2) nerespektováním rozhodnutí Ministerstva dopravy, neboť ŘVC ČR buď v uložených lhůtách žádosti nevyřizovalo, takže následovala stížnost proti nečinnosti, nebo opakovaně vydávalo odmítavá rozhodnutí s téměř se stejným obsahem, která již byla MD pro nezákonnost zrušena, čehož příkladem je odmítání poskytnout výsledky práce firmy WELL Consulting, s. r. o., z roku 2012 za 1,857 miliónů Kč pro stavbu Stupeň Přelouč II, a to dokonce na jasný příkaz ministerstva – vyřizování žádosti tak trvalo 10 měsíců (žádosti č. 71)

3) opakovanou obstrukční nečinností, takže bylo nutné podat celkem 15 žalob proti nečinnosti, přičemž např. u jedné žádosti bylo nutné podat žaloby dvě, než byla řádně vyřízena, což trvalo 15 měsíců – ŘVC ČR odmítalo vysvětlit, proč v placeném inzerátu bývalý šéf ŘVC ČR Jan Skalický šířil lži, polopravdy a pomluvy o činnosti spolků (žádost č. 53)

4) absurdním vyčíslováním nákladů za pořizování informací ve dvou případech, takže bylo nutné posílat stížnosti a Ministerstvo dopravy tyto náklady muselo snižovat na nulu – důkazem je např. poskytnutí dvou stran ze smlouvy s firmou WELL Consulting, s. r. o., které ŘVC ČR opomnělo poslat podle předchozí žádosti, za jejichž vyhledání a poslání si absurdně a nezákonně účtovalo 382,- Kč (žádost č. 65)


Seznam 12 žádostí o informace podaných Dětmi Země od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a 7 v tomto období vyřizovaných:

1) Žádost č. 53 o poskytnutí dokladů s tvrzeními Ing. Jana Skalického v placeném inzerátu ŘVC ČR pod názvem „Řeky Česka odkrývají svůj potenciál. Vodní doprava pro ekonomiku i relax“ ze dne 26. 11. 2012 a dále smlouvy s mediálními partnery za otištění tohoto inzerátu a finanční náklady za jeho otištění

2) Žádost č. 54 o poskytnutí smlouvy s RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc. a doklady o výdajích ŘVC ČR

3) Žádost č. 59/4 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“

4) Žádost č. 59/5 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“

5) Žádost č. 60 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář VOBORNIK NIGRINI KIPIEL pro plavební kanál u Přelouče od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013

6) Žádost č. 61 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář VOBORNIK NIGRINI KIPIEL podle smlouvy č. S/ŘVC/015/Prov/12 od 1. 1. 2012 do 30. 7. 2013

7) Žádost č. 62 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář VOBORNIK NIGRINI KIPIEL podle smlouvy č. S/ŘVC/072/Prov/2012 od 1. 1. 2012 do 30. 7. 2013

8) Žádost č. 63 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, s. r. o., Praha podle smlouvy č. S/ŘVC/190/P/Sod/Inom/2011 ze dne 2. 1. 2012 pro Stupeň Přelouč II

9) Žádost č. 64 o poskytnutí smlouvy za služby firmy WELL Consulting, s. r. o., v letech 8/2012 až 8/2013

10) Žádost č. 65 o poskytnutí strany s částí kap. III. a celou stranu s kap. IV smlouvy s firmou WELL Consulting, s. r. o., ze dne 14. 3. 2011, č. S/ŘVC/015/Roz/SoD/11 pro Stupeň Děčín

11) Žádost č. 66 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 24. 4. 2009, S/ŘVC/144/ROZ/SoD/09 za 1,2 miliónu Kč pro stavbu Stupeň Děčín

12) Žádost č. 67 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 10. 9. 2010, S/ŘVC/180/ROZ/SoD/10 za 1,54 miliónu Kč pro stavbu Stupeň Děčín

13) Žádost č. 68 o poskytnutí smlouvy s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s. r. o., Praha, ze dne 30. 4. 2012, č. S/ŘVC/074/P/2012

14) Žádost č. 69 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 27. 4. 2012, S/ŘVC/130/P/SoD/12 za 0,92 miliónu Kč pro stavbu Stupeň Děčín

15) Žádost č. 40/2 o poskytnutí dokladů o unikátnosti labských hrčáků u Přelouče

16) Žádost č. 70 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 4. 10. 2010, S/ŘVC/181/ROZ/SoD/10 za 1,299 miliónů Kč pro stavbu Stupeň Děčín

17) Žádost č. 71 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 10. 4. 2012, S/ŘVC/054/R/SoD/12 za 1,857 miliónů Kč pro stavbu Stupeň Přelouč II

18) Žádost č. 72 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 12. 4. 2012, S/ŘVC/053/P/SoD/12 za 1,82 miliónů Kč o rozvoji vodní dopravy v ČR

19) Žádost č. 73 o poskytnutí výsledků práce firmy WELL Consulting, s. r. o., podle smlouvy ze dne 31. 10.
2012, S/ŘVC/241/P/SoD/12 za 0,94 miliónů Kč pro stavbu Stupeň Děčín
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Ředitelství vodních cest ČR je s č. 155 v kategorii Zavřeno – právo na informace:

Výsledky soutěže Otevřeno – Zavřeno 2013 (ŘVC ČR = 8. místo zavřeno – přístup k informacím)

ŘVC ČR za porušování zákona na informace loni utratilo kolem 1,8 miliónů korun (TZ, 23.07.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-