-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spalovna v Chotíkově přišla o územní rozhodnutí

25. července 2014
[Plzeňský kraj]

Vidina získání evropských dotací ve výši 450 miliónů korun se rozplynula

Krajský soud v Plzni na základě žalob spolků Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov z prosince 2012 zrušil dne 25. července 2014 územní rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově u Plzně.

Žalobci především namítali nesprávné provedení hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí a systémovou podjatost úředníků krajského úřadu v Plzni. Důvod o podjatosti soud nakonec uznal, takže se už věcnými námitkami nezabýval. Spalovna za dvě miliardy korun tak přichází o evropské dotace.

„Rozsudek sice nemá na probíhající výstavbu spalovny žádný vliv, neboť ještě existuje stavební povolení, avšak snaha městského podniku Plzeňská teplárenská získat evropské dotace ve výši 450 miliónů korun se podle nás již rozplynula. Jde o podobný případ jako u dálnice D8 přes České středohoří, kde soud rovněž územní rozhodnutí zrušil a stát tak přišel o dotaci osmi miliard korun,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský soud ve svém rozsudku uznal procesní námitku žalobců, že pracovníci krajského úřadu v Plzni, mohli o podaných odvoláních rozhodovat pod vlivem systémové podjatosti, jak ji ve svém průlomovém rozsudku ze dne 20. listopadu 2012, č.j. 1 As 89/2010 – 119 přesně popsal a definoval Nejvyšší správní soud.

Plzeňský kraj totiž s investorem Plzeňská teplárenská sepsal v dubnu 2010 dohodu o partnerství a spolupráci, v níž se zavázal k maximální součinnosti při realizaci této spalovny. Podle soudu ovšem došlo k ukázkové systémové podjatosti celého krajského úřadu, takže o odvolání měl podle něho rozhodnout jiný krajský úřad.

„Ze systémové podjatosti zrušily krajské soudy již také územní rozhodnutí pro spalovny v Karviné a v Komořanech, teď došlo i na třetí spalovnu. Všechny tyto rozsudky jsou tak velmi cenné, neboť podle nás se stejným podjatým způsobem například umisťuje plavební kanál u Přelouče přes cenné Slavkovy ostrovy nebo odsunované železniční nádraží v Brně, kde žadatelem stavby je dokonce samo město,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle něho by soud měl ze stejného důvodu zrušit i stavební povolení, proti kterému oba spolky podaly žalobu loni v srpnu. Spalovna za dvě miliardy korun se staví od září 2013 a dokončená má být v prosinci 2015.

Spor o spalovnu v Chotíkově probíhá od léta 2011, kdy krajský úřad řídil proces hodnocení vlivů na životní prostředí a kdy řada spolků a občanů Plzně i Chotíkova opakovaně upozorňovala, že nebyly posouzeny různé varianty řešení odpadů v kraji, ale jen varianta se spalovnou.

Průběh územního řízení pro spalovnu v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = firma Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = krajský úřad v Plzni územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu proti územnímu rozhodnutí
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni územní rozhodnutí ruší z důvodu podjatosti pracovníků krajského úřadu v Plzni

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Územní rozhodnutí pro spalovnu v Chotíkově je nezákonné (TZ, 10.07.2012)

Informace o spalovně v Chotíkově
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-