-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Stavební povolení pro část silnice R49 do Fryštáku je zrušeno

7. dubna 2014
[Zlínský kraj]

Zlínský krajský úřad rozhodnutí ministra blokoval 19 měsíců

Ministr dopravy Antonín Prachař na základě rozkladů Dětí Země, Unie pro řeku Moravu a jedné osoby z ledna 2009 podle očekávání zrušil dne 3. dubna 2014 nezákonně vydané stavební povolení Ministerstva dopravy z prosince 2008 pro část silnice R4901 z Hulína do Fryštáku délky 5,5 km.

Ministr uznal názor Městského soudu v Praze, který v prosinci 2011 svým rozsudkem zrušil potvrzující rozhodnutí tehdejšího ministra dopravy Gustava Slamečky, že stavební povolení nelze vydávat bez potřebných podkladů a správného vypořádání námitek účastníků řízení. Nové povolení lze čekat nejdříve v prosinci.

„Pikantní je, že toto rozhodnutí ministra dopravy devatenáct měsíců blokovali sami úředníci Krajského úřadu Zlínského kraje, neboť v rozporu se zákonem nevydali do jednoho měsíce stanovisko, zda stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země na hlavní příčinu tak dlouhého čekání na zrušení stavebního povolení, k němuž mohlo podle zákona dojít již v dubnu 2012.

Stavební řízení na střední část silnice R4901 z Hulína do Fryštáku začalo před šesti lety v červnu 2008. Viníkem průtahů je investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, který společně se žádostí o vydání stavebního povolení nepředložil výjimku k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, a Ministerstvo dopravy, které účelově porušilo správní řád, stavební zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny.

„Od vedení Zlínského kraje i od investora již několik let slýcháme, že s výstavbou úseku z Hulína do Fryštáku se začne brzy, ale pravda byla taková, že investorovi by vůbec nevadilo stavět v rozporu se zákonem. Krajským politikům zase jejich úředníci zatajili, že téměř dva roky blokovali stavební řízení na Ministerstvu dopravy,“ vysvětluje dále Patrik, který nezákonné postupy ŘSD ČR a úředníků krajského úřadu považuje za obvyklé.

Na Ministerstvu dopravy nyní probíhají tři stavební řízení pro úsek silnice R4901 z Hulína do Fryštáku a podle Dětí Země nelze odhadnout, kdy budou dokončena, neboť každé z nich se potýká s různými potížemi. Stavební náklady na celý první úsek silnice R49 z Hulína do Fryštáku mají být asi 9,3 mld. Kč.

Ekonomická efektivnost a dopravní význam celého tahu silnice R49 z Hulína až ke státní hranici na Púchov jsou podle Dětí Země navíc nízké, zvláště když byla již dokončena čtyřpruhová silnice z Otrokovic do Zlína-Malenovic, takže Zlínský kraj je na dálniční síť ČR napojen i bez silnice R49. Ekologickým rizikem může být i průchod silnice R49 přes Přírodní park Vizovické vrchy, takže nějaká reálná trasa není zatím zcela jasná.

Průběh stavebního řízení pro střední část silnice R4901 Hulín – Fryšták v km 5,4 – 10,9:
01) 15. 11. 2004 = MěÚ Holešov vydává územní rozhodnutí pro silnici R4901 délky 18 km
02) 11. 06. 2008 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
03) 17. 12. 2008 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení pro 16 stavební objektů
04) 20. 01. 2009 = Děti Země, Unie pro řeku Moravu a jeden občan z Třebětic podávají rozklad
05) 03. 05. 2010 = ministr dopravy Gustav Slamečka všechny tři rozklady zamítá
06) 07. 06. 2010 = Děti Země a Unie pro řeku Moravu podávají správní žalobu (s pěti žalobními body)
07) 14. 12. 2011 = Městský soud v Praze rozhodnutí ministra dopravy ruší (uznává čtyři žalobní body)
08) 14. 05. 2012 = ministr dopravy žádá krajský úřad ve Zlíně o stanovisko k územnímu rozhodnutí
09) 08. 01. 2014 = Krajský úřad Zlínského kraje ve stanovisku potvrzuje platnost územního rozhodnutí
10) 03. 04. 2014 = ministr Antonín Prachař stavební povolení ruší a věc vrací na Ministerstvo dopravy
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-