-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Cennost labských hrčáků u Přelouče nebyla doložena

22. ledna 2014
[Pardubický kraj]

Varianta zlepšení plavebních podmínek na Labi tokem řeky je reálná

Děti Země na základě žádosti o poskytnutí důkazů o cennosti tzv. labských hrčáků u Přelouče obdržely od Ředitelství vodních cest ČR sdělení, z něhož vyplývá, že jde jen o nepodložené tvrzení Ing. Pavla Cetla z Brna.

Při posuzování variant zlepšení plavebních podmínek na Labi u Přelouče v roce 1999 tak chyběla varianta „tokem řeky“, ačkoliv tomu žádné chráněné území nikdy nebránilo. Bez takového posouzení tak podle Dětí Země nelze na tuto stavbu od Evropské komise očekávat žádné peníze.

„Po získání žádaných informace letos v lednu se nedivíme, proč nám je ŘVC ČR rok a půl svými obstrukcemi a nezákonnostmi zatajovalo, neboť údajná cennost tzv. labských hrčáků nebyla už od počátku odborně doložena. Ekologické posouzení variant jen s pravobřežním plavebním kanálem tak bylo jen formální, takže jen stěží by takový projekt spolufinancovala Evropská komise,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Děti Země od ŘVC ČR obdržely tři strany dokumentace EIA z roku 1999 od Ing. Pavla Cetla z Brna, v níž se jen tvrdí, že tzv. labské hrčáky jsou jedinečné a prospěšné, takže mají být zachovány. Poskytnuté informace ovšem neobsahují žádné důkazy, takže je nutné toto tvrzení považovat za účelové až nepravdivé. Údajná jejich cennost může být podle Dětí Země nanejvýš estetická – hezky se na ně dívá.

„Jsem tedy zvědavý, jak se nový ministr dopravy za hnutí ANO vypořádá s tím, že prosazovaný plavební kanál bude muset zaplatit asi jen náš stát, neboť při jeho schvalování došlo k chybám,“ říká nakonec Patrik.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již patnáct let. Krajský úřad např. v prosinci 2013 již potřetí zrušil územní rozhodnutí. U Městského soudu v Praze leží od roku 2011 dvě žaloby Dětí Země proti povolení výjimky k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.

Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky a advokáty a za výkupy pozemků utraceno téměř 700 miliónů korun. Plavební kanál u Přelouče má v letech 2015 až 2018 stavět firma SKANSKA.


* * * * * * * * * *


Žádost č. 40 Dětí Země ze dne 13. 7. 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb.: Poslat doklady (např. stanoviska, vyjádření, odborné studie apod.) o unikátnosti Labských hrčáků u Přelouče (z jakého hlediska a kdo a proč to tvrdí) dle tvrzení dokumentace pro územní řízení o umístění záměru „Stupeň Přelouč II“: „Jelikož se jedná o unikátní lokalitu, stal se zájmem ochrany přírody a není možné jej při splavňování podstatně ovlivnit“.

Průběh získávání informací o unikátnosti tzv. labských hrčáků u Přelouče a doklad o obstrukčním a nezákonném postupu Ředitelství vodních cest ČR
01) 13. 07. 2012 = Děti Země podávají žádost o poskytnutí informací
02) 17. 07. 2012 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu o 10 dní
03) 11. 09. 2012 = Děti Země podávají stížnost č. 1 proti nečinnosti ŘVC ČR
04) 02. 10. 2012 = ŘVC ČR žádost odmítá
05) 04. 10. 2012 = Děti Země podávají odvolání
06) 12. 11. 2012 = Děti Země podávají stížnosti proti nečinnosti MD
07) 19. 11. 2012 = Ministerstvo dopravy sděluje, že nečinné je ŘVC ČR
08) 07. 12. 2012 = Ministerstvo dopravy odvolání zamítá
09) 14. 01. 2013 = Děti Země podávají podnět ministru dopravy k přezkumu rozhodnutí MD
10) 02. 04. 2013 = ministr dopravy ruší rozhodnutí ŘVC ČR i rozhodnutí MD
11) 30. 10. 2013 = Děti Země podávají novou žádost o poskytnutí informací
12) 22. 11. 2012 = Děti Země podávají stížnost č. 2 proti nečinnosti ŘVC ČR
13) 09. 01. 2014 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje a informace poštou posílá

V zaslaných třech stránkách dokumentace EIA z prosince 1999 od Ing. Pavla Cetla se mj. uvádí pouze toto: „V době, kdy byla myšlenka na splavnění Labe v úseku Chvaletice – Pardubice znovu zvažována bylo zřejmé, že tento proudný úsek, zvaný Labské hrčáky, tvoří překážku splavnění. Současně bylo jasné, že Labské hrčáky je pro jejich jedinečnost a prospěšnost je třeba zachovat.“

Závěr Dětí Země:

Cennost tzv. labských hrčáků nebyla během 1,5 roku (od července 2012 do ledna 2014) ani po podání dvou žádostí o informace a dvou stížností proti nečinnosti ŘVC ČR přesvědčivě doložena. Jelikož toto kamenné podloží v Labi, které vzniklo uměle člověkem, není ekologicky ani památkově cenné, nemůže být ani žádnou překážkou pro případné zlepšení plavebních podmínek na Labi u Přelouče ve variantě „tokem řeky“.


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Šéf ŘVC ČR Lubomír Fojtů pohrdá soudními rozsudky (TZ, 19.12.2013)

Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí (TZ, 06.12.2013)

ŘVC ČR prohrálo všechny žaloby za kanál u Přelouče (TZ, 10.07.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-