-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ředitelství vodních cest ČR kandiduje v anketě Zavřeno

5. září 2013
[Pardubický kraj,Ústecký kraj]

Důvodem je systematické porušování zákona o právu na informace

Děti Země do 11. ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno o kvalitě veřejné správy zaslaly do kategorie Zavřeno stejně jako loni Ředitelství vodních cest ČR.

Podle nich šéf ŘVC ČR Jan Skalický opět prokázal, že pohrdá zákonem o právu na informace, neboť účelovou obstrukční nečinností nebo nerespektováním rozhodnutí Ministerstva dopravy se snaží utajovat informace, zvláště o výdajích za externí advokáty a odborníky.

Nominace za rok 2013 lze posílat do půlnoci 5. září 2013, výsledky budou známy 1. října.

„S masivní obstrukcí Ředitelství vodních cest ČR při vyřizování žádostí o informace se potýkáme už od ledna 2012, takže máme pocit, že jedním z úkolů této státní instituce je za veřejné prostředky porušovat zákony, přičemž zabránit těmto nezákonnostem neumí ani Ministerstvo dopravy,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

ŘVC ČR od srpna 2012 do září 2013 vyřizovalo celkem 29 žádostí o informace od Dětí Země, přičemž u 17 z nich stále chybí zakončení.

Během té doby musely Děti Země proti ŘVC ČR podat asi 75 stížností proti nečinnosti a odvolání proti neposkytnutí informací, které až na několik výjimek Ministerstvo dopravy uznalo jako oprávněné. Průměrná doba pro vyřízení žádosti je asi pěti měsíců, ačkoliv podle zákona je to do 3 týdnů.

„Během roku jsme navíc museli podat třináct žalob proti nečinnosti ŘVC ČR, takže odhadujeme, že svévolná snaha utajovat informace a účelová obstrukční nečinnost může českou společnost za soudní náklady zatím stát více než 150 tisíc Kč. Dalších asi 100 tisíc Kč může tvořit naše finanční újma za zbytečné úkony, o které chceme požádat ministra dopravy Zdeňka Žáka a ministra financí Jana Fischera,“ vysvětluje dále Patrik.

Děti Země ve svých žádostech o informace nejčastěji po ŘVC ČR žádaly zaslat odborné studie, které byly zpracované hlavně pro plavební kanál u Přelouče a pro jez u Děčína, a smlouvy i s doklady o výdajích za externí advokátní kanceláře a odborníky, neboť chtějí vědět, zda se veřejné prostředky utrácejí účelně.

Obstrukční a nezákonný postup ŘVC ČR od ledna 2012, které opakovaně ve lhůtách neposílá spisy Ministerstvu dopravy se stížnostmi či s odvoláními nebo ignoruje jeho rozhodnutí, neváhá podvádět a uvádět nepravdivá tvrzení či dokonce odmítá žádosti o informace zcela vyřizovat, tak podle Dětí Země hraničí s trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákona nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákona.

Zda jde o trestní čin, musejí ovšem posoudit až orgány činné v trestním řízení.

* * * * * * * * * * *

Důvody nominace Ředitelství vodních cest ČR do kat. Zavřeno – právo na informace

ŘVC ČR systematicky, účelově a plánovaně porušuje zákon č. 106/1999 Sb., zejména:
1) opakovanou obstrukční nečinností, takže je nutné posílat stížnosti proti nečinnosti a žádosti podle § 80 správního řádu ministrovi dopravy, neboť ŘVC ČR ve lhůtách neposílá spisy na Ministerstvo dopravy,

2) absurdním vyčíslováním nákladů za pořizování informací, takže je nutné posílat stížnosti a Ministerstvo dopravy tyto náklady téměř vždy snižuje na nulu – důkazem je např. poskytnutí údajů o platu ředitele ŘVC ČR Jana Skalického až po zaplacení 170 Kč, ale MD tuto částku snížilo na nula korun (žádost č. 48),

3) používáním nepravdivých tvrzení při vyčíslování nákladů za poskytnutí informací, čehož důkazem je mj. tvrzení ŘVC ČR, že studii o vlivu plavebního kanálu u Přelouče na krajinný ráz o obsahu 79 stran má pouze v tištěné, nikoliv v elektronické podobě, takže požadovalo zaplatit 521 Kč, nicméně MD částku snížilo na nulu a ŘVC ČR pak studii poslalo zdarma na CD, ačkoliv tvrdilo, že je jen v tištěné podobě (žádost č. 56),

4) odmítáním informací, ačkoliv původně byly informace přislíbeny a dokonce ve dvou případech zaplaceny, takže se v tomto případě jedná o úmyslně podvodné jednání (žádost č. 36 a č. 37),

5) opakovaným nerespektováním rozhodnutí Ministerstva dopravy, neboť ŘVC ČR buď v uložených lhůtách žádosti nevyřizuje, takže následuje stížnost proti nečinnosti, nebo opakovaně vydává odmítavá rozhodnutí s téměř se stejným obsahem, která již byla MD pro nezákonnost zrušena, čehož příkladem je odmítání poskytnout doklady za právní rady advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o. (žádosti č. 43).

* * * * *

Seznam 20 žádostí o informace podaných Dětmi Země od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (vyřízeno bylo jen 8):

01) Žádost č. 47 o poskytnutí dokladů za služby AK Stránský & partneři v letech 2005-11 podle šesti smluv
02) Žádost č. 48 o poskytnutí mzdy šéfa ŘVC ČR Ing. Jana Skalického od 1. 11. 2011 do 30. 9. 2012
03) Žádost č. 49 o poskytnutí smluv s AK VOBORNÍK NIGRINI KIPIEL a doklady o výdajích ŘVC ČR
04) Žádost č. 50 o poskytnutí 5 výročních zpráv o poskytování informací za roky 2007 až 2011
05) Žádost č. 51 o poskytnutí smluv s firmou ERIBOS s. r. o. a doklady o výdajích ŘVC ČR

06) Žádost č. 52 o poskytnutí smluv s advokátem Markem Vojáčkem a doklady o výdajích ŘVC ČR
07) Žádost č. 53 o poskytnutí dokladů s tvrzeními Ing. Jana Skalického v placeném inzerátu ŘVC ČR pod názvem „Řeky Česka odkrývají svůj potenciál. Vodní doprava pro ekonomiku i relax“ ze dne 26. 11. 2012 a dále smlouvy s mediálními partnery za otištění tohoto inzerátu a finanční náklady za jeho otištění
08) Žádost č. 54 o poskytnutí smlouvy s RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc. a doklady o výdajích ŘVC ČR
09) Žádost č. 55 o poskytnutí smlouvy s firmou HBH Projekt, s. r. o., za závěrečnou zprávu za rok 2011 s přírodovědným průzkumem v území pro výstavbu stupně u Přelouče a doklady o výdajích ŘVC ČR
10) Žádost č. 56 o poskytnutí studie o vlivu stupně u Přelouče na krajinný ráz

11) Žádost č. 57 o poskytnutí znaleckého posudku o stupni u Přelouče od firmy A-Consult plus, s. r. o.
12) Žádost č. 58 o poskytnutí výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
13) Žádost č. 59/1 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“
14) Žádost č. 59/2 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“
15) Žádost č. 59/3 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“

16) Žádost č. 59/4 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“
17) Žádost č. 59/5 o poskytnutí dvou přírodovědných průzkumů za rok 2011 pro stavbu „Stupeň Přelouč II“
18) Žádost č. 60 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář VOBORNIK NIGRINI KIPIEL pro plavební kanál u Přelouče od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013
19) Žádost č. 61 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář VOBORNIK NIGRINI KIPIEL podle smlouvy č. S/ŘVC/015/Prov/12 od 1. 1. 2012 do 30. 7. 2013
20) Žádost č. 62 o poskytnutí faktur i s výkazy za výdaje ŘVC ČR pro advokátní kancelář VOBORNIK NIGRINI KIPIEL podle smlouvy č. S/ŘVC/072/Prov/2012 od 1. 1. 2012 do 30. 7. 2013
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Cena veřejnosti 2013 soutěže Otevřeno x Zavřeno (11. ročník):

Ředitelství vodních cest ČR je s č. 102 v kategorii Zavřeno – právo na informace:

Šéf ŘVC ČR Skalický pohrdá Ministerstvem dopravy (TZ, 14.08.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-