-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Pěší zóna Anděl je ještě větší paskvil, než se zdálo

2. března 2004
[Praha]

Radnice Prahy 5 zrekonstruovala křižovatku Anděl vskutku kuriózním způsobem. Označila ji jako pěší zónu, povolila průjezd všem automobilům a zakázala vjezd cyklistům. Praha tak má svoji raritu - silnici označenou jako pěší zónu. Podobně jako cyklisté jsou na tom i řidiči tramvají, ani těm totiž dopravní značení vjezd na pěší zónu neumožňuje. Tramvaje jsou tak nuceny projíždět křižovatkou Anděl nelegálně!

O kuriózní pěší zóně Anděl, kterou legálně projíždějí automobily, ale kterou nesmí projíždět cyklisté, již Děti Země informovaly ve zprávě Pražská rarita - automobilová "pěší zóna". Nyní se ukazuje, že celé dopravní značení na pěší zóně je v rozporu se zákonem. "Sami řidiči tramvají se na nás obrátili s tím, že jim na pěší zónu není vjezd povolen, navíc musí projíždět zákazem vjezdu, a dokonce jim značka přikazuje jet tam, kam vůbec nevedou koleje," říká Vojtěch Toman z Dětí Země.

Do pěší zóny je totiž povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky Pěší zóna (§ 39 zákona 361/2000 Sb.). Značky v Lidické a Plzeňské ulici ve spodní části neobsahují žádný text (zakázán je tedy vjezd všech vozidel včetně tramvají) a v Nádražní ulici je formulace, kterou zákon nepřipouští (viz přiložené fotografie). Pouze z jediné strany (ze Štefánikovy ulice) je vjezd tramvajím umožněn dodatkem povolujícím vjezd "dopravní obsluze mimo taxi". Po pár metrech však značka Přikázaný směr jízdy přikazuje zabočit doleva do Lidické ulice, kam však nevedou koleje. Rovně a doprava je povoleno pokračovat pouze vozidlům se souhlasem MČ Praha 5 (na značce je napsáno se souHHlasem). Takový souhlas však tramvaje nemají. V opačném směru dokonce zakazuje vjezd do Štefánikovy ulice značka Zákaz vjezdu všech vozidel a řidiči tramvají tak znovu musí porušovat zákon.

Ač měla rekonstrukce křižovatky Anděl přinést zásadní zklidnění dopravy, výsledek je žalostný. "Projíždí tady jedno auto za druhým, cyklista však musí kolo vést, a to přesto, že tudy vede vyznačená cyklotrasa. Pro cyklisty se to tady jednoznačně zhoršilo," komentuje situaci na pěší zóně Toman. "Věříme, že radnice Prahy 5 uzná chybu a uvede tento paskvil do souladu se zákonem a hlavně do souladu se zdravým rozumem," uzavírá Toman.Foto Děti Země


Jak má vypadat správné označení pěší zóny s povoleným vjezdem MHD a cyklistů ukazuje fotografie z Vodičkovy ulice, kde cyklisté ani přes hustý provoz nevadí:


Foto www.frt.cz

Související kampaň: 


Pomozme cyklistice v Praze
Anděl - pěší zóna pro auta

Související odkazy: 

Zpráva na stránkách Federece řidičů tramvají

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-