-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Rizikové chemikálie v domácnostech


Kampaň Dětí Země informuje o chemických látkách, které evropská chemická politika (REACH) označuje jako vysoce nebezpečné. Tyto látky se vyskytují v některých výrobcích denní potřeby a jsou rizikové pro životní prostředí i pro zdraví lidí. Naším cílem je poskytnout každému praktický návod, jak je možné se takovým chemickým látkám vyhnout v každodenním životě.

Za finanční podporu projektu děkujeme Nadačnímu fondu Zelený poklad.


ZDE MŮŽETE SHLÉDNOUT ON-LINE VÝSTAVU
CHEMIE KOLEM NÁS: POMÁHÁ I ŠKODÍ

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Plzeň 
-

Kampaně programu VĚC VEŘEJNÁ
HLAVNÍ kampaň:
Ropák roku
-
OSTATNÍ kampaně:
Ekoporadna
Kampaň za odstranění nelegálních billboardů [skončeno]
Ochrana ovzduší
Rizikové chemikálie v domácnostech
Svobodní jako ptáci?!
Velkochovy hospodářských zvířat
Zelená perla
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Výsledky testování obsahu chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy ve výrobcích zakoupených v plzeňských obchodech a charakteristika testovaných látek (červen 2009)

Související odkazy
Evropská agentura pro chemické látky - oficiální informace o REACH (převážně anglicky)

Informace o evropské chemické politice (REACH) - stránka STUŽ a Zeleného kruhu

Náš chemický dům - stránky sdružení Arnika - názorná ukázka rizikových chemikálií v domácnosti

The International Chemical Secretariat (ChemSec) - informace o REACH a nebezpečných chemických látkách (anglicky)
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-