-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Den bez aut

Hlavní stránky kampaně najdete na: http://www.detizeme.cz/denbezaut/

celostátní osvětová a mediální akce

"Smysl a význam akce dokládá i to, že v Evropě s ní začali o sedm let později"

Cíl: Jednou za rok intenzívně v krátkém časovém období ve sdělovacích prostředcích a mezi veřejností zviditelnit dopravní aktivity občanských sdružení, institucí a měst a upozornit tak na existující nebo nově vzniklé dopravní problémy, včetně jejich alternativních řešení. Ke Dni bez aut se totiž může přihlásit kdokoliv, komu není lhostejný negativní vliv dopravy na životní prostředí a např. uspořádá nějakou akci pro veřejnost.
Dílčími cíli jsou: a) zaktivizovat různé organizace, které se zabývají dopravou, b) více zviditelnit často lokální dopravní problémy, c) získávat podporu veřejnosti, institucí, veřejné správy a osobností proti šíření automobilové kultury, d) zvyšovat zájem sdělovacích prostředků o důsledky dopravy na zdraví lidí a životní prostředí.

Obsah: Den bez aut se poprvé u nás konal 15. listopadu 1991 na základě výzvy nizozemské organizace EYFA. Koordinací a realizací mnoha akcí se chopily Děti Země, které Den bez aut v ČR už vyhlašují od roku 1995 samy. Dny bez aut u nás tak probíhají od roku 1991 (kromě let 1992 a 1994), vždy druhý či první pátek v listopadu. V roce 2004 u příležitosti 12. ročníku došlo ke sjednocení termínu s 5. ročníkem Evropského DBA (22.září). Každý organizátor českého DBA si z nabídky asi dvaceti aktivit vybere podle potřeby, včetně termínu. Od roku 1999 je součástí DBA i výzva veřejnosti a zastupitelům měst a krajů „Nechte auto doma!“, zároveň se na akci již také podílejí i města a další instituce, nejenom občanská sdružení.

Názor Dětí Země: Přestože akce v roce 1991 proběhla jen ve dvou městech a za velmi malého zájmu sdělovacích prostředků, lze říci, že od roku 1999 se připojením tří měst (a zajištěním jízdného v prostředcích MHD zdarma) dochází k vyššímu zájmu o účast na akci i k její větší propagaci, včetně podpory komunálních politiků a osobností a veřejného života. Osvětový, propagační a mediální charakter Dne bez aut v ČR lze proto považovat za úspěšný, nyní je nutné se zaměřit na realizaci radikálnějších opatření proti automobilům – aspoň jeden den v roce skutečně uzavřít centrum měst nebo několik ulic.

Výsledky: Každým rokem dochází ke vzrůstu počtu spoluorganizátorů, k počtu aktivit , k počtu článků ve sdělovacích prostředcích i signatářů výzvy „Nechte auto doma!“. Akci lze již považovat za celostátní, přestože je o velmi složité a kontroverzní téma (na rozdíl od např. osvětové jarní akce Den Země). Smysl a význam akce dokládá i to, že v Evropě s ní začali o sedm let později.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu 
-

Kampaně programu Doprava
HLAVNÍ kampaň:
Den bez aut
-
OSTATNÍ kampaně:
Bezstarostná jízda
Plzeň pro cyklisty – cyklisté pro Plzeň
Pomozme cyklistice v Praze
Rychlostní silnice R35
Tunel pro České středohoří (dálnice D8)
Za udržitelné řešení dopravy v Praze
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Fotoreportáž z Evropského dne bez aut 2003 na Václavském náměstí
- akce Auto-Matu

Související odkazy
Den bez aut - stránky kampaně Den bez aut
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-