-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >  > kampaň
OK

Zachraňme Doupovské hory [skončeno]

Hlavní stránky kampaně najdete na: http://www.detizeme.cz/doupov

Největší hrozbou pro přírodu Doupovských hor v posledních letech byl projekt "Kyselka 2000" firmy Bad Giesshübler Touristik, a.s., která zde chtěla na ploše 1800 ha vybudovat zábavní areál. Ten měl obsahovat čínské městečko, kasina, lanovky, hotely a další atrakce propojené sítí silnic doplněnou o rozsáhlá parkoviště. Tento záměr inicioval zahájení naší kampaně na ochranu zdejší krajiny.

Jako reakci na nepovolené pokácení vzrostlých stromů na okraji Lázní Kyselka firmou BGT jsme v březnu 2001 symbolicky vysadili strom před budovou firmy. Vyhlásili jsme soutěž "Doupov očima dětí", v níž nejmladší obyvatelé oblasti v obrázcích vyjádřili svůj postoj k přírodě Doupovských hor i k jejich ohrožení. Hejtmanovi karlovarského kraje jsme předali množství podpisů pod petici na ochranu Doupovských hor. Naši putovní výstavu shlédli nejen studenti několika středních škol v regionu. A v neposlední řadě jsme ve spolupráci s šesti zahraničními dobrovolníky vystavěli v Doupovských horách naučnou stezku, která bude upozorňovat na výjimečnou hodnotu této oblasti.

Mnohem více informací o kampani i jednotlivých aktivitách naleznete na hlavních stránkách kampaně [www.detizeme.cz/doupov].

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Plzeň 
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Doupov očima dětí
výtvarná soutěž

Související odkazy
Doupovské hory - další stránka k tématu

Naučná stezka on-line
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-