-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Návrh akčního hlukového plánu pro Plzeňský kraj

Ministerstvo dopravy nechalo připravit a dne 19.5.2008 na svých internetových stránkách zveřejnilo návrh Akčního hlukového plánu pro Plzeňský kraj. Ten by měl obsahovat konkrétní kroky a akce, kterými bude snižována hluková zátěž z automobilové dopravy v Plzeňském kraji.

Navrhovaná opatření ke snížení hluku jsou však zcela nedostatečná, neboť se navrhuje jen výstavba dvou přeložek silnic (tedy již dříve připravované projekty) a výměna oken oken ve třech frekventovaných ulicích v Plzni - Rokycanské, Skvrňanské a Domažlické. To sice může zčásti snížit hluk uvnitř budov, avšak cílem akčního plánu by mělo být i snížení venkovní hlukové zátěže, aby se ve městě dalo žít nejen za zavřeným protihlukovým oknem, ale i venku na ulici.

Aby byl hlukový plán účinný, bylo by zapotřebí:
  • výstavbu přeložek silnic spojit s dopravními omezeními na původních trasách
  • zavést trvalé snížení nejvyšší povolené rychlosti o 10-20 km/h a kontrola jejího dodržování prostřednictvím pevných radarů v hlukově nadlimitních úsecích komunikací I/20, I/26, I/27, II/231, II/605 a III/18032
  • provést výměnu povrchu vozovek u těchto komunikací za nízkohlučný

Těmito možnostmi snižování hlukové zátěže se však akční plán vůbec nezabývá.

Do 4.7.2008 může KDOKOLIV připomínkovat návrh akčního plánu. Pokud Vám tedy vadí nadměrný hluk z automobilové dopravy v Plzni, resp. v Plzeňském kraji a chcete, aby státní orgány proti tomuto hluku něco skutečného dělali, máte jedinečnou možnost se do 4.7.2008 vyjádřit.

Můžete použít VZOROVÉ VYJÁDŘENÍ připravené Dětmi Země, jenž je možné samozřejmě upravit dle libosti, připsat své argumenty a návrhy nebo text jinak pozměnit, případně napsat celé své vlastní vyjádření.

Vytištěné vyjádření s doplněným jménem, adresou, datumem a vlastnoručním podpisem můžete poslat DOPORUČENĚ poštou na Ministerstvo dopravy (adresa je uvedená ve vzoru vyjádření), a to do 4.7.2008.

Celý návrh akčního hlukového plánu (48 stran) si můžete stáhnout zde: http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Akcni_plany/akcni_plany.htm
resp.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/174608DF-E1D7-4F00-A2DC-702754E5099A/0/PL_AP.pdf

Dále můžete o věci informovat své známé a vyjádření pak můžete zaslat společně v jedné obálce. Čím více stanovisek se Ministerstvu dopravy sejde, tím lépe.

Více informací o hluku z dopravy a jeho účincích na zdraví najdete na stránkách Ekologického právního servisu Hluk & Emise.

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-