-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Historie kampaně

Historie kampaně k dálnici D8

Původním cílem kampaně (vznikla na podzim roku 1993) bylo zpracovat a prosadit novou trasu vysokokapacitní silnice z Prahy do Berlína, která by se, na rozdíl od dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem - Drážďany, vyhnula chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří. Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je totiž nová výstavba dálnice v CHKO zakázána, pokud MŽP nepovolí výjimku (veřejný zájem na výstavbu dálnice musí výrazně převažovat nad veřejným zájmem ochrany přírody). Od července 1999 (resp. od počátku roku 2000) však došlo ke změně cíle, neboť MŽP se nepodařilo trasu dálnice přes CHKO vymístit, takže cílem je nyní právní cestou prosadit trasu dálnice v CHKO s dlouhým tunelem.

Kampaň proti dálnici D8 probíhá od podzimu 1993, kdy česká vláda schválila novou koncepci dálniční sítě ČR. V letech 1994 až 1996 byly uspořádány různé veřejné aktivity: putovní výstavy pod velkým stanem v ČR i v Sasku, sběr podpisů, veřejné diskuse, propagační a protestní pochody, lobbying, vydávání tiskových zpráv a psaní článků, účast na různých procesech rozhodování apod. V letech 1996 až 1998 byla odborníky zpracována trasa rychlostní silnice R28 přes Mostecko, která je alternativou k dálnici D8 a která se CHKO České středohoří vyhýbá. V letech 1996 až 2001 se Děti Země na MŽP účastnily správního řízení o povolení výjimky, které definitivně skončilo v únoru 2001, kdy byla ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem výjimka potvrzena – na téměř povrchovou trasu dálnice. Od roku 1999 se těžiště kampaně zaměřilo na právní a odbornou účast ve správních řízeních pro oba poslední úseky dálnice.

Přes veškeré odborné i mediální aktivity se nepodařilo prosadit, že trasa dálnice D8 má více negativ (ekologických, dopravních, stavebních, finančních, mezinárodních, územních a sociálních – argumenty zde) než alternativní trasa – rychlostní silnice R28. Zásadní zákonný vliv při rozhodování mělo MŽP, které však tuto šanci ve prospěch přírody v CHKO nevyužilo. Jiná dálnice v ČR se totiž přes chráněné území neplánuje. Děti Země však na obranu přírody v CHKO udělají maximum, dokud se nezačne stavět.

Po více než sedmi letech se nepodařilo prosadit prvotní cíl kampaně, tj. výstavbu rychlostní silnice R28 z Prahy do Saska namísto dálnice D8. V současné době stále zůstává otázkou, zda povolení výjimky na téměř povrchovou trasu dálnice D8 v CHKO České středohoří MŽP bylo podle zákona. Děti Země však chtějí využít všech možných právních cest, včetně soudní žaloby k Vrchnímu soudu, aby v této věci bylo jasno.

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-