na hlavní stránkudomů
Děti Země
Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel/fax: 545 210 393
mobil: 603 574 289
e-mail: dz.brno@ecn.cz
Den bez aut v ČR - 22. září 2007
Patnáctý ročník vyhlašují Děti Země,
partnery jsou České dráhy, a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Má smysl podpořit Den bez aut a nepoužít ke své přepravě automobil?

Smysl Dne bez aut

Děti Země na sobotu 22. září vyhlásily již 15. ročník celostátní akce DEN BEZ AUT (DBA). Hlavním cílem Dne bez aut je aspoň jednou v roce systematicky, masově a mediálně upozornit na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech a nabídnout řadu řešení.

K tomuto cíli pak směřuje mnoho veřejných akcí občanských sdružení, městských úřadů a státních institucí. Zejména zajištění jízdy v prostředcích MHD jednou v roce zdarma s nabídkou doprovodného programu je nutné zvláště ocenit. Motto českého DBA je „Budoucnost patří šetrné dopravě!“

Ke Dni bez aut se může přihlásit kdokoliv, komu není lhostejný negativní vliv dopravy na životní prostředí a např. uspořádá nějakou akci pro veřejnost.

Zkusme aspoň jednou za rok si naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Naplňme tak letošní motto "Budoucnost patří šetrné dopravě!" a nechme své auto doma.

Smutná statistika

Kdo z nás vlastně ví, kolik emisí vyfukují automobily na ulici, kde bydlí, jaká je intenzita hluku, kolik nehod automobily zavinily a jaké jsou příčiny? Zde jsou některé neradostné údaje o nehodovosti v ČR za rok 2006: V průměru každé 2,8 minuty byla nahlášena nehoda, každých 22 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každých 132 minut těžce, každou 9,2 hodinu zemřel při nehodě člověk, každou 1 hodinu byla způsobena hmotná škoda přesahující 1 milión korun. Z dnů v týdnu je nejvíce nehod v pátek.

A jaká jsou konkrétní čísla za rok 2006? Celkem bylo nahlášeno 187.965 nehod (v roce 2005 to bylo 199.262), při kterých bylo 956 osob usmrceno (v roce 2005 to bylo 1.127 osob), z toho 30 dětí (v roce 2005 to bylo 39 dětí), 3.990 osob bylo těžce zraněno (v roce 2005 to bylo 4.396) a 24.231 osob zraněno lehce (v roce 2005 to bylo 27.974 osob). Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 9,1 miliard korun (v roce 2005 to bylo 9,8 miliard korun).

V roce 2006 tedy připadalo na 1 milion obyvatel v ČR 96 usmrcených osob, přičemž toto číslo je kolem 2x vyšší než hodnota v zemích západní Evropy. Na silnicích v ČR tedy umírá ročně o 500 lidí více, než je stávající průměr nejlepších zemí západní Evropy.

Řidiči by tak měli skutečně zvážit, zda jejich jízda autem je po městě nezbytná. Určitě ne tolik, aby Den bez aut museli opět "prožít" se svým automobilem. V omezení jízd automobilů ve městě jsou zatím asi nejdál v Londýně, kde se starostovi Kenu Livingstonovi podařilo od 17. února 2003 zavést elektronické mýtné při vjíždění do centra města (bližší informace jsou na stránce www.doprava21.ecn.cz/londyn.html).

Historie Dne bez aut v Evropě

Vůbec první Den bez aut v ČR (DBA) proběhl 15. 11. 1991 na základě výzvy nizozemské Evropské mládežnické organizace pro les (EYFA). Akce zorganizovalo pět ekologických sdružení v Praze a v Brně. EYFA Den bez aut vyhlásila ještě roku 1993. V letech 1992 a 1994 byly přestávky.

Od roku 1995 mají v ČR hlavní iniciativu Děti Země, letos tedy v ČR probíhá 15. ročník českého DBA (v roce 2006 se uskutečnil v 62 městech), začali jsme tedy o sedm let dříve než v Evropě (viz níže).

Letos na základě výzvy Evropské komise proběhne 22. září také 8. ročník Evropského dne bez aut EDBA (v roce 2006 se uskutečnil v 17 městech a obcích) a 6. ročník Evropského týdne mobility ETM (v roce 2006 se uskutečnil ve 27 městech a obcích). Evropské akce ke DBA v ČR koordinuje od roku 2002 MŽP.

Letošní motto EDBA a ETM je „Ulice pro lidi“ (více na http://www.mobilityweek-europe.org). Města či obce, které se chtějí k těmto evropským akcím připojit musejí podepsat Chartu s přísnými podmínkami a na celý den, nejlépe 22. září, uzavřít část města či obce.

klikněte pro více informací