-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Umístění jaderného bloku v Dukovanech snad v roce 2023

19. prosince 2022
[Vysočina]

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí je počtvrté prodloužena


Krajský úřad v Jihlavě 16. listopadu 2022 prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí o umístění pátého jaderného bloku v Dukovanech a okolních silnic do 1. března 2023, čímž již počtvrté vyhověl žádosti stavebního úřadu v Třebíči. Obě územní řízení začala 1. června 2021.

Děti Země stanovení čtvrté lhůty očekávaly, neboť umístit tak obrovskou a složitou stavbu může trvat i několik let.

„Územní řízení sice probíhá více než osmnáct měsíců, ale jde hlavně o čekání na postup stavebního úřadu, který ověřuje rozsáhlé podklady. Námitky k žádosti jsme zaslali již na podzim 2021, přičemž jsme upozornili na riziko tzv. systémové podjatosti zaměstnanců Městského úřadu v Třebíči a krajského úřadu v Jihlavě. To ale bylo během roku 2022 postupně zamítáno,“ popisuje průběh řízení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Hlavním důvodem ke čtvrtému prodloužení územního řízení je povinnost stavebního úřadu podrobně posoudit soulad nového jaderného bloku s kapacitou 1200 MW a dalších souvisejících staveb s aktualizací Politiky územního rozvoje ze září 2021, a to nejen na území České republiky, ale i v rámci EU s přeshraničním vlivem.

Nový jaderný blok má podle vlády stát asi 160 miliard korun a má se stavět v letech 2029-2036. Pokud by k výstavbě došlo, tak podle Děti Země mohou být náklady i dvakrát vyšší a stavět se může i o polovinu déle.

„I když nebyla systémová podjatost úředníků na stavebním úřadě v Třebíči a na krajském úřadě v Jihlavě zatím prokázána, tak stejně vidíme, jak se různí politici napříč spektrem politických stran na centrální a lokální úrovni s různými lobbisty v zádech snaží přípravu jaderného bloku urychlovat,“ říká nespokojeně Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země na rychlé výstavbě jaderného bloku má zájem také vedení Třebíče a kraje. Rada kraje si dokonce v roce 2017 vytvořila komisi pro jeho výstavbu, kterou vede hejtman a jedním z jejích dlouholetých členů je i starosta Třebíče a krajský zastupitel Pavel Pacal.

Město výstavbu nového bloku v Dukovanech prosazuje od roku 2013, přičemž je i zakládajícím členem sdružení Energetické Třebíčsko.

Děti Země proto plánují podat žalobu, aby sám správní soud posoudil systémovou podjatost zaměstnanců na stavebním úřadě v Třebíči a na krajském úřadě v Jihlavě, kterou v dubnu 2022 jako neprokázanou zamítl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podle Dětí Země měla obě územní řízení správně probíhat na úřadě takového kraje, v němž se žádná jaderná elektrárna nenachází, třeba na jižní Moravě nebo na Plzeňsku.


* * * * * * * * * * *


Průběh územního řízení o umístění stavby „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ a doprovodných dopravních komunikací, včetně povolení kácení dřevin

01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., podává žádost o vydání dvou územních rozhodnutí
30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení dvou územních řízení
13.08.2021 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
27.08.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje

13.09.2021 = Děti Země posílají námitky o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě
29.09.2021 = Děti Země posílají námitky
18.11.2021 = Děti Země posílají doplnění námitek o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ a KÚ
22.11.2021 = KÚ v Jihlavě posílá spis na Ministerstvo pro místní rozvoj k vyřízení námitky
22.11.2021 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
29.11.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2022

11.01.2022 = MMR rozhoduje, že ředitel KÚ v Jihlavě Zdeněk Kadlec není podjatý
07.02.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě
09.02.2022 = ředitel KÚ v Jihlavě rozhoduje, že starosta Třebíče Pavel Pacal a nikdo na MěÚ nejsou podjatí
21.02.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě
25.02.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ
10.03.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ
29.04.2022 = ministr Ivan Bartoš odvolání Dětí Země proti nepodjatosti ředitele KÚ Zdeňka Kadlece zamítá
09.05.2022 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
11.05.2022 = MMR odvolání Dětí Země proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ zamítá
27.05.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.12.2022

02.06.2022 = ředitel KÚ v Jihlavě rozhoduje, že nikdo na KÚ v Jihlavě není podjatý
21.06.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti zaměstnanců KÚ v Jihlavě
07.07.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti zaměstnanců KÚ v Jihlavě
30.06.2022 = MěÚ Třebíč sděluje, že spis byl doplněn o nové podklady a do 30 dní lze zaslat vyjádření
29.07.2022 = MMR odvolání Dětí Země proti nepodjatosti zaměstnanců KÚ v Jihlavě zamítá
03.11.2022 = MěÚ Třebíč sděluje, že spis byl doplněn o nové podklady a do 30 dní lze zaslat vyjádření
14.11.2022 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
16.11.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.03.2023
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Jaderný blok v Dukovanech má být umístěný již do vánoc (TZ, 01.06.2022)

O umístění jaderného bloku v Dukovanech rozhodne Třebíč (TZ, 14.03.2022)

Účastníci dukovanského tendru nezvládají dodržovat ceny ani termíny (16.12.2022)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-