-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Jaderný blok v Dukovanech má být umístěný již do vánoc

1. června 2022
[Vysočina]

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí je potřetí prodloužena


Krajský úřad v Jihlavě dne 27. května 2022 prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí o umístění pátého jaderného bloku v Dukovanech a okolních silnic do 1. prosince 2022, čímž již potřetí vyhověl žádosti stavebního úřadu v Třebíči.

Dvě souběžná územní řízení začala 1. června 2021. Děti Země stanovení třetí lhůty očekávaly, neboť umístit tak obrovskou a složitou stavbu může trvat i několik let.

„Připadá nám, že stavební úřad v Třebíči je pod nějakým podivným tlakem, pokud během jednoho roku od zahájení územního řízení už potřetí žádá o novou lhůtu pro vydání rozhodnutí umístit nový jaderný blok v Dukovanech, neboť větší časový prostor měl chtít již od počátku. Přitom až nyní po osmi měsících bylo úřady rozhodnuto, že nikdo z úředníků nemá být systémově podjatý,“ diví se předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik také upozorňuje, že Děti Země se více než šest let účastní řízení o umístění elektrického vedení délky 122 km z obce Kočín u jaderné elektrárny Temelín do obce Mírovka u Havlíčkova Brodu, které Ministerstvo pro místní rozvoj šestkrát muselo přerušit. Územní rozhodnutí bylo vydáno až po šesti letech v únoru 2022.

Územní řízení o umístění jaderného bloku a okolních silnic probíhá zatím přesně jeden rok u stavebního úřadu v Třebíči, který jeho zahájení oznámil veřejnou vyhláškou dne 30. července 2021. Odvolacím orgánem má být krajský úřad v Jihlavě.

Děti Země se do obou řízení přihlásily a 13. září 2021 vznesly námitku o riziku tzv. systémové podjatosti všech úředníků v Třebíči, včetně starosty, a na krajském úřadě, včetně jeho ředitele.

„Naše obavy o riziku tzv. systémové podjatosti úřednictva v Třebíči i na krajském úřadě byly nyní definitivně ministrem Ivanem Bartošem i Ministerstvem pro místní rozvoj zamítnuty, takže vydání obou územních rozhodnutí pro jaderný blok i silnice očekáváme nejdříve v prosinci jako vánoční dar politikům,“ uvádí Patrik.

Děti Země počítají, že proti oběma územním rozhodnutím podají odvolání a žaloby, aby riziko tzv. systémové podjatosti posoudil ještě správní soud.

Podle nich měla obě územní řízení od počátku probíhat na stavebním úřadě v takovém kraji, v němž se žádná jaderná elektrárna nenachází, třeba na jižní Moravě nebo na Plzeňsku.

„Na rychlé výstavbě jaderného bloku má zájem vedení Třebíče i kraje a mnozí celostátní politici. Rada kraje si dokonce v roce 2017 vytvořila komisi pro jeho výstavbu, kterou vede hejtman a jedním z jejích dlouholetých členů je i starosta Třebíče a krajský zastupitel Pavel Pacal,“ připomíná Patrik, který ještě doplňuje, že Třebíč výstavbu bloku prosazuje od roku 2013. Město je také zakládajícím členem sdružení Energetické Třebíčsko.


* * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení o umístění stavby „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ a doprovodných dopravních komunikací, včetně povolení kácení dřevin


01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., podává žádost o vydání dvou územních rozhodnutí
30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení dvou územních řízení
13.08.2021 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
27.08.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje
13.09.2021 = Děti Země posílají námitky o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě

29.09.2021 = Děti Země posílají námitky
18.11.2021 = Děti Země posílají doplnění námitek o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ a KÚ
22.11.2021 = KÚ v Jihlavě posílá spis na Ministerstvo pro místní rozvoj k vyřízení námitky
22.11.2021 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
29.11.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2022

11.01.2022 = MMR rozhoduje, že ředitel KÚ v Jihlavě Zdeněk Kadlec není podjatý
07.02.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě
09.02.2022 = ředitel KÚ v Jihlavě rozhoduje, že starosta Třebíče Pavel Pacal a nikdo na MěÚ nejsou podjatí
21.02.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě
25.02.2022 = Děti Země posílají formální odvolání proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ

10.03.2022 = Děti Země posílají doplnění odvolání proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ
29.04.2022 = ministr Ivan Bartoš odvolání Dětí Země proti nepodjatosti ředitele KÚ Zdeňka Kadlece zamítá
09.05.2022 = MěU Třebíč žádá o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
11.05.2022 = MMR odvolání Dětí Země proti nepodjatosti starosty Třebíče a zaměstnanců MěÚ zamítá
27.05.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.12.2022


II. Průběh územního řízení o umístění stavby „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ délky 121,65 km, které má vést z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina


22.01.2016 = ČEPS, a. s., podává žádost MMR o vydání územního rozhodnutí
29.01.2016 = MMR řízení přerušuje (1)
23.09.2016 = MMR řízení přerušuje (2)
16.11.2016 = MMR řízení přerušuje (3)
03.01.2017 = MMR řízení přerušuje (4)

30.06.2017 = MMR řízení přerušuje (5)
12.09.2017 = ČEPS, a. s., doplňuje žádost
05.10.2017 = MMR oznamuje zahájení řízení
16.11.2017 = Děti Země posílají námitky
16.11.2017 = probíhá ústní jednání

15.05.2018 = MMR řízení přerušuje (6)
16.02.2019 = ČEPS, a. s., podává žádost o změnu umístění stožáru č. 77
18.06.2019 = ČEPS, a. s., podává žádost o změnu umístění stožáru č. 99
27.04.2020 = MMR povoluje změnu umístění stožárů č. 77 a č. 99
16.11.2020 = MMR oznamuje doplnění spisu s možností s k němu do 30 dní vyjádřit

03.02.2022 = MMR vydává územní rozhodnutí
09.03.2022 = Děti Země posílají formální rozklad
21.03.2022 = Děti Země posílají doplnění rozkladu
24.03.2022 = MMR sděluje, že bylo podáno 8 rozkladů že je možné se k nim do 5 dní vyjádřit


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

O umístění jaderného bloku v Dukovanech rozhodne Třebíč (TZ, 14.03.2022)

Není jasné, který úřad umístí jaderný blok v Dukovanech (TZ, 06.12.2021)

Děti Země se odvolaly proti výjimce pro nový jaderný blok (TZ, 01.12.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-