-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země se odvolaly proti umístění obchodního centra AMESIDE

19. října 2022
[Plzeňský kraj]

Záměr je v rozporu s výsledkem místního referenda


Děti Země v pondělí 17. října 2022 zaslaly na Magistrát města Plzně konkrétní důvody svého odvolání ze dne 4. října 2022 proti umístění záměru „Polyfunkční centrum AMESIDE“, které po zbořeném Kulturním domě Inwest chce v centru města postavit pražská firma Ameside, a. s.

Děti Země ve čtyřech bodech kritizují stanovisko o kácení dřevin, závazné stanovisko EIA a stanovisko hygieniků. Dále upozorňují, že stavba je v rozporu s výsledkem místního referenda, který zde stavby s převahou obchodů neumožňuje.

„Podle právních analýz nemohlo být územní rozhodnutí pro obchodní centrum AMESIDE vůbec vydáno, neboť podle referenda z ledna 2013 zde nemůže stát žádná stavba, u níž převažují obchody a související činnosti. Třeba byty mají tvořit jen devět procent celkové plochy. Navíc je stavba ve srovnání s okolím objemově a výškově předimenzovaná, což by se v centru Plzně nemělo tolerovat,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého by krajský úřad měl územní rozhodnutí zrušit a záměr by měl být důkladně přepracován.

Děti Země v odvolání také žádají, aby magistrát přezkoumal zákonnost povolení o kácení osmi stromů s keři na ploše téměř 240 metrů čtverečních, neboť chybí odborné posouzení kvality těchto dřevin se stanovením jejich ekologické hodnoty, vysazení dvanácti nových stromů je nedostatečné, neboť bych jich mělo být aspoň čtyřicet, a tříletou péči o nové stromy by prodloužily na pět let i s povinností uhynulé stromy znovu vysadit.

„Dále jsme požádali o změnu závazného stanoviska EIA, aby se na dvou třetinách všech střech vybudovaly tzv. biosolární střechy, což je kombinace tzv. zelené střechy s rostlinami a slunečních panelů na výrobu elektřiny, takže se zachytí déšť a zlepší mikroklima a navíc se elektřina vyrobí ekologicky,“ upozorňuje Patrik.

Čtvrtou odvolací námitkou Dětí Země je uložit do stanoviska hygieniků požadavek, aby se ke stavebnímu řízení změřily intenzity hluku v dotčeném území, aby bylo zřejmé, zda jsou limity zde nyní dodržovány.

Magistrát města Plzně by měl odvolání vyvěsit na úřední desce a pak spis se všemi vyjádřeními k němu poslat na krajský úřad v Plzni k rozhodnutí. O námitkách a návrzích Dětí Země budou rozhodovat i dotčené orgány.

Nové olbřímí obchodní centrum AMESIDE v Plzni na ploše 2,5 hektarů s pěti bloky budov má stát v prostoru vymezeném Americkou třídou, Denisovým nábřežím, OD TESCO, poliklinikou a administrativními budovami. Součástí záměru je i parkoviště pro 1.466 aut.

Celková podlahová plocha je 13,4 hektarů, přičemž byty mají tvořit 9 procent, administrativa 15 procent, občanská vybavenost 29 procent a obchody se službami 47 procent. Plánují se i zastřešené ulice se zelení. Výstavba centra měla původně probíhat v letech 2022 až 2026.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení o umístění záměru „Polyfunkční centrum AMESIDE“ v Plzni (od 2/2022)


16.02.2022 = firma Ameside, a. s., z Prahy posílá žádost
08.06.2022 = firma Ameside, a. s., z Prahy posílá doplnění své žádosti
13.06.2022 = Magistrát města Plzně oznamuje zahájení územního řízení
02.09.2022 = Magistrát města Plzně vydává územní rozhodnutí
04.10.2022 = Děti Země posílají přihlášku do řízení a formální odvolání
17.10.2022 = Děti Země posílají doplnění svého odvolání o důvody


II. Průběh hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE v Plzni na životní prostředí (cca 1,5 roku)


27.06.2019 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje oznámení EIA
29.07.2019 = Děti Země zasílají vyjádření s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
29.07.2019 = občan Plzně zasílá vyjádření s požadavkem na zpracování dokumentace EIA
12.08.2019 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje závěry zjišťovacího řízení se 2 požadavky pro vypracování dokumentace EIA se zaměřením na vlivy intenzit hluku a na veřejné zdraví
28.02.2020 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje dokumentaci EIA

30.03.2020 = Děti Země zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
30.03.2020 = Kontrolní skupina.cz z. s. zasílá vyjádření k dokumentaci EIA
27.05.2020 = KÚ Plzeňského kraje vrací dokumentaci EIA k přepracování a k doplnění
22.07.2020 = KÚ Plzeňského kraje zveřejňuje přepracovanou dokumentaci EIA
20.08.2020 = Kontrolní skupina.cz z. s. zasílá vyjádření k přepracované dokumentaci EIA

21.08.2020 = Děti Země zasílají vyjádření k přepracované dokumentaci EIA
08.09.2020 = KÚ Plzeňského kraje svolává na 17. 9. 2020 veřejné projednání dokumentace EIA
17.09.2020 = probíhá veřejné projednání
16.12.2020 = KÚ Plzeňského kraje vydává souhlasné závazné stanovisko EIA s 26 podmínkami
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Hodnocení vlivů obchodního centra AMESIDE skončilo (TZ, 29.12.2020)

Obchodní centrum AMESIDE v Plzni musí mít proces EIA (TZ, 09.09.2019)

Místní referendum v Plzni v roce 2013
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-