-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Politici ve vedení Třebíče se bojí jiných názorů na obchvat

4. července 2022
[Vysočina]

Město porušilo zákon neotištěním odpovědi Dětí Země


Město Třebíč jako vydavatel Třebíčského zpravodaje v rozporu s tiskovým zákonem odmítlo Dětem Země otisknout jejich odpověď na článek vedení města v březnovém čísle.

Podle Dětí Země třebíčská koalice v čele se starostou Pavlem Pacalem v článku uvádí nepodložená tvrzení o jejich účasti v řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro obchvat města.

Spor o výjimku nyní řeší Ministerstvo životního prostředí, neboť Děti Země a spolek Obchvat Třebíče proti ní podaly odvolání.

„Na konci března jsme redakci zpravodaje zaslali odpověď na hanlivý článek vedení města a očekávali jsme, že v souladu s tiskovým zákonem bude v nejbližším čísle otištěn. To se ale nestalo a navíc chybí nějaké zákonné odůvodnění. Většina politiků ve vedení města zřejmě názorově zamrzla před rokem 1990, kdy se svobodná diskuse příliš nepřipouštěla a kdy většina jiné názory potlačovala,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Patrika je stěží uvěřitelné, že Rada Třebíče, jejíž členové tvoří i většinu redakční rady zpravodaje, včetně starosty Pavla Pacala, tiskový zákon nezná.

Tisková mluvčí města Irini Martakidisová totiž Dětem Země v rozporu s tímto zákonem až v květnu k jejich odpovědi zaslala nesouhlasné námitky, což bylo po lhůtě a hlavně jsou z hlediska zákona irelevantní. Zákonnou povinností Třebíče tak bylo jejich odpověď otisknout.

„Dověděli jsme se, že v odpovědi máme prý tři spekulativní tvrzení, neboť nový jaderný blok v Dukovanech a obchvat přes město je nutné rychle postavit. Naše odpověď se ale jaderným blokem nezabývá, neboť v ní hlavně vysvětlujeme účel účasti Dětí Země v řízení o výjimce ke škodlivému zásahu do biotopů cenných druhů živočichů v trase obchvatu a dále povinnostmi investora, které nebyly splněny,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle názoru Dětí Země tento spor o otištění jejich odpovědi v Třebíčském zpravodaji dokládá, že městská vládnoucí koalice odmítá s veřejností vést demokratickou a férovou diskusi o způsobech řešení škodlivých vlivů automobilové dopravy ve městě a současně má velký strach z odlišných názorů, takže je raději potírá.

„Pokud vedení města dokáže nezákonným způsobem zabránit otištění jednoduchého vysvětlujícího článku k obchvatu města, tak si dovedeme představit, že Pavel Pacal a jeho lidé dokážou ve prospěch svých potřeb ovlivnit i daleko důležitější skutečnosti, třeba rozhodnutí o umístění nového jaderného bloku,“ obává se Patrik.

ŘSD ČR ve svém letáku z května 2022 uvádí, že obchvat délky 6,5 km má v roce 2022 získat stanovisko EIA i územní rozhodnutí, v roce 2024 to má být stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.


* * * * * * * * * *


1. Žádost Dětí Země ze dne 30. 3. 2022 o uveřejnění článku s názvem „Odpověď: O obchvatu Třebíče hlavně podle zákona“ (1.538 znaků), která měla vyjít v Třebíčském zpravodaji č. 5/2022 dne 16. 5. 2022 nebo nejpozději v č. 6/2022 dne 13. 6. 2022


V Třebíčském zpravodaji č. 3 se v článku „Spolky ohrožují obchvat“ zmiňuje, že Děti Země a spolek Obchvat Třebíče podaly odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů téměř třiceti zvláště chráněných druhů živočichů v trase nové silnice přes město, čímž přípravu této stavby protahují. Článek také tvrdí, že jejich argumenty jsou plytké a zbytečné a že oba spolky jsou pochybné.

Děti Země připomínají, že každý spolek, který se zabývá ochranou životního prostředí, má právo se účastnit připomínkování jakékoliv stavby. Pokud tedy oba spolky zjistily nedostatky v rozhodnutí o výjimce, tak je legitimní, že se svými argumenty a se znalostí místních podmínek podaly odvolání.

Ve spise totiž chyběly studie, které by doložily převahu veřejného zájmu na výstavbě této silnice, přičemž soulad s územním plánem není dostačující. Dále chyběly údaje, z nichž by vyplývalo, že škodlivé vlivy automobilové dopravy, nelze snížit třeba neinvestičními opatřeními podle moderní městské dopravní politiky.

A pokud by skutečně bylo nutné něco postavit, tak nebylo prokázáno, že stávající průtah nelze modernizovat nebo vybudovat skutečný obchvat města mimo rekreační, sportovní a přírodní zázemí obyvatel Třebíče.

Jinak řečeno, k žádnému protahování povolování nové silnice, kterou nelze považovat za obchvat města, tedy nedochází, neboť stavba musí splňovat různé požadavky zákona. Navíc se již čtyři roky čeká na posouzení vlivů nové silnice na životní prostředí, a to ve variantách.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země


* * * * * *


2. Článek vedení města s názvem „Spolky ohrožují obchvat“ (2.142 znaků), který vyšel v Třebíčském zpravodaji č. 3/2022 dne 14. 3. 2022 (viz https://zpravodaj.mobilnirozhlas.cz/trebic/brezen-2022) a na který reaguje odpověď Dětí Země ze dne 30. 3. 2022, která ale v rozporu se zákonem nebyla otištěna


Po zastavení stavebního povolení na obchvat Frýdku-Místku, který staví obchvat už od roku 2018 a letos v létě měl být zpřístupněn, Přerovu a Brně se spolek Děti země (se sídlem v Brně) odvolal proti výjimce Krajského úřadu ve věci připravovaného obchvatu Třebíče.

Děti země nejsou jediní. Společně s nimi neustává ani aktivita spolku Obchvat Třebíče. Ten se proti výjimce odvolal také, podepsán místopředsedkyní spolku a zároveň opoziční zastupitelkou města za hnutí Třebíč občanům!, Blankou Kutinovou.

Spolek Obchvat Třebíče v čele s Blankou Kutinovou, i spolek Děti Země argumentují mimo jiné například tím, že chybí doklady toho, že Česká republika nemůže získat nové zdroje elektřiny jinak, než dostavbou nových jaderných bloků, například výstavbou nějaké plynové elektrárny, elektrárny na biomasu či výstavbou slunečních elektráren.

Poukazují na nesprávné posouzení obsahu vyjádření spolku, prosazují novou, delší trasu obchvatu, která ale nevede po katastru Třebíče a obce, přes jejich katastry vede, tuto variantu neakceptují. A další a další a další.

Oba spolky používají stejná slova, stejné věty, stejně plytkou a zbytečnou argumentaci. Jde tady pouze o papírovou válku, která ale může skončit pro naše město smutně. Není čas přestat se zbytečným protahováním stavby, kterou vítá většina Třebíčanů? Není čas přestat spolupracovat s pochybnými spolky, jejichž jedinou činností jsou neustálé dotazy, námitky a právní kličky? Není čas začít skutečně stát za svým městem a jeho občany?

* Všichni vidíme, jak nutně Třebíč potřebuje alternativní trasu k průjezdu městem.
* Všichni máme zkušenost s nekonečnými kolonami na Bráfově třídě a dalších tazích, při nutné uzavírce některé třebíčské ulice.
* Všichni si uvědomujeme, že Třebíč leží v náročném terénu a stavbu potřebného obchvatu město nemá nejmenší šanci financovat.
* Všichni vítáme rozhodnutí státu, financovat a stavět více než třímiliardovou strategickou dopravní stavbu, jakou třebíčský obchvat je, kvůli nutnosti dopravit do Dukovan nadrozměrné náklady pro dostavbu jaderné elektrárny.
* Ve stínu vývoje posledních událostí si celý svět uvědomil, jak je jaderná energie důležitá.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Archív Třebíčského zpravodaje

Řízení o výjimce pro obchvat Třebíče se přesune na MŽP (TZ, 15.02.2022)

Obchvat Třebíče již téměř čtyři roky čeká na stanovisko EIA (TZ, 28.12.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-