-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
MŽP řeší několik odvolání proti zásahům na VD Nové Mlýny

26. května 2022
[Jihomoravský kraj]

Děti Země odmítají kácení stromů i zásahy do biotopů


Spor o záměr Povodí Moravy, s. p., zvýšit vodní hladinu na Vodním díle Nové Mlýny o 35 cm se přesunul na Ministerstvo životního prostředí, které musí rozhodnout o odvolání Dětí Země proti povolení vykácet třináct stromů na soutoku Jihlavy a Svratky a proti škodlivému zásahu do biotopů deseti cenných druhů živočichů.

Navíc musí vyřešit jejich námitku o riziku tzv. systémové podjatosti tří zaměstnanců krajského úřadu v Brně. Záměr zvýšit vodní hladinu již loni v květnu získal souhlasné závazné stanovisko EIA.

„Po vydání stanoviska EIA pokračujeme v připomínkování snahy zvýšit vodní hladinu na Nových Mlýnech, neboť plán péče s takovou manipulací s cílem získat navíc devět miliónů metrů krychlových vody nepočítá. Také nebylo přesvědčivě prokázáno, že jde o naléhavý veřejný zájem, neboť pro udržení vody v celém povodí Dyje by bylo jistě lepší provádět řadu lokálních plošných opatření,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Cílem záměru je v dolní a ve střední nádrži VD Nové Mlýny změnou manipulačního řádu v rozsahu 85 cm měnit hladinu vody tak, že se bude moci zvýšit až o 35 cm nad dnešní úroveň 170,00 metrů nad mořem. Zvýšením hladiny se má získat až devět miliónů m3 vody. Také se má zlepšit stav různých druhů ptáků, hlavně pěti chráněných v Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a v Přírodní rezervaci Věstonická nádrž.

Krajský úřad v Brně proto v únoru povolil vykácet třináct mohutných topolů a vrb na soutoku Jihlavy a Svratky, aby se zde vytvořilo nové pastviště pro husy. Děti Země se ale proti kácení v březnu odvolaly, neboť podle nich plán péče o území takové kácení místních druhů dřevin neumožňuje, jen jejich ořezávání. Navíc podle nich krajský úřad neposoudil význam těchto stromů a způsobenou ekologickou újmu.

„Krajský úřad letos v únoru ještě povolil výjimku ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů deseti cenných druhů živočichů, jichž se navrhovaná nová manipulace s vodní hladinou jejím zvýšením škodlivě dotkne. Podali jsme proto v dubnu další odvolání, neboť plán péče o území opět tyto změny nepovoluje, jelikož připouští udržení vodní hladiny od března do července na max. kótě 169,50 metrů nad mořem,“ vysvětluje dále Patrik, podle něhož musí Ministerstvo životního prostředí i vyřešit, zda zaměstnanci krajského úřadu nejsou systémově podjatí.

Záměr zvýšit vodní hladinu získal již 5. května 2021 závazné stanovisko EIA s třiceti sedmi podmínkami. Podle Dětí Země proběhl proces EIA vadným způsobem, takže budou ještě žádat jeho posouzení krajským soudem.

Předmětem ochrany Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je pět druhů ptáků – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá. Ptačí oblast je také nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného v ČR. Na nádrži se také každoročně shromažďuje více než dvacet tisíc vodních a mokřadních ptáků.


* * * * * * * * * *


I. Průběh správního řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů pro záměr nové manipulace s vodní hladinou na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny jejím zvýšením o 35 cm


15.06.2021 = Povodí Moravy, s. p., podává žádost o povolení výjimky
08.07.2021 = Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje zahájení řízení
13.08.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
30.08.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
06.09.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3

22.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 4 s námitkou rizika tzv. systémové podjatosti vedoucího odboru ŽP
27.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 5
15.11.2021 = ředitel krajského úřadu námitku o riziku tzv. systémové podjatosti vedoucího odboru ŽP zamítá
22.11.2021 = vedoucí odboru ŽP námitku o riziku tzv. systémové podjatosti dvou podřízených osob zamítá
02.12.2021 = Děti Země zasílají odvolání proti usnesení ředitele krajského úřadu

02.12.2021 = Děti Země zasílají odvolání proti usnesení vedoucího odboru ŽP
07.02.2022 = Krajský úřad Jihomoravského kraje povoluje výjimku s 9 podmínkami
03.03.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
01.04.2022 = Děti Země zasílají doplnění odvolání
28.04.2022 = Děti Země zasílají upřesnění odvolání


II. Průběh správního řízení o povolení kácení 13 ks stromů u soutoku Svratky a Jihlavy na břehu střední nádrže Vodního díla Nové Mlýny pro vytvoření nového pastviště pro husy


05.10.2021 = Povodí Moravy, s. p., podává žádost o povolení kácení
15.10.2021 = Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje zahájení řízení
08.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
15.11.2021 = Krajský úřad Jihomoravského kraje sděluje, že na 30.11.2021 svolává místní šetření
25.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2

03.01.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3
07.02.2022 = Krajský úřad Jihomoravského kraje povoluje kácení 13 ks stromů (topolů a vrb)
01.03.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
23.03.2022 = Děti Země zasílají doplnění odvolání


III. Výtah ze závazného stanoviska EIA ze dne 5. května 2021 s 37 podmínkami


Obsahem záměru je provádění kolísání hladiny vody ve střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny v rozsahu až 85 cm mezi úrovní 169,50 až 170,35 metrů nad mořem a navýšení vody ve střední a dolní nádrži asi o 9 miliónů metrů krychlových zvýšením hladiny vody o 35 cm ze současné max. úrovně 170,00 metrů nad mořem.

Fáze I zahrnuje instalaci nových plovoucích ostrovů, odstranění části tzv. Ivaňské cesty, zajištění izolovanosti malé a velké laguny na ostrovech Písky, ochranu vybraných částí ostrovů (např. Kostelní ostrov...) před abrazí, realizaci plovoucích plošin u plovoucích ostrovů a vytvoření pastviště pro husy na Kostelním ostrově a v prostoru východně od soutoku Svratky a Jihlavy.

Fáze II představuje zavedení nově navržené manipulace v nádrži, která je možná po dokončení fáze I. Ve fázi II se budou realizovat další opatření, která jsou v souladu s plánem péče o ptačí oblast.

Fáze III zahrnuje realizaci souboru revitalizačních opatření včetně vlnolamů u ostrovů A a B (Severní a Jižní ostrov), Kostelního ostrova a Deponií I, III, IV, V a VI, ostrovů Písky, realizaci litorálních oblastí Střední nádrže – litorálního pásma v SZ části nádrže a litorálního pásma v Pouzdřanské zátoce.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

MŽP souhlasí s navýšením hladiny Vodního díla Nové Mlýny (TZ, 12.05.2022)

Proběhne veřejné jednání o zvýšení hladiny VD Nové Mlýny (TZ, 15.02.2021)

Posuzování plánu na zvýšení hladiny vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-