-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
MŽP souhlasí s navýšením hladiny Vodního díla Nové Mlýny

12. května 2021
[Jihomoravský kraj]

Děti Země pochybují o důsledné ochraně všech ptáků

Hodnocení vlivů záměru Povodí Moravy, s. p., zvýšit vodní hladinu na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny o 35 cm na životní prostředí po téměř jednom a půl roce skončilo. Ministerstvo životního prostředí 5. května 2021 vydalo závazné stanovisko EIA s třiceti sedmi podmínkami.

Podle Dětí Země proběhl proces EIA vadným způsobem, neboť nedošlo k metodicky správnému posouzení vlivů záměru na ptačí oblast.

„Podle nás postupovalo ministerstvo alibisticky, neboť mělo dokumentaci vrátit k přepracování a k vyjasnění řady rozporů, které nelze řešit bez veřejnosti po skončení procesu EIA. Některé podmínky jsou navíc spíše floskulí nebo jsou svým obsahem tak gumové, že si pod nimi lze představit cokoliv. Přitom mají být konkrétní, aby se jejich splnění mohlo také řádně zkontrolovat,“ říká nespokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Cílem záměru je v dolní a ve střední nádrži VD Nové Mlýny změnou manipulačního řádu v rozsahu 85 cm měnit hladinu vody tak, že se bude moci zvýšit až o 35 cm nad dnešní úroveň 170,00 metrů nad mořem.

Zvýšením hladiny se přitom získá až 9 miliónů m3 vody. Také se má zlepšit stav různých druhů ptáků, hlavně pěti chráněných v Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a v Přírodní rezervaci Věstonická nádrž.

Děti Země ale nepovažují posouzení vlivů záměru na ptačí oblast za metodologicky správné. Nejprve se totiž měly vyhodnotit jeho vlivy na ptačí oblast, přičemž pokud by byly významně negativní, měly být navržené reálné kompenzace.

Povodí Moravy ale počítá s tím, že se nejprve vytvoří část tzv. kompenzačních opatření, pak dojde ke škodlivému zásahu a nakonec se dodělá zbytek kompenzací a ještě přibudou další škodlivé zásahy.

„Spor o metodologii hodnocení vlivů na ptačí oblast zřejmě skončí u soudu. Není totiž možné, aby se proces EIA soustředil na ovlivnění některých druhů ptáků, třeba na rybáka obecného, pro kterého se již připravují plovoucí ostrovy na hnízdění. Navíc nelze proces EIA obcházet tím, že se různá důležitá konkrétní opatření projednají až během povolování a realizace záměru, takže bez účasti veřejnosti,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle Dětí Země je také bizarní, pokud dvacet procent podmínek uvádí, že Povodí Moravy má některé dílčí postupy ještě dodatečně projednat s Českou společností ornitologickou. Přitom stát nemůže spolek úkolovat.

„Ornitologům nezávidím, až je bude podnik nahánět a oni třeba budou mít na práci něco jiného. Navíc pojem projednat má mnoho významů. Ministerstvo Dětem Země naštěstí žádné úkoly neuložilo,“ říká ironicky Patrik.

Předmětem ochrany Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je pěti druhů ptáků – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá. Ptačí oblast je také nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného v ČR. Na nádrži se také každoročně shromažďuje více než dvacet tisíc vodních a mokřadních ptáků.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr zvýšit hladinu vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny o 35 cm


• 11.12.2019 = Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje vypracování oznámení
• 10.01.2020 = Děti Země a Česká společnost ornitologická zasílají vyjádření s žádostí vypracovat dokumentaci
• 12.02.2020 = Ministerstvo životního prostředí v závěrech zjišťovacího řízení uvádí, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, takže se zpracuje dokumentace, která zohlední 10 požadavků (k oznámení EIA zasláno 12 vyjádření, za veřejnost od Dětí Země a od České společnosti ornitologické)
• 09.12.2020 = Děti Země a Česká společnost ornitologická zasílají vyjádření k dokumentaci
• 08.02.2021 = Ministerstvo životního prostředí svolává online veřejné projednání
• 18.02.2021 = online veřejné projednání od 16 hodin (účast 85 osob)
• 05.05.2021 = Ministerstvo životního prostředí vydává souhlasné závazné stanovisko EIA s 37 podmínkami (k dokumentaci zasláno 16 vyjádření, za veřejnost od Dětí Země a od České společnosti ornitologické)


II. Výtah ze souhlasného závazného stanoviska EIA ze dne 5. května 2021 s 37 podmínkami


Obsahem záměru je provádění kolísání hladiny vody ve střední nádrži VD Nové Mlýny v rozsahu až 85 cm v úrovních 169,50 až 170,35 m nad mořem a navýšení vody ve střední a dolní nádrži VD asi o 9 mil. m3 zvýšením hladiny vody o 35 cm ze současné úrovně 170,00 m nad mořem

Fáze I zahrnuje instalaci nových plovoucích ostrovů, odstranění části tzv. Ivaňské cesty, zajištění izolovanosti malé a velké laguny na ostrovech Písky, ochranu vybraných částí ostrovů (např. Kostelní ostrov...) před abrazí, realizaci plovoucích plošin u plovoucích ostrovů a vytvoření pastviště pro husy na Kostelním ostrově a v prostoru východně od soutoku Svratky a Jihlavy.

Fáze II představuje zavedení nově navržené manipulace v nádrži, která je možná po dokončení fáze I. Ve fázi II lze realizovat další opatření, která jsou v souladu s plánem péče o ptačí oblast.

Fáze III zahrnuje realizaci souboru revitalizačních opatření včetně vlnolamů u ostrovů A a B (Severní a Jižní ostrov), Kostelního ostrova a Deponií I, III, IV, V a VI, ostrovů Písky, realizaci litorálních oblastí Střední nádrže – litorálního pásma v SZ části nádrže a litorálního pásma v Pouzdřanské zátoce.

13. Do manipulačního řádu střední nádrže začlenit následující zásady:
a) Nejvyšší navrhovaná hladina zásobního prostoru bude 170,35 m n. m.
b) Nejpozději od 15. 5. bude hladina zásobního prostoru snižována tak, aby 31. 5. byla na kótě 170,25 m n. m.
c) Hladina bude dále postupně snižována tak, aby 30. 6. byla na kótě 170,10 m n. m.
d) Zásobní prostor bude v letním období vodohospodářsky využíván tak, aby k 31. 8. byla hladina na kótě min. 169,85 m n. m., nejnižší povolená úroveň hladiny zásobního prostoru je 169,50 m n. m.
e) Od 31. 10. lze zvyšovat hladinu nad 169,85 m n. m.
f) V období 15. 3. – 15. 7. nebude hladina řízeně zvyšována nad aktuálně dosaženou úroveň.

16. Ve fázi I a fázi II musí časový plán prací respektovat období hnízdění a zimování ptáků – stavební práce budou probíhat pouze v období od 15. 8. do 31. 10. kalendářního roku. Úpravu tohoto termínu lze provést pouze při souhlasu biologického dozoru a po projednání s KÚ JMK OŽP a ČSO.

33. V případě, že nebudou do 10 let od započetí fáze II realizovány všechny navržené práce fáze III, bude provedeno komplexní vyhodnocení účinku již realizovaných prací na PO.... Na základě výsledků uvedeného vyhodnocení a prokazatelného projednání s KÚ JMK OŽP a s ČSO provést revizi manipulačního řádu a návrh dalšího postupu prací.


III. Zjištěné výdaje Povodní Moravy, s. p., (2,92 mil. Kč) na zvýšení hladiny vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny o 35 cm (viz https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani)


- smluvní firma (12.11.2018) Ekopontis, s. r. o., a smluvní částka (bez DPH) 124.500 Kč
- smluvní firma (21.06.2019) AQUATIS a. s., a smluvní částka (bez DPH) 758.000 Kč
- smluvní firma (28.06.2019) HG partner s. r. o., a smluvní částka (bez DPH) 1.480.000 Kč
- smluvní firma (30.07.2019) AQUATIS a. s., a smluvní částka (bez DPH) 557.000 Kč
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Posuzování plánu na zvýšení hladiny vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny

Proběhne veřejné jednání o zvýšení hladiny VD Nové Mlýny (TZ, 15.02.2021)

Zvýšení hladiny VD Nové Mlýny projde procesem EIA (TZ, 19.02.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-