-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Plán na výstavbu překladiště kontejnerů u Holíče má potíže

25. listopadu 2021
[Jihomoravský kraj]

Slovenský památkový úřad vyhlásil mezi Holíčem a Kopčany ochranné pásmo

Plán firmy MLC Holíč s. r. o. postavit u slovenského města Holíč v letech 2022 až 2024 za 5,7 miliard korun multimodální logistické centrum dostal velkou trhlinu.

Památkový úřad Slovenské republiky totiž svým rozhodnutím ze dne 18. listopadu 2021 vyhlásil mezi Holíčem s barokním zámkem a památkovou zónou obce Kopčany ochranné pásmo, které také zahrnuje uvažovanou plochu pro překladiště kontejnerů.

Úřad zohlednil přírodní, archeologické, historické a kulturní hodnoty území, které je možné jen citlivě rozvíjet.

„Rozhodnutí o ochranném pásmu má téměř třicet podmínek, takže je zajištěno, že tato barokní krajina s archeologickými památkami bude do budoucna zachována a nebude zde umožněna žádná velkolepá výstavba, včetně tohoto překladiště pro milión kontejnerů za rok z Asie,“ říká spokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které s dalšími spolky na Moravě a na Slovensku již rok bojují proti umístění překladiště u Holíče.

Ochranné pásmo je dlouhé tři a široké asi jeden kilometr a spojuje památkovou zónu obce Kopčany, která společně se sdružením OZ Kopčianska lipka překladiště odmítá, a barokní zámek v Holíči, které naopak překladiště podporuje.

Součástí pásma je také kostel sv. Markéty Antiochijské, který je jedinou dosud stojící kamennou církevní stavbou z doby Velké Moravy a který měl přímou vazbu na slovanské hradiště v Mikulčicích.

„Proti vyhlášení pásma bylo město Holíč, kterému se nelíbí velký plošný rozsah, a firma MLC Holíč, jejíž advokáti vznesli řadu výhrad. Firma namítala procesní chyby úřadu, zpochybňovala odbornou kvalitu návrhu na vyhlášení a cennost území, nezohlednění ekonomických zájmů apod. Památkový úřad všechny tyto výtky s podrobnými argumenty zamítl,“ vysvětluje Patrik, který očekává, že firma a město Holíč se odvolají.

Překladiště je ve střetu s dlouhodobým plánem ČR, SR, Jihomoravského kraje a Trnavského kraje a dotčených obcí zapsat území Mikulčic a Kopčan na Seznam světového dědictví UNESCO.

Proti jeho stavbě vznikla letos v březnu dokonce petice občanů s názvem „NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči“.

Spolky, obce, kraje i řada stáních institucí obou států překladiště aktivně kritizují od října 2020, kdy začalo hodnocení vlivů na životní prostředí.

Stavba by totiž způsobila velký zábor kvalitní půdy, zasáhla by do biotopů mnoha chráněných druhů živočichů a do krajinného rázu, vytvořila by světelný smog a automobilová doprava by zhoršila kvalitu ovzduší a zvýšila by hladiny hluku.

Firma proto v listopadu 2020 žádost o stanovisko EIA stáhla a na nový proces EIA se čeká. Stavba musí také projít přeshraničním posouzením vlivů na životní prostředí.

Firma MLC Holíč s. r. o. je „dcerou“ evropské společnosti DOE Europe SE, která se v roce 2018 neúspěšně snažila postavit překladiště u Hodonína, takže od roku 2020 je cílem prosadit překladiště aspoň u Holíče.


* * * * * * * * * * * *


I. Výběr podmínek z rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma ze dne 18. 11. 2021


1) Cílem ochranného pásma ve vztahu k památkové zóně Kopčany
- zachovat přírodně-hospodářský charakter krajiny,
- zajistit ochranu archeologických památek, včetně kostela sv. Markéty Antiochijské a jeho okolí,
- zachovat a umožnit revitalizaci komponované barokní krajiny atd.

2) Cílem ochranného pásma ve vztahu k národní kulturní památce zámku (kaštela) v Holíči
- zachovat estetickou hodnotu okolí zámku s barokní krajinou,
- zachovat historicky nezastavěné propojení různý památek atd.

3) Nová výstavba v ochranném pásmu je silně omezená, tzn.
- musí se omezit na údržbu stávající uměle vybudované infrastruktury,
- nesmí narušovat archeologické lokality,
- nesmí narušovat přírodně-zemědělský charakter území s volnou propustností krajiny,
- měla by propagovat přírodní a kulturní památky,
- měla by v citlivém režimu rozvíjet cestovní ruch, sport a rekreaci,
- musí svou velikostí odpovídat kostelu sv. Markéty Antiochijské,
- musí být bez zvýšení intenzit hluku, bez zhoršení stavu ovzduší, bez světelného smogu apod.,
- nesmí zabírat velké plochy půdy a nesmí mít více pater,
- nesmí se týkat těžby písků a hlíny podél řeky Moravy s výskytem archeologických nálezů atd.


II. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč podle plánu firmy MLC Holíč s. r. o.


1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy
2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok
3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024: provozování má začít od 1Q/2025
4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč)
5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro další druhy dopravy
6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal, kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut (1. etapa)
7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z toho asi 70 THP
8) předpokládané zvýšení dopravních intenzit: 20 kamionů/hodinu


IIII. Hodnocení vlivů nákladního překladiště (MLC) u města Holíč na životní prostředí


21.10.2020 = MŽP ve SR zveřejňuje záměr MLC
28.10.2020 = OkÚ Skalica zveřejňuje záměr MLC
10.11.2020 = Děti Země posílají vyjádření s návrhem na podrobné posouzení a na přeshraniční posouzení
10.11.2020 = Děti Země posílají žádost na MŽP v ČR o zahájení přeshraničního posouzení vlivů
11.11.2020 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC – doručeno 18 vyjádření
16.11.2020 = firma MLC Holíč s. r. o. stahuje žádost o posouzení svého záměru procesem EIA na Slovensku
19.11.2020 = OkÚ Skalica vydává rozhodnutí o zastavení procesu EIA na Slovensku
24.11.2020 = MŽP v ČR oznamuje zahájení přeshraničního posouzení vlivů záměru MLC na životní prostředí
02.12.2020 = Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje zahájení posuzování vlivů MLC na území ČR
04.01.2021 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC na území ČR – doručeno 15 vyjádření
12.01.2021 = MŽP v ČR posílá MŽP ve SR žádost o podrobné přeshraniční posouzení vlivů na životní prostředí
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Petice proti překladišti kontejnerů u slovenského Holíče (TZ, 08.03.2021)

Nedej se (plus): Krajina nebo kontejnery? (07.02.2021)

Česká republika požaduje přeshraniční posouzení nákladního překladiště u slovenského Holíče (TZ, 20.01.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-