-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Příprava D52 z Pohořelic na Mikulov se vrací před rok 2005

5. listopadu 2021
[Jihomoravský kraj]

Chystá se nové hodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje svým rozhodnutím ze dne 18. října 2021, které bylo zveřejněné dne 27. října 2021, zrušil územní rozhodnutí stavebního řadu v Mikulově ze dne 11. září 2018 a územní řízení na návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR zastavil.

Dálnice D52 délky 23,1 km z Pohořelic kolem Mikulova na Vídeň tak po více než dvanácti letech snahy státu nezískala ani jedno pravomocné územní rozhodnutí ze šesti.

Příprava dálnice se současně vrací před rok 2005, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA, neboť čtyři firmy od července 2021 pracují na zahájení novém procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.

„Pokud bylo územní řízení pro obchvat Mikulova během více než jedenácti let dvakrát zrušené, tak jde o úspěch spolků a místních občanů, kteří opakovaně upozorňovali, že žádost státního investora má nedostatky a státní úřady rozhodovaly v rozporu se zákonem. Navíc Krajský soud v Ostravě dvakrát rozhodl, že české úřady nezákonně odmítly účast rakouského spolku v tomto řízení,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik dále připomíná, že Děti Země a další spolky se spojením jižní Moravy s Rakouskem zabývají již asi dvacet pět let, přičemž od počátku upozorňovaly na technická, přírodní a právní rizika při prosazování trasy původně na Nový Přerov a teď na Mikulov.

Proto v roce 1998 doporučily využít dálnici D2 na Slovensko a od ní vybudovat dálnici D55 kolem Břeclavi. Stát se ovšem vydal tou nejsložitější cestou, takže je stále bez výsledku.

„Děti Země se v letech 2007 až 2021 aktivně účastnily šesti dílčích územních řízení pro dálnici D52, ale všechny byly postupně od roku 2013 zastavené. Letos v září to bylo řízení o umístění jedné protihlukové stěny a v říjnu o umístění celé trasy obchvatu Mikulova délky téměř 4 km,“ popisuje peripetie povolovacích řízení Patrik.

Děti Země s českou a s rakouskou veřejností nyní čekají na nové zahájení hodnocení vlivů dálnice D52 na životní prostředí, na kterém pracuje konsorcium firem SUDOP Praha a. s., PÚDIS a. s., METROPROJEKT Praha a. s. a Dopravoprojekt Brno a. s., které má na základě smlouvy s ŘSD ČR z června 2021 za 9,5 miliónů korun vypracovat dokumentaci EIA. Dálnice přitom získala souhlasné stanovisko EIA již dne 13. května 2005.

„Rizikovou částí dálnice D52 je úsek přes Vodní dílo Nové Mlýny, neboť se zde nově plánuje výstavba estakády délky kolem 2,4 km, takže prokázat přípustnost jeho vlivů na životní prostředí bude obtížné,“ myslí si Patrik.

Podle informačních letáků ŘSD ČR z října 2021 se s dostavbou dálnice D52 z Pohořelic ke státní hranici délky 23,1 km zatím počítá kolem roku 2028, přičemž úsek přes Vodní dílo Nové Mlýny má být hotový o rok později.


* * * * * * * * * * * *


I. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (letáky ŘSD ČR)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves
= délka 3,100 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (10/2021)

D5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny
= délka 3,676 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (10/2021)

D5205 přechod VN Nové Mlýny
= délka 5,624 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2029 (10/2021)

D5206.4 VN Nové Mlýny – Bavory
= délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2028 (10/2021)

D5206.3 Bavory – silnice II/414
= délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028 (10/2021)

D5206.1 obchvat Mikulova
= délka 3,895 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (10/2021)

D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice
= délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028 (10/2021)


II. Základní údaje o schvalování dálnice D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km


1) D5204.1 Pohořelice – Nová Ves v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR nedoplnilo řádně žádost


2) D5204.2 Nová Ves – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) D5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) D5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. D5206.1 v km 34,550-38,445 (3,895 km)

25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje zahájení územního řízení pro D5206.1
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
03.12.2019 = KÚ v Brně všechna odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Mikulov částečně mění
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.01.2020 = rakouský spolek Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales podává žalobu proti vyloučení z územního řízení a proti nevypořádání svých námitek a svého odvolání
30.09.2020 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí KÚ v Brně o odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i samotné územní rozhodnutí ruší
22.12.2020 = Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti KÚ v Brně a ŘSD ČR rozsudek ruší
28.01.2021 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí KÚ v Brně o odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i samotné územní rozhodnutí opět ruší
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.10.2021 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206.1 ruší a územní řízení zastavuje


6) D5206.1 obchvat Mikulova v km 34,550-38,445 (3,895 km): PHS v km 37,8 vlevo

30.07.2019 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
15.09.2021 = MěÚ Mikulov územní řízení zastavuje

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Povolování dálnice D52 na Mikulov stále přešlapuje na místě (TZ, 14.05.2021)

D52: Rakouský spolek zrušil umístění obchvatu Mikulova (TZ, 12.10.2020)

Územní řízení pro D52 z Pohořelic do Nové Vsi je zastaveno (TZ, 28.11.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-