-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země navrhly k dálnici D8 svolat veřejné projednání

23. října 2019
[Ústecký kraj]

Po šesti a půl letech obstrukcí úřadů probíhá opět proces EIA

Děti Země v pátek 18. října 2019 zaslaly na Ministerstvo životního prostředí své vyjádření k dokumentaci EIA pro část dálnice D8 u Řehlovic délky 4,66 km, v němž upozornily na opakovaná selhání ministerstva v minulosti, přičemž navrhly k dálnici svolat veřejné projednání.

Nový proces EIA prosadily Děti Země rozsudkem Nejvyššího správního soudu z února 2018, neboť ten původní v letech 1995-6 řídilo MŽP v rozporu se zákonem. Na tento proces EIA čekala veřejnost 23 let a od podání žádosti téměř 6,5 roku.

„Ve dvacetistránkovém vyjádření jsme připomněli, že Ministerstvo životního prostředí při posuzování vlivů dálnice D8 přes České středohoří v letech 1994-6 opakovaně porušovalo zákon, jak to také dokládají dva rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem z roku 2012, které zrušily dvě dílčí územní rozhodnutí, a dále jsme upozornili, že dokumentace EIA není kvalitní, takže je nutné svolat veřejné projednání,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se přípravou dálnice D8 přes České středohoří zabývá od listopadu 1993.

Podle něho Ředitelství silnic a dálnic ČR chybně předložilo opakovanou dokumentaci EIA, ačkoliv měla být vypracována nová dokumentace EIA, jak také požaduje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018, který zamítnutí žádosti Dětí Země z dubna 2013 o obnovení stavebního řízení pro dálnici délky 4,66 km Krajským úřadem Ústeckého kraje v září 2013 a Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu 2014 zrušil.

Nejvyšší správní soud v tomto svém rozsudku mj. uvádí následující: „Byť je tedy záměr již téměř zcela realizován, v obnoveném stavebním řízení by mohly být alespoň částečně zhojeny procesní vady, pro které bylo zrušeno územní rozhodnutí, a... prostřednictvím nového stanoviska EIA posouzeny v rámci předmětu stavebního řízení budoucí vlivy záměru na životní prostředí, i vlivy, ke kterým již od okamžiku realizace záměru došlo, a to za plnohodnotné účasti dotčené veřejnosti.“

Děti Země totiž dne 12. dubna 2013 podaly ke krajskému úřadu žádost o obnovení stavebního řízení pro trasu dálnice délky 4,66 km s očekáváním, že jim bude obratem vyhověno a stavební řízení bude obnoveno, přičemž v rámci něho proběhne nový proces EIA na tuto tehdy právě realizovanou zbývající část trasy dálnice.

„To se ale nestalo, neboť Krajský úřad Ústeckého kraje i MMR naší žádost z dubna 2013 nezákonně zamítly, přičemž od února 2018 v porušování zákona pokračují, neboť v rozporu s rozsudkem NSS nadále odmítají stavební řízení obnovit, neboť se prý čeká na výsledek nového procesu EIA,“ vysvětluje Patrik, podle kterého tuto obstrukci krajského úřadu řeší od března 2019 krajský soud v rámci jejich žaloby proti nečinnosti.


* * * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení a o zahájení nového procesu EIA pro trasu dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 4,66 km u Řehlovic

01) 20.04.1995 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko SEA o výběru koridoru pro D8-0805
02) 15.11.1996 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA o výběru varianty pro D8-0805
03) 25.08.2003 = Děti Země, Společnost ochránců životního prostředí a jedna fyzická osoba podávají žalobu proti vydání územního rozhodnutí pro celou trasu dálnice D8-0805 délky 16,41 km
04) 17.06.2010 = Krajský soud v Ústí nad Labem třetím rozsudkem ruší územní rozhodnutí pro D8-0805
05) 02.12.2011 = Děti Země podávají žalobu proti vydání územního rozhodnutí pro D8-0805 délky 100 m
06) 27.02.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem ruší územní rozhodnutí pro D8-0805 délky 100 m
07) 31.08.2012 = Společnost ochránců životního prostředí podává žalobu proti vydání územního a stavebního rozhodnutí pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km
08) 20.12.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem ruší územní rozhodnutí pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km
09) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km, přičemž jeho podkladem má být nové stanovisko EIA
10) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
11) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání
12) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá
13) 07.05.2014 = Děti Země podávají žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem
14) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá
15) 14.08.2017 = Děti Země podávají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu
16) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu
17) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018
18) 07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
19) 27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
20) 13.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje oznamuje zahájení procesu EIA s možností se do 18.10.2019 vyjádřit k předložené dokumentaci EIA
21) 19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do skončení procesu EIA
22) 09.10.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 4 a žádají stavební řízení obnovit
23) 18.10.2019 = Děti Země zasílají na Ministerstvo životního prostředí vyjádření k dokumentaci EIA

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Proces EIA pro záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“

Úřady již šest let odmítají obnovit stavební řízení pro D8 (TZ, 31.07.2019)

Pro část hotové dálnice D8 proběhne nové stavební řízení (TZ, 23.02.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-