-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dálniční obchvat Přerova čelí žalobě Dětí Země

14. prosince 2017
[Olomoucký kraj]

Žalobní body se týkají ochrany cenných biotopů

Děti Země dne 4. prosince 2017 podaly na Krajský soud v Ostravě žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 2. října 2017, neboť potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu v Olomouci o povolení škodlivého zásahu dálnice D0136 Říkovice – Přerov do biotopů 26 cenných živočichů.

Děti Země v šesti žalobních bodech upozorňují, že nebyly splněny potřebné podmínky k povolení této výjimky ze zákona, zejména nebylo doloženo, že neexistuje jiná trasa dálnice, která by se biotopům vyhnula.

„Žalobu jsme podali na základě doporučení našich právních expertů, neboť jen soud může rozhodnout, zda třetí výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny byla povolena správně. Také nás zajímá, zda opravdu nelze vést trasu obchvatu mimo cenné biotopy a Dluhonice,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Žaloba obsahuje šest bodů, v nichž Děti Země upozorňují, že nebyl zohledněn škodlivý zásah obchvatu Přerova na biotopy celkem 49 zvláště chráněných druhů organismů, dále že čtyři uložené podmínky nejsou přesné a kontrolovatelné, takže je nutné jejich obsah změnit, a také že trasu dálnice lze jistě posunout mimo biotopy.

„Není také zcela jasné, kam a za jakých podmínek se budou živočichové stěhovat, kdy začíná a končí vegetační období a hnízdění ptáků, což je důležité pro terénní práce, a kolik a jakých druhů dřevin se má nově vysadit. Ve spise také chyběl projekt ochranných opatření, takže jsme ho nemohli připomínkovat,“ říká dále Patrik.

Podle něho je v žalobě také namítáno, že existují trasy obchvatu Přerova, které se vyhýbají dotčeným biotopům i Dluhonicím, kde má dojít k demolici několika domů a dálnice způsobuje negativní vliv na bydlení.

„Zdá se nám absurdní, pokud obyvatelé Dluhonic už od roku 2000 opakovaně žádají vedení Přerova o to, aby se jim trasa dálnice vyhnula, a to buď na východ, anebo na západ, takže dálnice by se stala skutečným obchvatem města. Přitom změnou trasy by mohlo dojít i k nižšímu škodlivému zásahu do biotopů,“ upozorňuje Patrik.

Povolování dálničního obchvatu Přerova probíhá od roku 1999 a je podle Dětí Země důkazem pomalé práce lidí z Ředitelství silnic a dálnic ČR, komplikovaných řízení na přetížených úřadech, nesplnitelných slibů řady politiků o snadnosti obchvat povolit a postavit. Také je důkazem nedostatku peněz, neboť dálnice není prioritou.

Děti Země se dosud účastnily asi sedmi řízení o obchvatu Přerova: např. v letech 2005-6 to bylo územní řízení, v letech 2009-11 to byly dvě řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů 23 cenných druhů organismů a jedno stavebního řízení a od prosince 2016 do října 2017 šlo o toto řízení o výjimce pro 26 druhů živočichů.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh povolování dálnice D0136 Říkovice – Přerov v délce 10,4 km (km 75,3-85,4)


1) 15. 12. 2000 = MŽP vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25. 07. 2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí, které vydal MěÚ Přerov (2. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03. 05. 2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28. 12. 2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06. 06. 2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30. 11. 2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 02. 10. 2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)


II. Průběh řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu trasy dálnice D0136 v délce 9,74 km (km 75,66-85,40) do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů


16.12.2016 = ŘSD ČR podává žádost
28.02.2017 = Děti Země podávají vyjádření č. 1
12.04.2017 = Děti Země podávají vyjádření č. 2
24.05.2017 = krajský úřad v Olomouci výjimku povoluje
12.06.2017 = Děti Země podávají odvolání
02.10.2017 = MŽP odvolání Dětí Země zamítá
04.12.2017 = Děti Země podávají správní žalobu


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Výlep plakátů primátorem Přerova k dálnici D1 je bizarní retro (TZ, 27.09.2017)

Nedej se plus: Děti Země neštvěte mě (10.09.2017)

Příprava dálnice D1 Říkovice – Přerov se zastavila (TZ, 22.12.2009)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-