-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země podaly rozklad proti 2,3 km obchvatu Frýdku-Místku

8. září 2017
[Moravskoslezský kraj]

Hlavní námitky se týkají procesu EIA a vlivů na území NATURA 2000

Téměř dva a půl roku Děti Země čekaly, než mohly dnes proti stavebnímu povolení ze dne 11. srpna 2017 pro část obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km dálnice D48 podat rozklad. V dubnu 2015 totiž ministr dopravy Dan Ťok první stavební povolení zrušil a od té doby se spis stále doplňoval.

Děti Země ve svém rozkladu navrhují například změnit několik podmínek tří závazných stanovisek a dále také upozorňují na rozpory při jejich vydávání – závazné stanovisko EIA bez účasti veřejnosti.

„Žádáme třeba změnit uložené podmínky ve stanovisku hygieniků na ochranu před hlukem, dále ve stanovisku krajského úřadu v Ostravě na ochranu cenných území soustavy NATURA 2000, hlavně kolem řeky Morávky, a také ve stanovisku EIA na ochranu životního prostředí,“ upřesňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Součástí rozkladu je také upozornění na rozpory při vydání stanoviska krajského úřadu v lednu 2013 k zásahu do přírodních památek Profil Morávky a Kamenec a při vydání stanoviska EIA v únoru 2017, které Ministerstvo životního prostředí zaslalo Ředitelství silnic a dálnic ČR bez vyjádření veřejnosti.

Rozkladem napadená část obchvatu délky 2,3 km se má za asi jednu miliardu korun stavět v letech 2017 až 2020.

„Podle nás mělo dojít k novému standardnímu procesu hodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí i s účastí veřejnosti, nikoliv ke stavu, kdy si vláda prosadila novelu zákona, která u osmi tzv. prioritních dálnic tuto účast vyloučila, takže závazné stanovisko EIA vydali jen sami úředníci MŽP,“ tvrdí dále Patrik.

Část obchvatu délky 6,1 km má již od listopadu 2013 pravomocné stavební povolení, ale s výstavbou za asi 2 mld. Kč se v roce 2015 nezačalo. Dětem Země tak není zřejmé, co či kdo zahájení obchvatu dva roky brání.

Děti Země se obchvatem Frýdku-Místku zabývají již od roku 1996, kdy se řešily jeho varianty. V prosinci 1994 přitom firma Viapont Brno předložila multikriteriální analýzu, podle které byla výhodnější severní varianta, nikoliv jižní. Děti Země a další spolky proto také prosazovaly severní variantu.

Zastupitelé města ovšem dne 26. března 1996 politicky schválili tu jižní, která pak byla dne 25. března 2002 zanesena i do ÚP VÚC Beskydy.

Celá trasa obchvatu délky 8,566 km se měla podle plánů ŘSD ČR z prosince 2015 stavět od července 2016 do ledna 2020. Celkové investiční náklady mají být do 3,9 mld. Kč (bez DPH).

Jedním z hlavních rizik výstavby obchvatu je zřejmě skládka odpadů, tzv. Skatulův hliník, jejíž odstraňování firmou SUEZ Využití zdrojů, a. s., za 650 mil. Kč (bez DPH) začalo až v červenci 2017 a má skončit asi v roce 2020.


* * * * * * * * * * *


Průběh tří stavebních řízení pro obchvat Frýdku-Místku dálnicí R48 délky 8,566 km na Ministerstvu dopravy (úsek délky 6,13 km má stavební povolení již 4 roky)


Stavební řízení č. 1 pro trasu délky 6,13 km (30 SO): stavební řízení probíhalo 2,3 roku

01.07.2011 = ŘSD ČR podává žádost
15.07.2013 = MD oznamuje zahájení řízení
18.07.2013 = přihláška DZ
27.08.2013 = námitky DZ
17.09.2013 = MD oznamuje doplnění spisu
08.11.2013 = MD vydává stavební povolení (2,5 roku od podání žádosti!!!)

Pozn.: Stavební povolení na 70 % délky obchvatu existuje téměř 4 roky, ale stavět se ještě nezačalo.


Stavební řízení č. 2 pro trasu délky 2,3 km (12 SO): stavební řízení zatím probíhá 3,5 roku

05.02.2014 = ŘSD ČR podává žádost
06.06.2014 = MD oznamuje zahájení řízení
06.06.2014 = přihláška DZ
01.07.2014 = námitky č. 1 DZ
18.08.2014 = MD vydává stavební povolení č. 1
17.09.2014 = rozklad č. 1 DZ
02.04.2015 = ministr Ťok stavební povolení č. 1 ruší
10.03.2017 = MD oznamuje pokračování řízení
18.04.2017 = námitky č. 2 DZ
11.05.2017 = MD oznamuje další doplnění spisu
11.08.2017 = MD vydává stavební povolení č. 2 (3,5 roku od podání žádosti!!!)
08.09.2017 = rozklad č. 2 DZ


Stavební řízení č. 3 pro trasu 0,37 km (5 SO): stavební řízení zatím probíhá 3 roky

26.08.2014 = ŘSD ČR podává žádost
11.09.2014 = MD oznamuje zahájení řízení
15.09.2014 = přihláška DZ
09.10.2014 = námitky č. 1 DZ
24.02.2015 = MD vydává stavební povolení č. 1
27.03.2015 = rozklad č. 1 DZ
23.09.2016 = vyjádření č. 1 DZ
10.03.2017 = MD oznamuje další doplnění spisu
10.04.2017 = vyjádření č. 2 DZ
19.07.2017 = ministr Ťok stavební povolení č. 1 ruší
01.08.2017 = MD oznamuje pokračování řízení
14.09.2017 = proběhne ústí jednání č. 2 (3 roky od podání žádosti!!!)

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Obchvat Frýdku-Místku délky 2,3 km má opět stavební povolení (TZ, 16.08.2017)

D48 Frýdek-Místek, obchvat (část 2) – stavební povolení (11.08.2017)

Obchvat Frýdku-Místku je bez dílčího stavebního povolení (TZ, 26.07.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-