-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘSD ČR již tři roky tají účelnost výdajů za dálnici D8

30. listopadu 2016
[Ústecký kraj]

Děti Země vyhrály soudní spor o utajování informací za práci externích advokátů

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. října 2016 uznal šestou „informační“ žalobu Dětí Země proti Ředitelství silnic a dálnice ČR, které jim v říjnu 2013 odmítlo vydat přílohy 44 faktur advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři, s. r. o., za zastupování v deseti soudních sporech o zákonnosti stavebních povolení pro dálnici D8 z Lovosic do Řehlovic.

Rozsudek dne 24. listopadu 2016 potvrdil i Nejvyšší správní soud, který kasační stížnost ŘSD ČR i advokátů zamítl. Děti Země ovšem žádané přílohy stále nemají, ačkoliv stát za 16 vyjádření těchto advokátů utratil asi 2,58 miliónů korun.

„Zřejmě jsme na stopě nějakého obrovského finančního podvodu či jiného trestného činu, neboť si nedovedu představit, proč tak banální informace, jako jsou přílohy k fakturám této advokátní kanceláře, ani po třech letech čekání nemáme. Přitom od jiných úřadů jsme je v pohodě dostaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

ŘSD ČR přílohy odmítlo vydat, neboť by prý porušilo obchodní tajemství a čl. 37 odst. 2 a odst. 3 Listiny základních práv a svobod, takže poslalo jen 44 faktur na celkovou částku 2,58 miliónů korun, které si advokátní kancelář Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři, s. r. o., naúčtovala za poslání 16 vyjádření v deseti soudních sporech o zákonnosti povolování dálnice D8 přes České středohoří. Jedno podání stálo 161 tisíc Kč!

Městský soud v Praze tyto utajované přílohy faktur posoudil a tvrzení ŘSD ČR v rozsudku vyvrátil mj. takto: „Účelem žalobcovy žádosti... bylo zjistit, kolik „stálo“ zastupování té které konkrétní kauzy... poskytnutím faktur bez příloh specifikujících poskytnuté právní služby tak žalobci nebyla umožněna kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a nebyl tak naplněn smysl zákona o veřejném přístupu k informacím.“

„O ŘSD ČR je již od roku 2003 známé, že informace o přípravě a výstavbě dálnice D8, které mohou dokazovat porušování zákona nebo neúčelné utrácení peněz či manipulativní tvrzení se nekompromisně tají. Zřejmě se tato státní instituce odůvodněně bojí oprávněné kritiky angažované veřejnosti, jako jsou Děti Země,“ tvrdí Patrik.

Nejvyšší kontrolní úřad přitom neúčelnost výdajů za externí advokáty na ŘSD ČR naposledy kritizoval ve zprávě z 30. září 2013, podle které právní služby v letech 2010 až 2012 neodpovídaly obecným smlouvám, takže právní poradce s taxou 3.500 korun za hodinu stěhoval archiv o dvě patra výš a faktura byla na 29.750 Kč.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín zprovoznění z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posunul na 17. prosinec 2016.


* * * * * * * * * *


Obsah žádosti č. 52 Dětí Země o informace u ŘSD ČR ze dne 29. 8. 2013, tj. zaslání faktur a všech jejich příloh se specifikacemi konkrétních právních služeb advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s. r. o., při zastupování v 10 soudních sporech o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice

01) před Městským soudem v Praze o zákonnost stavebního povolení v části „A“ – trasa dálnice“ se 32 stavebními objekty: spis. zn. 7 Ca 270/2009 (soudní spor probíhal od 22. 9. 2009 do 12. 12. 2012)

02) před Městským soudem v Praze o zákonnost stavebního povolení v části „F – tunel Radejčín“ s 5 stavebními objekty: spis. zn. 9 Ca 312/2009 (soudní spor probíhal od 30. 9. 2009 do 26. 9. 2012)

03) před Městským soudem v Praze o zákonnost povolené výjimky k zásahu do biotopů a jedinců kriticky a silně ohrožených druhů organismů: spis. zn. 10A 212/2010 (soudní spor probíhal od 19. 8. 2010 do 27. 3. 2013)

04) před Městským soudem v Praze o zákonnost povolené výjimky k zásahu do biotopů a jedinců kriticky a silně ohrožených druhů organismů: spis. zn. 10A 211/2010 (soudní spor probíhal od 19. 8. 2010 do 27. 3. 2013)

05) před Krajským soudem v Ústí nad Labem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 40A 3/2012 (soudní spor probíhal od 11. 5. 2012 do 24. 7. 2012)

06) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 9 As 120/2012 (soudní spor probíhal od 3. 8. 2012 do 5. 9. 2012)

07) před Krajským soudem v Ústí nad Labem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 40A 4/2012 (soudní spor probíhal od 3. 9. 2012 do 20. 12. 2012)

08) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost stavebního povolení v části „F – tunel Radejčín“ s 5 stavebními objekty: spis. zn. 1 As 176/2012 (soudní spor začal dne 26. 11. 2012 a stále probíhá)

09) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 5 As 6/2013 (soudní spor začal dne 30. 1. 2013 a stále probíhá)

10) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost stavebního povolení v části „A“ – trasa dálnice“ se 32 stavebními objekty: spis. zn. 5 As 12/2013 (soudní spor začal dne 26. 2. 2013 a stále probíhá)


* * * * * * * * * *


Průběh vyřizování žádosti č. 52 Dětí Země o informace u ŘSD ČR od roku 2013

1) 29. 08. 2013 = žádost Dětí Země
2) 11. 09. 2013 = ŘSD ČR žádost částečně odmítá, neboť posílá jen faktury, nikoliv i jejich přílohy
3) 01. 10. 2013 = odvolání Dětí Země
4) 31. 10. 2013 = generální ředitel ŘSD ČR Pavel Kočica odvolání zamítá
5) 08. 01. 2014 = žaloba Dětí Země k Městskému soudu v Praze – spis. zn. 8A 6/2014
6) 07. 10. 2016 = Městský soud v Praze ruší potvrzující rozhodnutí GŘ ŘSD ČR Pavla Kočici i odmítavé rozhodnutí ŘSD ČR a ukládá do 15 dní žádosti zcela vyhovět
7) 26. 10. 2016 = kasační stížnost ŘSD ČR a AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři – spis. zn. 9 As 280/2016
8) 24. 11. 2016 = NSS obě kasační stížnosti zamítá
9) 24. 11. 2016 = výzva Dětí Země, aby ŘSD ČR poslalo informace nejpozději do 01.12.2012
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Děti Země žalují ŘSD ČR za utajování informací o D8 (TZ, 10.01.2014)

D8: ŘSD ČR tají činnost externích advokátů (TZ, 02.10.2013)

Dálnice D8 se stává symbolem obrany práv občanů (22.12.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-