-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
D8: ŘSD ČR tají činnost externích advokátů

2. října 2013
[Ústecký kraj]

Děti Země chtějí vědět, za co a kolik ŘSD ČR utratilo za soudní spory o dálnici

Zjistit od Ředitelství silnic a dálnic ČR, kolik stálo Českou republiku jejich účast v deseti soudních sporech o zákonnosti schvalování dálnice D8 přes České středohoří prostřednictvím advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři, s. r. o., není tak snadné.

Přesvědčily se o tom Děti Země, které na konci srpna podaly žádost o tyto informace, ale ŘSD ČR ji odmítlo, neboť má jít o obchodní tajemství. Děti Země proto podaly odvolání, které bude řešit již nový generální ředitel Pavel Kočica.

„Utajování informací o tom, za co a kolik se utrácí ze státního rozpočtu za externí advokáty je u ŘSD ČR běžnou skutečností, neboť nám například stále odmítá poskytnut 36 smluv za tzv. Řebíčkovy advokáty, o které jsme žádali už před pěti lety, takže se ani nedivíme, že se nám zatím nepodařilo zjistit, kolik milionů korun utratili najatí advokáti v deseti soudních sporech o dálnici D8,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Obsahy smluv s externími advokáty aktuálně na ŘSD ČR zkoumal NKÚ, který své kritické výsledky zveřejnil v pondělí 30. září. Podle jeho nálezu v letech 2010 až 2012 náklady za externí advokáty rostly tak, že ŘSD ČR za tři roky zaplatilo 357 milionů korun. K

ontroloři také zjistili, že právní služby na základě devíti smluv s těmito advokátními kancelářemi neodpovídaly rámcové smlouvě nebo prováděcí smlouvě. Právní poradce tak za sazbu 3.500 korun na hodinu například stěhoval archiv o dvě patra výš za 29.750 korun. 1)

Děti Země přitom ve své žádosti o faktury a jejich přílohy v deseti soudních sporech při zastupování ŘSD ČR advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři, s. r. o., která pro ŘSD ČR pracuje už od roku 2004, přesně specifikovaly, o jaký konkrétní soudní spor se jedná, před jakým soudem a v jakém období spor probíhal nebo aspoň kdy začal, neboť tři spory před NSS ještě probíhají. viz příloha

ŘSD ČR ve svém odmítavém rozhodnutí ze dne 11. září 2013 ovšem tvrdí, že Děti Země už faktury obdržely na základě již dříve podaných pěti žádostí a přílohy se specifikacemi činnosti advokátů k nim představují velmi citlivé informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit jeho zájmy, takže jde o obchodní tajemství.

„Názor ŘSD ČR je zcela v rozporu s účelem zákona, neboť podle něho se na informace o konkrétním použití veřejných prostředků obchodní tajemství nevztahuje, takže každý má právo vědět, za co a za kolik peněz si ŘSD ČR najalo dotyčné advokáty v konkrétních deseti soudních sporech, což nám bylo odmítnuto. Zaslané faktury obsahují jednu stejnou obecnou větu, datum a částku, takže jsou bezcenné,“ vysvětluje ještě Patrik.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 14,5 mld. Kč (bez DPH), tzn. o 46 procent, a termín dostavby z prosince 2010 se posunul až na prosinec 2015.

* * * * * *

Obsah žádosti č. 52 Dětí Země o informace u ŘSD ČR ze dne 29. 8. 2013 o zaslání faktur a všech jejich příloh se specifikacemi konkrétních právních služeb advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři, s. r. o., při zastupování v 10 soudních sporech pro dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice:

1) před Městským soudem v Praze o zákonnost stavebního povolení v části „A“ – trasa dálnice“ se 32 stavebními objekty: spis. zn. 7 Ca 270/2009 (soudní spor probíhal od 22. 9. 2009 do 12. 12. 2012)

2) před Městským soudem v Praze o zákonnost stavebního povolení v části „F – tunel Radejčín“ s 5 stavebními objekty: spis. zn. 9 Ca 312/2009 (soudní spor probíhal od 30. 9. 2009 do 26. 9. 2012)

3) před Městským soudem v Praze o zákonnost povolené výjimky k zásahu do biotopů a jedinců kriticky a silně ohrožených druhů organismů: spis. zn. 10A 212/2010 (soudní spor probíhal od 19. 8. 2010 do 27. 3. 2013)

4) před Městským soudem v Praze o zákonnost povolené výjimky k zásahu do biotopů a jedinců kriticky a silně ohrožených druhů organismů: spis. zn. 10A 211/2010 (soudní spor probíhal od 19. 8. 2010 do 27. 3. 2013)

5) před Krajským soudem v Ústí nad Labem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 40A 3/2012 (soudní spor probíhal od 11. 5. 2012 do 24. 7. 2012)

6) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 9 As 120/2012 (soudní spor probíhal od 3. 8. 2012 do 5. 9. 2012)

7) před Krajským soudem v Ústí nad Labem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 40A 4/2012 (soudní spor probíhal od 3. 9. 2012 do 20. 12. 2012)

8) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost stavebního povolení v části „F – tunel Radejčín“ s 5 stavebními objekty: spis. zn. 1 As 176/2012 (soudní spor začal dne 26. 11. 2012 a stále probíhá)

9) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí délky 4,7 km: spis. zn. 5 As 6/2013 (soudní spor začal dne 30. 1. 2013 a stále probíhá)

10) před Nejvyšším správním soudem o zákonnost stavebního povolení v části „A“ – trasa dálnice“ se 32 stavebními objekty: spis. zn. 5 As 12/2013 (soudní spor začal dne 26. 2. 2013 a stále probíhá)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

1) ŘSD zaplatilo za právní služby za tři roky 357 milionů korun (TZ NKÚ, 30.09.2013)

2) Dálnice D8 se stává symbolem obrany práv občanů (22.12.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-